Aktualno > Vijesti

Vrhovni sud donio je odluku povodom revizije u predmetu UTT Europa

13.09.2021.

Vrhovni sud RH prihvatio je reviziju Hrvatskog novinarskog društva (HND) te ukinuo presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu prema kojima je HND trebao isplatiti tužbeni zahtjev tužitelju Stečajnoj masi UTT Europa u stečaju u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Prema odluci Vrhovnog suda, postupak se vraća na ponovno suđenje.

Vrhovni sud utvrdio je kako je u postupcima nižestupanjskih sudova došlo do povreda zakona i da su neke bitne činjenice ostale neutvrđene.

"Ovo je velika pobjeda HND-a kojem je u jednom trenu prijetila opasnost da ostane bez imovine. Novinarski dom je više od zgrade, on je simbol naše profesije. Ovo je dokaz da je aktualno vodstvo vuklo prave poteze u zadnje tri godine. Hvala našim odvjetnicima i svima koji su pomogli da se rasvijetli istina o ovom slučaju", izjavio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Hrvatsko novinarsko društvo u više je navrata posljednje tri godine upozoravalo javnost da se radi o kriminalnom pokušaju otimanja vrijedne imovine zbog presude koja se temelji na krivotvorenim dokumentima.

Podsjećamo da je riječ o presudama kojima su kojom je okončan 25 godina dug sudski spor kojeg je tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o pokrenula protiv HND-a pred Općinskim sudom u Zagrebu. Nakon pravomoćne presude koju je HND izgubio sredinom 2018., ovrha je pokrenuta nad računom HND-a, nekretninama i pokretninama društva, iako je vrijednost istih višestruko premašivala vrijednost tražbine (čak 20 puta). Općinski građanski sud u Zagrebu je na prijedlog Stečajne masa U.T.T. Europa 92. d.o.o donio rješenje o provođenju ovrhe osnivanjem založnog prava i prodajom nekretnine Novinarskog doma. Katastrofa je u zadnji tren spriječena, i to zahvaljujući činjenici da je HND u međuvremenu uspio pribaviti potrebna novčana sredstva za isplatu tužbenog zahtjeva.

Pokušaj pljačke HND-ove imovine započeo je 10. srpnja 1990. godine kada je HND sklopio ugovor o zakupu prostora u prizemlju zgrade Novinarskog doma s trojicom povratnika iz Njemačke – Antom Matićem, Antom Tabakom i Antom Ercegovićem, odnosno, njihovom tvrtkom U.T.T. Europa 92.

Trojac je tadašnjem vodstvu HND-a prezentirao plan preuređenja prostora u prizemlju u atraktivni ugostiteljski objekt. Međutim, radovi u zakupljenom prostoru nisu izvršeni i preuređenje je stalo u početnoj fazi, kao i plaćanje zakupnine za predmetni poslovni prostor. HND je 1993. godine zbog nagomilanih neplaćenih zakupnina otkazao ugovor o zakupu tvrtki U.T.T. Europa 92 i sudskim putem ishodio njezinu deložaciju.

Ta je tvrtka, međutim, iste godine pokrenula parnični postupak protiv HND-a potražujući naknadu štete na ime tobožnjih investicija u zakupljeni prostor u Novinarskom domu. Sudski postupak protiv HND-a vodila je tvrtka UTT Europa 92 do njezina stečaja 2005. godine, nakon čega je spor nastavila voditi Stečajna masa iza tvrtke UTT Europa 92.

HND je pravomoćno izgubio parnicu 5. lipnja 2018. te mu je presudom naloženo da Stečajnoj masi mora platiti iznos koji s kamatama premašuje vrtoglavih 2,5 milijuna kuna. Sud je priznao investiciju na temelju priloženih računa za navodna ulaganja UTT Europe 92 u prostor Novinarskog doma te vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka, koji je pri izradi istog uzeo u obzir i krivotvorenu dokumentaciju.

Zanimljivo je da su jedini stečajni vjerovnici koji su u stečajnom postupku prijavili svoja potraživanja prema društvu U.T.T. Europa 92. njegovi osnivači: Ante Matić i Ante Tabak. Oni su u stečajnom postupku prijavili navodnu pozajmicu vlastitoj tvrtki, U.T.T. Europa 92 u iznosu od po 1.035.948,60 kuna svaki. Uz njih, potraživanje je prijavio i njihov odvjetnik koji je vodio parnični postupak Nikola Bartolić, a koji danas zastupa Stečajnu masu iza UTT Europa 92. Trgovački sud priznao je spomenuta potraživanja nekoliko mjeseci nakon što je stečajni postupak završen, a tvrtka brisana iz sudskog registra (brisana je 30.3.2005.) te su na temelju tog rješenja osnivači tvrtke postali jedini vjerovnici stečajne mase iza njihove tvrtke. Za razliku od toga, Trgovački sud nije priznao također zakašnjelu prijavu potraživanja HND-a, koji je u stečajnu masu želio prijaviti neplaćene zakupnine i izgubljenu dobit.

