Aktualno > Analize

Honorarac može godišnje ostvariti punih 12 mjeseci staža

22.09.2017.

Piše: Ozren Podnar

Uvođenje obveznih doprinosa na autorske naknade, kolokvijalno zvane honorarima, uzrokovalo je 1. siječnja ove godine povećanje izdatka za isplatitelja, smanjenje neto naknade za autora, ili oboje - ovisno o dogovoru ugovornih strana ili o jednostranoj odluci isplatitelja.

 

Isplatitelji mogu smanjiti autorov neto tako da im doprinosi ne povećavaju izdatak, mogu povećati svoj izdatak da bi autor dobio jednak neto ili podijeliti teret doprinosa s autorom tako da isplatitelj snosi zdravstveno, a autor mirovinsko.

Isplatitelj u svakom slučaju fizički uplaćuje doprinose, ali može prilagoditi iznos neta kako mu odgovara - primjerice, smanjiti autorov neto za iznos mirovinskog.

Reforma je istovremeno prepolovila doprinose na naknade po ugovoru o djelu tako da su obje vrste naknada - autorske i neautorske - opterećene doprinosima po jednakim stopama.

Formula za izračun

Dobra je vijest za primatelje autorskih naknada to da im uplate mirovinskih doprinosa donose staž prema formuli koju ćemo predstaviti u nastavku. U skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju korist od doprinosa na mirovinsko imaju i autori kojima su honorari jedini dohodak, kao i oni koji su zaposleni ili umirovljeni. 

Kao što nam je rekla visoka porezna savjetnica Lucija Turković Jarža, mirovinski staž temeljem doprinosa na honorare u kalendarskoj godini utvrđuje se tako da se osnovica na koju su plaćeni doprinosi podijeli s prosječnom bruto plaćom u Hrvatskoj. Na taj način autor koji nema drugi izvor doprinosa za mirovinsko može ostvariti staž od jednog dana do najviše 12 mjeseci godišnje.

Autoru koji je u radnom odnosu na puno radno vrijeme staž se utvrđuje prema vremenu provedenom u radnom odnosu.

Ako je zaposlen manje od 12 mjeseci godišnje ili radi nepuno radno vrijeme, doprinosi za mirovinsko od autorskih naknada mogu mu nadomjestiti nedostajući staž, ali samo do 12 mjeseci. Ako je svih 12 mjeseci u godini bio zaposlen ili je obavljao samostalnu djelatnost, onda plaćeni doprinosi na honorare utječu samo na visinu buduće mirovine tako što povećavaju vrijednosne bodove i osnovicu za izračun mirovine, ali ne produžuju nakupljeni staž.

Doprinosi na honorare povoljno utječu i na mirovinu autora-umirovljenika. Onima koji primaju mirovinu iz II. stupa njihov fond automatski povećava mirovinu temeljem doprinosa uplaćenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Autor-umirovljenik kojemu se mirovina isplaćuje isključivo iz državnog mirovinskog fonda može tražiti novi izračun mirovine tek kad primi honorara u iznosu od jedne prosječne hrvatske plaće, odnosno oko 93.000 kn bruto.

Koliki honorar za puni staž?

Koliko će mirovinskog staža autor ostvariti u pojedinoj kalendarskoj godini temeljem doprinosa na honorare? Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se godišnja osnovica honorara na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi podijeli s prosječnom bruto mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Hrvatskoj u istoj godini. Staž mirovinskog osiguranja izveden na temelju drugog dohotka za 2017. izračunat će se nakon što Državni zavod za statistiku objavi prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih u Hrvatskoj za ovu godinu.

