O HND-u

Dokumenti

STATUT HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

Statut Hrvatskog novinarskog društva dokument je kojim se određuju osnovne odredbe djelovanja društva. Njime je definiran način upravljanja Hrvatskim novinarskim društvom, donošenje odluka HND-a i izbor upravnog tijela društva.


KODEKS ČASTI HRVATSKIH NOVINARA

Kodeks časti hrvatskih novinara opći je nacrt etičkog djelovanja hrvatskog novinara. Donosi opća određenja o pravima i dužnostima hrvatskog novinara.


PRAVILNIK O RADU NOVINARSKOG VIJEĆA ČASTI

Pravilnik donio Središnji odbor HND-a 9. svibnja 2017. godine, a 59. godišnja skupština potvrdila 17. ožujka 2018. 


PRAVILNIK O PRIMANJU U ČLANSTVO HND-a

Pravilnikom o primanju u članstvo HND određeni su uvjeti koje treba zadovoljiti kandidat za člana HND-a.


PRAVILNIK O NAGRADAMA HND-a

HND je ustanovio sljedeće godišnje nagrade: nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani", nagrada "Novinar godine", nagrada za najzapaženija novinarska ostvarenja "Marija Jurić-Zagorka", nagrada za snimateljski rad "Žarko Kaić" i nagrada za fotoreporterski rad "Nikša Antonini".


PRAVILNIK O NAGRADI NOVINAR GODINE/NOVINARKA GODINE

Nagrada se dodjeljuje novinarima koji su, u godini koja se ocjenjuje, pisanjem ili radio i TV - emisijama unijeli u novinarstvo novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajući novu publiku i nove žanrovske odrednice.


PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO OTOKAR KERŠOVANI

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se redovnom članu HND-a koja je u svom najmanje 30-godišnjem radu stekla neosporan profesionalni i osobni visoki ugled.


PRAVILNIK O PRIZNANJU MILAN GRLOVIĆ

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se članovima HND za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda; novinarima koji su se istakli u radu i aktivnostima HND-a.

 

PRAVILA FONDA SOLIDARNOSTI HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA VLADIMIR MAJER

Fond solidarnosti Vladimir Majer dobrotvorni je fond novinara za pružanje financijske, materijalne i druge pomoći članstvu utemeljen odredbom članka 45. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva.


POVLASTICE ČLANOVA HND-a

Povlastice članova Hrvatskog novinarskog društva. 


UPITNI LIST ZA PRIMANJE U ČLANSTVO HND-a

Upitni list za primanje u članstvo Hrvatskog novinarskog društva.

 

POSLOVNIK O RADU OGRANAKA HND-a

Odluka o temeljnim obveznim odredbama Poslovnika o radu ogranaka HND-a.