O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 11. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 12. svibnja 2016.

Marijana Vučković Popović vs Maja Pejković-Kačanski

Zahtjev Marijane Vučković Popović za pokretanje postupka protiv novinarke Maje Pejković-Kačanski,  autorice teksta „Severinina sestra: Kerum i Štimac hoće moju zemlju – Štimac: to nije istina!  u Večernjem listu , listopad 2010.

Maja Pejković-Kačanski nije članica HND-a.

Zaključak

Jednoglasno je ocijenjeno da je izvještaj odnosno tekst Maje Pejković-Kačanski u Večernjem listu sa konferencije za novinare Marijane Vučković Popović, korektan, a jesu li ili nisu  istiniti navodi o prijetnji smrću, zbog kojih se Marijana Vučković Popović  našla na sudu, Novinarsko vijeće časti ne može utvrditi.

 

Protiv ovog zaključka tužiteljica Marijana Vučković Popović podnijela je žalbu Središnjem odboru HND-a.