Budući da će podaci za tekuću godinu biti poznati tek 2018., radi orijentacije podsjetimo da je prosječna mjesečna bruto plaća u 2016. iznosila 7.753 kn, a godišnja bruto plaća 93.036 kn. Kad bi podaci ostali jednaki za 2017., autor koji nije mirovinski osiguran po drugoj osnovi stekao bi jedan mjesec staža ako ove godine naplati 7.753 kn bruto honorara. Ako pak primi 46.516 kn, "natukao" bi šest, a primi li 93.036 kn punih 12 mjeseci staža. Iznos honorara veći od prosječne godišnje plaće ne utječe na dužinu staža, nego samo na osnovicu za mirovinu. Isto vrijedi i za građane koji rade po ugovoru o djelu. 

Ni doprinosi na zdravstveno nisu uzalud

Iako su autorske naknade do početka ove godine bile izuzete od doprinosa, njihov budući učinak na mirovine moguće je procijeniti usporedbom s učinkom doprinosa na naknade po ugovoru o djelu. Statistike pokazuju da su od 2003., kad su uvedeni za spomenute naknade, doprinosi utjecali na mirovine 21.542 umirovljenika bilo da su im donijeli staž (odnosno ubrzali umirovljenje) ili su im povećali osnovicu za mirovinu. 

Plaćeni doprinosi na zdravstveno osiguranje od 1. siječnja donose pravo na obvezno osiguranje, što koristi onima koji nisu bili osigurani ni po jednoj osnovi ili samostalno uplaćuju doprinos od 401,99 kn svaki mjesec. Ako nemate obvezno zdravstveno, steći ćete pravo na njega kad vam iznos uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje temeljem honorara dosegne najmanje iznos šestomjesečnog doprinosa na najnižu osnovicu za obvezno zdravstveno osiguranje, a to je 2411,94 kn.

Ako sami plaćate obvezno zdravstveno osiguranje, moći ćete promijeniti osnovu osiguranja kad vam se nakupi spomenuti iznos šestomjesečnog doprinosa na najnižu osnovicu za zdravstveno. Doprinosi koje u vaše ime uplaćuje isplatitelj honorara zamijenit će mjesečni doprinos koji sada plaćate iz svog džepa.

Provjeravajte uplaćene doprinose

Kontrolirajte iznose uplaćenih doprinosa za zdravstveno temeljem honorara i kad izračunate dosegnuti spomenuti iznos, uputite se u bilo koji regionalni ured ili područnu službu HZZO-a da biste stekli status osiguranika, odnosno promijenili osnovu osiguranja. Ponesite osobnu iskaznicu ili uvjerenje MUP-a o stalnom boravku i dokaz o plaćenim doprinosima, koji ste prethodno pribavili od isplatitelja honorara. Popis potrebne dokumentacije naći ćete na stranici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_82_1586.html

Zadržat ćete status osiguranika HZZO-a dokle god na temelju uplaćenih doprinosa na honorare imate mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno 401,99 kn. Ako prestanete primati honorare ili njihov mjesečni iznos padne ispod najniže osnovice, prijavite tu promjenu HZZO-u unutar najviše 30 dana. 

 

Primjer izračuna staža

Staž ostvaren temeljem doprinosa za mirovinsko na autorske naknade (honorare) računa se dijeljenjem godišnjeg bruto honorara s iznosom prosječne mjesečne plaće u istoj godini. Taj će iznos za 2017. biti poznat nagodinu, no ovdje dajemo primjer izračuna prema podacima za 2016.

Bruto honorar: 46.516

Prosječna plaća: 7.753

46.516 : 7.753 = 6

Ako je građanin kojemu su autorske naknade jedini izvor dohotka primio 46.516 kn, taj će iznos podijeliti sa 7.753 kn i dobiti šest, a to je broj mjeseci skupljenog staža.

* Ovisno o iznosu primljenih honorara i uplaćenih doprinosa za mirovinsko autor može ostvariti do punih 12 mjeseci staža godišnje, ali ne i više od toga.

* Ovisno o iznosu primljenih honorara i uplaćenih doprinosa za mirovinsko, autor koji je dio godine proveo u radnom odnosu može dopuniti mirovinski staž do punih 12 mjeseci, ali ne i više od toga.

