O HND-u > Dokumenti

PRAVILNIK O NOVINARSKIM NAGRADAMA ZA RADOVE OBJAVLJENE U LOKALNIM MEDIJIMA "ANĐELKO ERCEG" I "SINIŠA GLAVAŠEVIĆ"

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog novinarskog društva, Središnji odbor HND-a, na sjednici održanoj 25. travnja 2022. donio je

PRAVILNIK
o nagradama za radove objavljene u lokalnim medijima
"Anđelko Erceg" i "Siniša Glavašević"

 

1. Novinarsku nagradu za radove objavljene u lokalnim medijima "Anđelko Erceg" i "Siniša Glavašević" dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo.

2. Nagrada se dodjeljuju novinarima/kama, i to u četiri kategorije:

- nagrada "Anđelko Erceg" u kategoriji pisanog novinarstva

- nagrada "Anđelko Erceg" u kategoriji internetskog novinarstva

- nagrada "Siniša Glavašević" u kategoriji radijskog novinarstva

- nagrada "Siniša Glavašević" u kategoriji televizijskog novinarstva.

3. Natječaj za nagrade se objavljuje 1. ožujka za radove objavljenje u lokalnim medijima od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine. U iznimnim slučajevima natječaj može biti raspisan na drugi datum. 

4. Natjecati se mogu profesionalni novinari/ke, fotoreporteri/ke i snimatelji/ce koji rade u medijima s lokalnim ili regionalnim dosegom, odnosno koncesijom.

Pravo predlaganja kandidata, kandidatkinja imaju novinari/novinarke, novinarske redakcije, ogranci, zborovi i tijela Hrvatskog novinarskog društva, pojedinci i institucije. Sponzor nagrade ne može biti predlagatelj kandidata za nagradu.

5. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 5000 kuna neto. Novčani dio nagrade dodjeljuje se isključivo članovima/cama Hrvatskog novinarskog društva.

6. Kandidati/kinje za nagradu dužni su, uz obrazloženu kandidaturu, priložiti kopije nominiranih radova u digitalnom obliku, u lako prenosivom formatu (poveznice na video i audio radove, komprimirani prilozi itd.). Svi materijali moraju imati naznaku gdje i kada su objavljeni, a mogu se slati poštom ili elektroničkim putem.

7. Oni kandidati, kandidatkinje koji su dobili opomenu Novinarskog vijeća časti u godini za koju bi htjeli prijaviti radove ne mogu se natjecati.

8. Odluku o dodjeli nagrade, nakon pregleda radova prispjelih na natječaj, donosi sedmeročlani Ocjenjivački odbor. Ocjenjivački odbor dužan je uz odluku o dodijeli nagrada pripremiti obrazloženja. Članice i članove Ocjenjivačkog odbora imenuje Izvršni odbor HND-a. Ocjenjivački odbor bira predsjednika, predsjednicu, radi na sjednicama ili po radnim grupama, a odluku donosi većinom glasova svih članica, članova Odbora.

9. Ocjenjivački odbor će pri odlučivanju o dodjeli nagrada postupati vodeći se kriterijima novinarske izvrsnosti te posvećenosti lokalnim temama koje su od općeg interesa.

10. Uvjete za rad Ocjenjivačkog odbora osigurava HND.