Raspored događanja

Petak, 1.12.2023. 11:00
Velika dvorana I. kat

Hrvatska psihološka komora

Svečanost

Subota, 2.12.2023. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački kvartet

Wolfgang Amadeus Mozart: Gudački kvartet u B-duru KV 458, ‘Lovački’

Claude Debussy: Gudački kvartet u g-molu op. 10

Nedjelja, 10.12.2023. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački komorni orkestar

G. F. Handel: Suita u D duru za trublju
Ouverture-Gigue-Air-Bourree-Marche
Ana Korade, trublja

A. Vivaldi: Koncert za 2 violine u a molu RV 522
Allegro-Larghetto e Spiritoso-Allegro
Petomila Maarica Jakas i Lara Rimac violine

J. Sibelius: Impromptu za gudače br. 5

M. Ravel: Tzigane
Petromila Jakas, violina
Barbara Kajin, dirigentica

Vigo Kovačić: Sinfonietta za gudački orkestar
Lentissimo-Allegro vivace
Barbara Kajin, dirigentica

E. Grieg: 2 elegične melodije op. 34
Ranjeno srce - Posljednje proljeće

Utorak, 12.12.2023. 10:00
Velika dvorana I. kat

Lider

Dodjela nagrade "Hrvoje Mateljić"

Petak, 15.12.2023. 18:00
Velika dvorana I. kat

ZKD Kosinj

Predstavljanje knjige dr. sc. Ivana Mancea: Kosinjska tiskara - povijesna, informacijska i kartografska studija

Sudjeluju:

doc. dr. sc. Milan Bošnjak

vlč. Pero Jurčević

izv. prof. dr. sc. Daniel Patafta

dr. sc. Ivan Mance

Nedjelja, 17.12.2023. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački komorni orkestar

W. A. Mozart: Divertimento u F-duru, KV 138
Allegro-Andante-Presto

E. Elgar: Salut d' amour
Jana Micevski, violina

A. Vivaldi: Koncert za 2 oboe u d-molu, RV 535
Largo-Allegro-Largo-Allegro molto
Dario Golčić i Iva Ledenko Palatinuš, oboe

G. Tartini: Koncert za violinu i gudače u d-molu
Allegro assai-Grave-Presto
Mark Lev Kranjc, violina

S. Rahmanjinov: Vokaliza
Antea Čvorak, violoncello

C. Chaminade: Concertino op 107
Artur Ivelja, flauta

Subota, 23.12.2023. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački komorni orkestar

A. Corelli: Concerto grosso, op. 6, br. 8, Božićni

H. Wieniawski: Koncert u d-molu br. 2
Romanca
Ljudmila Kozig, violina

D. Cimarosa: Koncert za obou u c-molu
Introdukcija-Allegro-Siciliana-Allegro giusto
Dario Golčić, oboa

P. Sarasate: Ciganski napjevi
Eva Mach, violina

E. Elgar: Serenada za gudače op. 20
Allegro piacevole-Larghetto-Allegretto

Subota, 23.03.2024. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački kvartet

Igor Kuljerić: ”Song”

Benjamin Britten: Treći gudački kvartet u G-duru op. 94

Dmitrij Šostakovič: Deseti gudački kvartet u As-duru op. 118

Subota, 4.05.2024. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački kvartet

Fran Lhotka: Elegija i scherzo

Darius Milhaud: Četvrti gudački kvartet op. 46

Ludwig van Beethoven: Gudački kvartet u e-molu op. 59, br. 2

Subota, 1.06.2024. 20:00
Velika dvorana I. kat

Zagrebački kvartet

Nenad Firšt: Festivo

Ludwig van Beethoven: Gudački kvartet u G-duru op. 18, br. 2

Bedřich Smetana: Prvi gudački kvartet u e-molu JB 1:105, "Iz mog života"


Arhiva starih događanja