 

Piše: Ozren Podnar

Uvođenje obveznih doprinosa na autorske naknade, kolokvijalno zvane honorarima, uzrokovalo je 1. siječnja ove godine povećanje izdatka za isplatitelja, smanjenje neto naknade za autora, ili oboje - ovisno o dogovoru ugovornih strana ili o jednostranoj odluci isplatitelja.

 

Isplatitelji mogu smanjiti autorov neto tako da im doprinosi ne povećavaju izdatak, mogu povećati svoj izdatak da bi autor dobio jednak neto ili podijeliti teret doprinosa s autorom tako da isplatitelj snosi zdravstveno, a autor mirovinsko.

Isplatitelj u svakom slučaju fizički uplaćuje doprinose, ali može prilagoditi iznos neta kako mu odgovara - primjerice, smanjiti autorov neto za iznos mirovinskog.

Reforma je istovremeno prepolovila doprinose na naknade po ugovoru o djelu tako da su obje vrste naknada - autorske i neautorske - opterećene doprinosima po jednakim stopama.

Formula za izračun

Dobra je vijest za primatelje autorskih naknada to da im uplate mirovinskih doprinosa donose staž prema formuli koju ćemo predstaviti u nastavku. U skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju korist od doprinosa na mirovinsko imaju i autori kojima su honorari jedini dohodak, kao i oni koji su zaposleni ili umirovljeni. 

Kao što nam je rekla visoka porezna savjetnica Lucija Turković Jarža, mirovinski staž temeljem doprinosa na honorare u kalendarskoj godini utvrđuje se tako da se osnovica na koju su plaćeni doprinosi podijeli s prosječnom bruto plaćom u Hrvatskoj. Na taj način autor koji nema drugi izvor doprinosa za mirovinsko može ostvariti staž od jednog dana do najviše 12 mjeseci godišnje.

Autoru koji je u radnom odnosu na puno radno vrijeme staž se utvrđuje prema vremenu provedenom u radnom odnosu.

Ako je zaposlen manje od 12 mjeseci godišnje ili radi nepuno radno vrijeme, doprinosi za mirovinsko od autorskih naknada mogu mu nadomjestiti nedostajući staž, ali samo do 12 mjeseci. Ako je svih 12 mjeseci u godini bio zaposlen ili je obavljao samostalnu djelatnost, onda plaćeni doprinosi na honorare utječu samo na visinu buduće mirovine tako što povećavaju vrijednosne bodove i osnovicu za izračun mirovine, ali ne produžuju nakupljeni staž.

Doprinosi na honorare povoljno utječu i na mirovinu autora-umirovljenika. Onima koji primaju mirovinu iz II. stupa njihov fond automatski povećava mirovinu temeljem doprinosa uplaćenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Autor-umirovljenik kojemu se mirovina isplaćuje isključivo iz državnog mirovinskog fonda može tražiti novi izračun mirovine tek kad primi honorara u iznosu od jedne prosječne hrvatske plaće, odnosno oko 93.000 kn bruto.

Koliki honorar za puni staž?

Koliko će mirovinskog staža autor ostvariti u pojedinoj kalendarskoj godini temeljem doprinosa na honorare? Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se godišnja osnovica honorara na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi podijeli s prosječnom bruto mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Hrvatskoj u istoj godini. Staž mirovinskog osiguranja izveden na temelju drugog dohotka za 2017. izračunat će se nakon što Državni zavod za statistiku objavi prosječnu mjesečnu plaću zaposlenih u Hrvatskoj za ovu godinu.

