O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 13. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 15. rujna 2016.

Magdalena Mavrak vs Tatjana Markić

Zahtjev Magdalene Mavrek za pokretanje postupka protiv novinarke i urednice Vinkovačke televizije Tatjane Markić zbog komentara u emisiji „Politika i istina“ od 19. travnja 2016. na Vinkovačkoj televiziji.

Tatjana Markić  nije članica HND-a.

 

Zaključak: Uz jedan suzdržani glas, Vijeće najoštrije osuđuje vođenje emisije na način kako je to učinila Tatjana Markić i postavlja pitanje smije  li se takvo vođenje emisije uopće nazvati novinarskim.

 

Obrazloženje: Prijaviteljica tvrdi u prijavi da se u emisiji „Politika i istina“, emitiranoj 19. travnja 2016.  („a i inače“), „raspiruje mržnja prema nacionalnim i drugim manjinama te prema pripadnicima drugih političkih stranaka – svih koji su izvan Domoljubne koalicije – a voditelji emisije to ne da ne pokušavaju spriječiti ili se od toga ograditi, već to podupiru. Prijaviteljica dalje tvrdi kako je voditeljica „u konkretnoj emisiji, nakon komentara gledatelja da treba tući i  batinom istjerati sve ateiste i one koji drugačije misle, rekla u eter da bi se to moglo sažeti u konstataciju da je 'batina iz raja izašla' i da se ona s tim može složiti“. „Isto tako“, piše prijaviteljica, voditeljica „… uopće nije upozorila gledatelja niti se ogradila od konstatacije gledatelja koji je komentirao Vesnu Pusić a potom i Ingrid Antičević i koji je potom izrekao direktnu prijetnju navedenoj zastupnici riječima 'smrt tebi'. U 18.01 gledateljica, govoreći o ateistima, kaže da 'zmiju prvo treba ubiti  a onda joj i glavu odsjeći', pa pita novinarku što o tome misli, a Tatjana Markić kaže: 'Imate moju podršku'.“ 

 

Urednica Ana Šibenik Tomić u svojem očitovanju tvrdi da Vinkovačka televizija u svom radu poštuje načela struke, a posebno načelo slobode izražavanja i ravnopravnosti bilo koje vrste. „U navedenoj emisiji“, napisala je, „… u duhu načela slobode izražavanja, činimo program dostupnim gledateljima i drugim zainteresiranim osobama, njihovim izravnim sudjelovanjem u emisiji uživo, a sve u svrhu istraživanja istine, omogućavajući izražavanje različitih stavova i mišljenja.“ „Vinkovačka televizija“  piše dalje urednica, „u svojim emisijama nastoji poticati gledatelje na miroljubivost i, unatoč ponekad kontroverznim temama, osuđuje vrijeđanje po bilo  kojoj osnovi te se ograđuje od takvog vrijeđanja.“ Urednica tvrdi da su ta načela poznata i voditeljici spomenute emisije, da je ona dobila i takve upute za vođenje emisije, no da „do situacija koje se navode u  predmetnoj prijavi, može doći kada se radi o emisiji uživo, kao što je 'Politika i istina', koju je teže kontrolirati, te se sve svodi na trenutnu osobnu procjenu novinara u svakoj pojedinoj emitiranoj sekundi emisije“.

Novinarka Tatjana Markić u svojem očitovanju tvrdi kako „emisija  promiče slobodu izražavanja, demokratski pluralizam, miroljubivost te višestranačje“, da se ona sama suzdržava „od iznošenja vlastitih stavova“, s obzirom na to da to i nije njezin zadatak niti joj je namjera usmjeravati gledatelje u bilo kojem pravcu, „a osobito ne prema raspirivanju mržnje prema bilo kome“. Kaže kako sudjelovanje u emisiji u živo nosi svoj rizik jer voditeljica nije  u mogućnosti „predvidjeti ili znati što će pojedini gledatelj kazati, a ujedno niti iznositi ocjene o iznijetome“. Tvrdi da prijava predstavlja proizvoljno tumačenje podnositelja, a da su riječi iznesene u emisiji izdvojene iz konteksta i pogrešno citirane. Pri kraju kaže kako ne dozvoljava da joj se predbacuju netolerancija, govor mržnje, raspirivanje mržnje prema nacionalnim i drugim manjinama, „tim više što bi, iako smatram da to ne bi trebalo predstavljati temu, praktično značilo da samu sebe mrzim, a s obzirom na porijeklo roditelja“.  Na kraju piše: „Energično odbijam optužbe iznijete na moj račun, a temeljene na neslaganju podnositelja s iznijetim od strane gledatelja u emisiji. Smatram da svoj posao obavljam profesionalno, u skladu s pravilima struke, štiteći integritet i ugled novinarske struke…“.

Na temelju snimke emisije,  Novinarsko vijeće časti ocjenjuje da su sve tvrdnje iz prijave istinite.

Voditeljica u obrazloženju tvrdi da se suzdržava  od iznošenja vlastitih stavova no tijekom emisije upravo vlastite stavove iznosi  više puta. Štoviše, kad se govorilo o batinama, voditeljica  je dodala i da „“to sve treba šamarati i tući”. A kad se govorilo o Vesni Pusić i Ingrid Antičević, ne samo da nije upozorila gledatelje na neprimjerene riječi, nego je rekla i “Ja vam ne mogu zamjeriti nikada.”  Kad se govorilo o ateistima i kad je gledateljica rekla kako zmiju treba prvo ubiti a onda joj i glavu odsjeći, Tatjana Markić doista je rekla „Imate moju podršku“.

Voditeljica tvrdi da prijava predstavlja proizvoljna tumačenja podnositelja te da su riječi izgovorene u emisiji  izdvojene iz konteksta i pogrešno citirane. No činjenica je upravo suprotna: citati su gotovo doslovni, a  cjelokupni je kontekst emisije huškački.

Činjenica  da se emisija radi uživo i da je kontaktnoga tipa, nije argument, jer voditelj uvijek može zaustaviti sugovornika i ograditi se od izrečenih mišljenja. Voditeljica sporne emisije to je morala učiniti nekoliko puta i ograditi se od tvrdnji koje znače govor mržnje i poticanje na nasilje.  A kako to  nije učinila, nego se, štoviše, složila s nekima od njih i eksplicitno dala za pravo gledateljima koji su ih izrekli, postupila je, zapravo, suprotno načelima za koja tvrdi da ih poštuje i rukovodi se njima,  kao i suprotno  novinarskoj etici.