O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 8. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 18. veljače 2016.

Žalba Damira Strugara

Žalba Damira Strugara

Žalba Damira Strugara na odluku Središnjeg odbora razmatrana  po zaključku 56. skupštine HND-a.

Damir Strugar je član HND-a.

 

Zaključak

Novinarsko vijeće časti jednoglasno utvrđuje da je odluka Središnjeg odbora od

2. listopada 2103., kojom se žalba odbacuje, konačna,  pa ono nema osnova ponovno raspravljati o svojoj odluci. 

 

Obrazloženje: Novinarsko vijeće časti razmatralo je 8. ožujka 2013. zahtjev Ivana, Branka i Ksenije Vilotić (po odvjetnici Mariji Budimir) za pokretanje postupka protiv Damira Strugara zbog tekstova u Regional Expressu-online i njegova nastupa kao novinara u zastupanju vlastitih, privatnih interesa. Zaključak Vijeća bilo je izricanje opomene Damiru Strugaru i poziv da prestane pisati o pitanjima u kojima ima privatne interese.

Damir Strugar žalio se na tu odluku,  no Vijeće je odluku potvrdilo na sjednici 4. lipnja 2013. te je žalbu proslijedilo Središnjem odboru.

Središnji odbor HND-a je 2. listopada 2013.  razmatrao žalbu Damira Strugara te jednoglasno potvrdio odluku Vijeća časti.

Damir Strugar obratio se tada 56. skupštini HND-a. Skupština je predmet vratila na ponovno razmatranje Vijeću časti.

Novinarsko vijeće časti utvrđuje da Damir Strugar nije imao pravo žaliti se Skupštini, s obzirom na to da se po Statutu (članak 44, stavak 6.)  Skupštini žalba može podnijeti samo u slučaju odluke o isključenju iz HND-a, što ovdje nije bio slučaj. Zato je odluka Središnjega odbora od 2. listopada 2013., kojom se njegova žalba odbacuje, konačna.