Stečajnu masu čini isključivo potraživanje utuženo u parnici protiv HND-a. Zanimljivo, ono je po svojoj visini podudarno potraživanjima koja su Matić i Tabak prijavili u stečaj pravdajući ih navodnim pozajmicama vlastitoj tvrtki.

Nakon dobitka spora, Stečajna masa koju zastupa stečajna upraviteljica Mirjana Zuzija, pokrenula je ovrhu nad HND-om. Stečajna masa najprije se pokušala namiriti ovrhom predloženom na cijeloj zgradi Novinarskog doma, tj. na svim njezinim dijelovima koji su u vlasništvu HND-a, a čija vrijednost čak 20 puta premašuje vrijednost tražbine iz sudskog spora. Sud je prihvatio takav ovršni prijedlog Stečajne mase i odredio ovrhu. HND je, još uvijek nepravomoćno, uspio ishoditi ograničenje ovrhe na manji dio zgrade.

Nakon određivanja ovrhe, HND je došao do dokaza da su jedan od računa na kojima se temeljila presuda, kao i arhitektonski projekt prema kojem je „provedena“ tobožnja investicija - krivotvoreni. To otkriće dovodi u sumnju vjerodostojnost svih ostalih računa i dokumenata priloženih sudu u parničnom postupku te vodi zaključku da je na djelu kriminalni pokušaj otimanja HND-ove imovine.

HND je odmah po saznanju za krivotvorine podnio kaznenu prijavu DORH-u, koji je 28. lipnja 2019. godine podigao optužnicu protiv osnivača tvrtke i vjerovnika Stečajne mase Ante Matića zbog davanja lažnog iskaza na sudu. Optužnica zbog krivotvorenja nije mogla biti podignuta zbog zastare kaznenog progona. Nepravomoćna presuda (kazneni nalog) protiv Ante Matića za davanje lažnog iskaza donesena je 21. kolovoza 2019. HND je na nove činjenice podnescima upozorio sudove na kojima se vode postupci vezani uz ovaj predmet.

U ožujku 2019. Stečajna masa blokirala je račun HND-a, te je iznos tužbenog zahtjeva u cijelosti prebačen na račun Fine, gdje, odlukom Suda o odgodi ovrhe do završetka pravih lijekova, stoji i danas.

Izvor: HND

Vrhovni sud RH prihvatio je reviziju Hrvatskog novinarskog društva (HND) te ukinuo presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Županijskog suda u Zagrebu prema kojima je HND trebao isplatiti tužbeni zahtjev tužitelju Stečajnoj masi UTT Europa u stečaju u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Prema odluci Vrhovnog suda, postupak se vraća na ponovno suđenje.

Vrhovni sud utvrdio je kako je u postupcima nižestupanjskih sudova došlo do povreda zakona i da su neke bitne činjenice ostale neutvrđene.

"Ovo je velika pobjeda HND-a kojem je u jednom trenu prijetila opasnost da ostane bez imovine. Novinarski dom je više od zgrade, on je simbol naše profesije. Ovo je dokaz da je aktualno vodstvo vuklo prave poteze u zadnje tri godine. Hvala našim odvjetnicima i svima koji su pomogli da se rasvijetli istina o ovom slučaju", izjavio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Hrvatsko novinarsko društvo u više je navrata posljednje tri godine upozoravalo javnost da se radi o kriminalnom pokušaju otimanja vrijedne imovine zbog presude koja se temelji na krivotvorenim dokumentima.

Podsjećamo da je riječ o presudama kojima su kojom je okončan 25 godina dug sudski spor kojeg je tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o pokrenula protiv HND-a pred Općinskim sudom u Zagrebu. Nakon pravomoćne presude koju je HND izgubio sredinom 2018., ovrha je pokrenuta nad računom HND-a, nekretninama i pokretninama društva, iako je vrijednost istih višestruko premašivala vrijednost tražbine (čak 20 puta). Općinski građanski sud u Zagrebu je na prijedlog Stečajne masa U.T.T. Europa 92. d.o.o donio rješenje o provođenju ovrhe osnivanjem založnog prava i prodajom nekretnine Novinarskog doma. Katastrofa je u zadnji tren spriječena, i to zahvaljujući činjenici da je HND u međuvremenu uspio pribaviti potrebna novčana sredstva za isplatu tužbenog zahtjeva.

Pokušaj pljačke HND-ove imovine započeo je 10. srpnja 1990. godine kada je HND sklopio ugovor o zakupu prostora u prizemlju zgrade Novinarskog doma s trojicom povratnika iz Njemačke – Antom Matićem, Antom Tabakom i Antom Ercegovićem, odnosno, njihovom tvrtkom U.T.T. Europa 92.

Trojac je tadašnjem vodstvu HND-a prezentirao plan preuređenja prostora u prizemlju u atraktivni ugostiteljski objekt. Međutim, radovi u zakupljenom prostoru nisu izvršeni i preuređenje je stalo u početnoj fazi, kao i plaćanje zakupnine za predmetni poslovni prostor. HND je 1993. godine zbog nagomilanih neplaćenih zakupnina otkazao ugovor o zakupu tvrtki U.T.T. Europa 92 i sudskim putem ishodio njezinu deložaciju.

Ta je tvrtka, međutim, iste godine pokrenula parnični postupak protiv HND-a potražujući naknadu štete na ime tobožnjih investicija u zakupljeni prostor u Novinarskom domu. Sudski postupak protiv HND-a vodila je tvrtka UTT Europa 92 do njezina stečaja 2005. godine, nakon čega je spor nastavila voditi Stečajna masa iza tvrtke UTT Europa 92.

HND je pravomoćno izgubio parnicu 5. lipnja 2018. te mu je presudom naloženo da Stečajnoj masi mora platiti iznos koji s kamatama premašuje vrtoglavih 2,5 milijuna kuna. Sud je priznao investiciju na temelju priloženih računa za navodna ulaganja UTT Europe 92 u prostor Novinarskog doma te vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka, koji je pri izradi istog uzeo u obzir i krivotvorenu dokumentaciju.

Zanimljivo je da su jedini stečajni vjerovnici koji su u stečajnom postupku prijavili svoja potraživanja prema društvu U.T.T. Europa 92. njegovi osnivači: Ante Matić i Ante Tabak. Oni su u stečajnom postupku prijavili navodnu pozajmicu vlastitoj tvrtki, U.T.T. Europa 92 u iznosu od po 1.035.948,60 kuna svaki. Uz njih, potraživanje je prijavio i njihov odvjetnik koji je vodio parnični postupak Nikola Bartolić, a koji danas zastupa Stečajnu masu iza UTT Europa 92. Trgovački sud priznao je spomenuta potraživanja nekoliko mjeseci nakon što je stečajni postupak završen, a tvrtka brisana iz sudskog registra (brisana je 30.3.2005.) te su na temelju tog rješenja osnivači tvrtke postali jedini vjerovnici stečajne mase iza njihove tvrtke. Za razliku od toga, Trgovački sud nije priznao također zakašnjelu prijavu potraživanja HND-a, koji je u stečajnu masu želio prijaviti neplaćene zakupnine i izgubljenu dobit.

Stečajnu masu čini isključivo potraživanje utuženo u parnici protiv HND-a. Zanimljivo, ono je po svojoj visini podudarno potraživanjima koja su Matić i Tabak prijavili u stečaj pravdajući ih navodnim pozajmicama vlastitoj tvrtki.

Nakon dobitka spora, Stečajna masa koju zastupa stečajna upraviteljica Mirjana Zuzija, pokrenula je ovrhu nad HND-om. Stečajna masa najprije se pokušala namiriti ovrhom predloženom na cijeloj zgradi Novinarskog doma, tj. na svim njezinim dijelovima koji su u vlasništvu HND-a, a čija vrijednost čak 20 puta premašuje vrijednost tražbine iz sudskog spora. Sud je prihvatio takav ovršni prijedlog Stečajne mase i odredio ovrhu. HND je, još uvijek nepravomoćno, uspio ishoditi ograničenje ovrhe na manji dio zgrade.

Nakon određivanja ovrhe, HND je došao do dokaza da su jedan od računa na kojima se temeljila presuda, kao i arhitektonski projekt prema kojem je „provedena“ tobožnja investicija - krivotvoreni. To otkriće dovodi u sumnju vjerodostojnost svih ostalih računa i dokumenata priloženih sudu u parničnom postupku te vodi zaključku da je na djelu kriminalni pokušaj otimanja HND-ove imovine.

HND je odmah po saznanju za krivotvorine podnio kaznenu prijavu DORH-u, koji je 28. lipnja 2019. godine podigao optužnicu protiv osnivača tvrtke i vjerovnika Stečajne mase Ante Matića zbog davanja lažnog iskaza na sudu. Optužnica zbog krivotvorenja nije mogla biti podignuta zbog zastare kaznenog progona. Nepravomoćna presuda (kazneni nalog) protiv Ante Matića za davanje lažnog iskaza donesena je 21. kolovoza 2019. HND je na nove činjenice podnescima upozorio sudove na kojima se vode postupci vezani uz ovaj predmet.

U ožujku 2019. Stečajna masa blokirala je račun HND-a, te je iznos tužbenog zahtjeva u cijelosti prebačen na račun Fine, gdje, odlukom Suda o odgodi ovrhe do završetka pravih lijekova, stoji i danas.

Izvor: HND