O HND-u

Dokumenti

STATUT HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA

Statut Hrvatskog novinarskog društva dokument je kojim se određuju osnovne odredbe djelovanja društva. Njime je definiran način upravljanja Hrvatskim novinarskim društvom, donošenje odluka HND-a i izbor upravnog tijela društva.


KODEKS ČASTI HRVATSKIH NOVINARA

Kodeks časti hrvatskih novinara opći je nacrt etičkog djelovanja hrvatskog novinara. Donosi opća određenja o pravima i dužnostima hrvatskog novinara.


PRAVILNIK O RADU NOVINARSKOG VIJEĆA ČASTI

Pravilnik donio Središnji odbor HND-a 9. svibnja 2017. godine, a 59. godišnja skupština potvrdila 17. ožujka 2018. 


PRAVILNIK O PRIMANJU U ČLANSTVO HND-a

Pravilnikom o primanju u članstvo HND određeni su uvjeti koje treba zadovoljiti kandidat za člana HND-a.


PRAVILNIK O NAGRADAMA HND-a

HND je ustanovio sljedeće godišnje nagrade: nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani", nagrada "Novinar godine", nagrada za najzapaženija novinarska ostvarenja "Marija Jurić-Zagorka", nagrada za snimateljski rad "Žarko Kaić" i nagrada za fotoreporterski rad "Nikša Antonini".


PRAVILNIK O NAGRADI NOVINAR GODINE/NOVINARKA GODINE

Nagrada se dodjeljuje novinarima koji su, u godini koja se ocjenjuje, pisanjem ili radio i TV - emisijama unijeli u novinarstvo novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajući novu publiku i nove žanrovske odrednice.


PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO OTOKAR KERŠOVANI

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se redovnom članu HND-a koja je u svom najmanje 30-godišnjem radu stekla neosporan profesionalni i osobni visoki ugled.


PRAVILNIK O PRIZNANJU MILAN GRLOVIĆ

Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se članovima HND za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda; novinarima koji su se istakli u radu i aktivnostima HND-a.

PRAVILNIK O NOVINARSKIM NAGRADAMA ZA RADOVE OBJAVLJENE U LOKALNIM MEDIJIMA "ANĐELKO ERCEG" I "SINIŠA GLAVAŠEVIĆ"

Nagrade "Anđelko Erceg i "Siniša Glavašević" dodjeljuju se novinarkama i novinarima u kategorijama tisak, internet, radio i televizija prema kriterijima novinarske izvrsnosti te posvećenosti lokalnim temama koje su od općeg interesa. 

PRAVILA FONDA SOLIDARNOSTI HRVATSKOGA NOVINARSKOG DRUŠTVA VLADIMIR MAJER

Fond solidarnosti Vladimir Majer dobrotvorni je fond novinara za pružanje financijske, materijalne i druge pomoći članstvu utemeljen odredbom članka 45. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva.

POVLASTICE ČLANOVA HND-a

Povlastice članova Hrvatskog novinarskog društva. 


UPITNI LIST ZA PRIMANJE U ČLANSTVO HND-a

Upitni list za primanje u članstvo Hrvatskog novinarskog društva. 

POSLOVNIK O RADU OGRANAKA HND-a

Odluka o temeljnim obveznim odredbama Poslovnika o radu ogranaka HND-a.