Budući da će podaci za tekuću godinu biti poznati tek 2018., radi orijentacije podsjetimo da je prosječna mjesečna bruto plaća u 2016. iznosila 7.753 kn, a godišnja bruto plaća 93.036 kn. Kad bi podaci ostali jednaki za 2017., autor koji nije mirovinski osiguran po drugoj osnovi stekao bi jedan mjesec staža ako ove godine naplati 7.753 kn bruto honorara. Ako pak primi 46.516 kn, "natukao" bi šest, a primi li 93.036 kn punih 12 mjeseci staža. Iznos honorara veći od prosječne godišnje plaće ne utječe na dužinu staža, nego samo na osnovicu za mirovinu. Isto vrijedi i za građane koji rade po ugovoru o djelu. 

Ni doprinosi na zdravstveno nisu uzalud

Iako su autorske naknade do početka ove godine bile izuzete od doprinosa, njihov budući učinak na mirovine moguće je procijeniti usporedbom s učinkom doprinosa na naknade po ugovoru o djelu. Statistike pokazuju da su od 2003., kad su uvedeni za spomenute naknade, doprinosi utjecali na mirovine 21.542 umirovljenika bilo da su im donijeli staž (odnosno ubrzali umirovljenje) ili su im povećali osnovicu za mirovinu. 

Plaćeni doprinosi na zdravstveno osiguranje od 1. siječnja donose pravo na obvezno osiguranje, što koristi onima koji nisu bili osigurani ni po jednoj osnovi ili samostalno uplaćuju doprinos od 401,99 kn svaki mjesec. Ako nemate obvezno zdravstveno, steći ćete pravo na njega kad vam iznos uplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje temeljem honorara dosegne najmanje iznos šestomjesečnog doprinosa na najnižu osnovicu za obvezno zdravstveno osiguranje, a to je 2411,94 kn.

Ako sami plaćate obvezno zdravstveno osiguranje, moći ćete promijeniti osnovu osiguranja kad vam se nakupi spomenuti iznos šestomjesečnog doprinosa na najnižu osnovicu za zdravstveno. Doprinosi koje u vaše ime uplaćuje isplatitelj honorara zamijenit će mjesečni doprinos koji sada plaćate iz svog džepa.

Provjeravajte uplaćene doprinose

Kontrolirajte iznose uplaćenih doprinosa za zdravstveno temeljem honorara i kad izračunate dosegnuti spomenuti iznos, uputite se u bilo koji regionalni ured ili područnu službu HZZO-a da biste stekli status osiguranika, odnosno promijenili osnovu osiguranja. Ponesite osobnu iskaznicu ili uvjerenje MUP-a o stalnom boravku i dokaz o plaćenim doprinosima, koji ste prethodno pribavili od isplatitelja honorara. Popis potrebne dokumentacije naći ćete na stranici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_82_1586.html

Zadržat ćete status osiguranika HZZO-a dokle god na temelju uplaćenih doprinosa na honorare imate mjesečno uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje najmanje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, odnosno 401,99 kn. Ako prestanete primati honorare ili njihov mjesečni iznos padne ispod najniže osnovice, prijavite tu promjenu HZZO-u unutar najviše 30 dana. 

 

Primjer izračuna staža

Staž ostvaren temeljem doprinosa za mirovinsko na autorske naknade (honorare) računa se dijeljenjem godišnjeg bruto honorara s iznosom prosječne mjesečne plaće u istoj godini. Taj će iznos za 2017. biti poznat nagodinu, no ovdje dajemo primjer izračuna prema podacima za 2016.

Bruto honorar: 46.516

Prosječna plaća: 7.753

46.516 : 7.753 = 6

Ako je građanin kojemu su autorske naknade jedini izvor dohotka primio 46.516 kn, taj će iznos podijeliti sa 7.753 kn i dobiti šest, a to je broj mjeseci skupljenog staža.

* Ovisno o iznosu primljenih honorara i uplaćenih doprinosa za mirovinsko autor može ostvariti do punih 12 mjeseci staža godišnje, ali ne i više od toga.

* Ovisno o iznosu primljenih honorara i uplaćenih doprinosa za mirovinsko, autor koji je dio godine proveo u radnom odnosu može dopuniti mirovinski staž do punih 12 mjeseci, ali ne i više od toga.