FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O FINANCIJSKOM UVIDU za 2017. godinu

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje 01.012017. do 31.12.2017.

3. BILANCA Stanje na dan 31.12.2017.

4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.