O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 26. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 12. travnja 2018.

Tamara Puač vs Ante Mandarić

Zahtjev Tamare Puač za pokretanje postupka protiv novinara Ante Mandarića, autora tekstova

 

a)“Drugovi i Tamara“

Link na članak ili prilog:

http://www.034portal.hr/clanak.php?id=29702&naslov=novosti-od-bijednog-sdp-a  objavljen 17. siječnja 2018. godine na 034portalu

Ante Mandarić nije član HND-a.

Novinarsko vijeće časti u sastavu predsjednik Aleksej Gotthardi-Pavlovsky, Tomislav Držić, Davor Hrvoj, Verica Mađer, Paulina Peko Šalja, Damir Pijaca, Marko Podrug, Vlado Premuž, Ivana Radaljac Krušlin donosi

Zaključak

Sa pet glasova za, tri glasa protiv i uz jedan suzdržani glas, Novinarsko vijeće časti odbacilo je prijavu bez razmatranja, budući da ona (sukladno članku 11. Pravilnika o radu Vijeća časti ) ne sadrži detaljno i jasno obrazložene navode kojima bi bio povrijeđen Kodeks časti hrvatskih novinara, a ni u samom tekstu  nema ničega što bi upućivalo na bilo kakav oblik nepoštivanja univerzalnih novinarskih načela.

 

b) teksta „Bitka u Požegi“ Link na članak ili prilog:

http://www.034portal.hr/clanak.php?id=29968&naslov=prijelomna-vijest--bitka-u-pozegi objavljen 11. veljače 2018. godine.

Ante Mandarić nije član HND-a.

Novinarsko vijeće časti u sastavu predsjednik Aleksej Gotthardi-Pavlovsky, Tomislav Držić, Davor Hrvoj, Verica Mađer, Paulina Peko Šalja, Damir Pijaca, Marko Podrug, Vlado Premuž, Ivana Radaljac Krušlin donosi jednoglasno

 

Zaključak

iako (sukladno članku 11. Pravilnika o radu Vijeća časti HND-a) prijava ne sadrži  detaljno i jasno obrazložene navode kojima bi bio povrijeđen Kodeks časti hrvatskih novinara, uvidom u tekst „Bitka u Požegi“ autora Ante Mandarića  utvrđena  je  povreda univerzalnih novinarskih načela, odnosno pravilo da je novinar obvezan iznositi točnu, potpunu i provjerenu informaciju. Stoga se Antu Mandarića, zbog podmetanja lažne tvrdnje  uz kukavičko navođenje njezinog uporišta u  „Telegramu“, oštro opominje.

 

Obrazloženje: Iako (sukladno članku 11. Pravilnika o radu Vijeća časti HND-a) prijava ne sadrži  detaljno i jasno obrazložene navode kojima bi bilo povrijeđeno neko od  univerzalnih novinarskih načela, uvidom u tekst „Bitka u Požegi“ autora Ante Mandarića  utvrđena  je  povreda načela prema kojemu je novinar obvezan iznositi točnu, potpunu i provjerenu informaciju. Ante Mandarić je, naime, u spomenutom tekstu napisao da je Tamara Puač prijavila grad i gradske vlasti („Predsjednica požeškog SDP-a Tamara Puač prijavila je grad i gradske vlasti za njihov propust, to potvrđuje i jučerašnji članak u Telegramu.“), međutim provjerom  toga  navoda u Telegramu Vijeće časti utvrdilo je da spomenuti navod nije istinit. Jer u tekstu  Telegramova novinara Drage Hedla od 10.veljače 2018. stoji  da je Tamara Puač  samo najavila podnošenje kaznene prijave („Predsjednica požeškog SDP-a i gradska vijećnica Tamara Puač koja je bez obzira na početnu policijsku istragu najavila podnošenje kaznene prijave protiv odgovornih osoba, kaže za Telegram kako je indikativno da prigodom početka radova na izgradnji školske dvorane nije bilo nikakvih svečanih polaganja kamena temeljaca ili presijecanja vrpci.“). Stoga, zbog  iznošenja  lažne tvrdnje da je Tamara Puač prijavila grad i gradske vlasti Požege, a nije, Vijeće časti donosi mišljenje da  je Ante Mandarić grubo povrijedio jedno od temeljnih  novinarskih  načela   te  mu upućuje oštru opomenu.