Info > Projekti

Modeli financiranja lokalnih medija/2022

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) u suradnji sa Sindikatom novinara Hrvatske (SNH) od 25. travnja do 31. kolovoza 2022. provelo je projekt Modeli financiranja lokalnih medija, a proveden je uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo (Active Citizen Fund).

Cilj projekta bio je dokinuti netransparentno financiranje i postaviti neovisan mehanizam za javne potpore kojima se jačaju kapaciteti medija i novinarstva, u onim jedinicama lokalne samouprave koje brinu o transparentnosti trošenja javnih sredstava i razvoju kvalitetnih lokalnih medija. Primjena ovih modela bit će važan iskorak u jačanju neovisnosti lokalnih medija i kvalitetnog novinarstva. 

Modeli HND-a i SNH nalaze se ovdje:

MODELI JAVNOG FINANCIRANJA LOKALNIH MEDIJA 
(autorice dr. sc. Helena Popović, Andrea Milat, Iva Borković)  

PREPORUKE 
(autorice Andrea Milat, Iva Borković) 

ANALIZA FINANCIRANJA LOKALNIH MEDIJA JAVNIM NOVCEM 
(autorica Melisa Skender) 

 

Izvor: HND