Aktualno > Vijesti

Webinar o autorskim pravima za freelancere

08.01.2016.

Ako novinar freelancer objavi nešto u jednoj redakciji, uvijek si postavlja pitanje: Mogu li to ponovo iskoristiti negdje drugdje, za neku drugu ciljanu publiku? Pitanje na kojem se temelji pravo s obzirom na novinarski posao/doprinos je regulirano zakonom o pravu na intelektualno vlasništvo/copyright. Stoga je za freelancere znanje o korištenju autorskog prava/copyrighta ključno ne samo na nacionalnoj već i na globalnoj razini.

Freelancer Mike Holderness, novinar, radi u Londonu i već je dugo aktivan u engleskom Nacionalnom sindikatu novinara (NUJ). Usto je i predsjedavajući Grupi stručnjaka za autorska prava Europske novinarske federacije i u njeno ime sudjeluje u radu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) te na europskim sastancima o autorskim pravima.

Na webinaru*, koji organizira Grupa stručnjaka za autorska prava Europske novinarske federacije (FREG) u suradnji s Njemačkim sindikatom novinara (DJV) Mike Holderness će govoriti o vrlo praktičnim pitanjima koja se tiču funkcioniranja i primjene autorskih prava/copyrighta u dnevnom poslovanju novinara freelancera.

Svrha webinara, koji je organiziran 10. veljače 2016 u 12 sati (prema Greenwichu), je bolje korištenje vlastitog intelektualnog vlasništva i u međunarodnim poslovima.

Predavanje će biti na engleskom, dakle, dobro poznavanje tog jezika je važno za sudjelovanje!

Na webinar su pozvani isključivo članovi EFJ/IFJ-a .

Nakon registracije dobit ćete e-mail koji potvrđuje sudjelovanje na webinaru.

*predavanje, nastup, prezentacija posredstvom interneta; web + seminar

Izvor: 

Ako novinar freelancer objavi nešto u jednoj redakciji, uvijek si postavlja pitanje: Mogu li to ponovo iskoristiti negdje drugdje, za neku drugu ciljanu publiku? Pitanje na kojem se temelji pravo s obzirom na novinarski posao/doprinos je regulirano zakonom o pravu na intelektualno vlasništvo/copyright. Stoga je za freelancere znanje o korištenju autorskog prava/copyrighta ključno ne samo na nacionalnoj već i na globalnoj razini.

Freelancer Mike Holderness, novinar, radi u Londonu i već je dugo aktivan u engleskom Nacionalnom sindikatu novinara (NUJ). Usto je i predsjedavajući Grupi stručnjaka za autorska prava Europske novinarske federacije i u njeno ime sudjeluje u radu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) te na europskim sastancima o autorskim pravima.

Na webinaru*, koji organizira Grupa stručnjaka za autorska prava Europske novinarske federacije (FREG) u suradnji s Njemačkim sindikatom novinara (DJV) Mike Holderness će govoriti o vrlo praktičnim pitanjima koja se tiču funkcioniranja i primjene autorskih prava/copyrighta u dnevnom poslovanju novinara freelancera.

Svrha webinara, koji je organiziran 10. veljače 2016 u 12 sati (prema Greenwichu), je bolje korištenje vlastitog intelektualnog vlasništva i u međunarodnim poslovima.

Predavanje će biti na engleskom, dakle, dobro poznavanje tog jezika je važno za sudjelovanje!

Na webinar su pozvani isključivo članovi EFJ/IFJ-a .

Nakon registracije dobit ćete e-mail koji potvrđuje sudjelovanje na webinaru.

*predavanje, nastup, prezentacija posredstvom interneta; web + seminar

Izvor: