Aktualno > Vijesti

Vlada želi da se HRT obveže na racionalizaciju troškova

15.03.2018.

Vlada je u četvrtak predložila Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju HRT-a za 2016. godinu, ali i da taj javni servis, zbog iskazanih problema u poslovanju, obveže na izradu plana smanjenja kreditnog zaduženja, racionalizacije troškova poslovanja, smanjenja troškova vanjskih suradnika, povećanja efikasnosti stalno zaposlenih djelatnika i provedbu restrukturiranja.

"Iskazani rezultati u Izvješću upućuju da je došlo do određenih pozitivnih pomaka u poslovanju HRT-a, što je vidljivo kroz povećanje ostvarene dobiti, ali i dalje treba smanjivati troškove poslovanja, posebice u dijelu troškova vanjskih suradnika, i istovremeno poduzimati aktivnosti u cilju povećanja likvidnosti i smanjivanja zaduženosti", kazao je državni tajnik Ministarstva kulture Krešimir Partl obrazlažući Vladin prijedlog Saboru.

Prema Izvješću, ukupni prihodi HRT-a u 2016. godini iznosili su 1,393 milijardu kuna i bili su niži za 0,4 posto (5,5 milijuna kuna) od ostvarenja u 2015. godini, a manji za 1,1 posto (15 milijuna kuna) u odnosu na plan za 2016. godinu.

Ukupni rashodi bili su 1,363 milijardu kuna i niži su za 1,3 posto (17,6 milijuna kuna) od ostvarenja u 2015. godini i manji za 2,5 posto (34,6 milijuna kuna) u odnosu na plan za 2016. godinu.

Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 30,3 milijuna kuna viša je 66 posto u odnosu na 2015. godinu (18,3 milijuna kuna) i 182,4 posto u odnosu na plan za 2016. godinu.

Preneseni gubitak HRT-a na kraju 2016. godine iznosio je i dalje visokih 587,96 milijuna kuna (u odnosu na 2015. godinu bilježi se blagi pad od 1,6 posto).

Ukupne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama povećane su 7,6 posto (26,3 milijuna kuna) u odnosu na 2015. godinu, budući da je u 2016. godini realizirano ukupno 140 milijuna kuna dodatnog kreditnog zaduženja, uz redovitu otplatu dospjelih rata kredita.

HRT ima aktivnih sedam dugoročnih kredita, ukupne vrijednosti 375,8 milijuna kuna, namijenjenih reprogramu kratkoročnih kredita, financiranju troškova restrukturiranja (otpremnine i investicije) te obrtnih sredstava.

Realizacija troškova vanjskih suradnika u odnosu na 2015. godinu manja je i iznosi 89,1 milijun kuna (u odnosu na plan smanjenje je 3,8 posto). Iako je u 2016. godini smanjen broj radnika, ostvareni su veći troškovi plaća zbog sudskih i izvansudskih nagodbi u ukupnom iznosu od 1,21 milijun kuna.

Vlada je na sjednici prihvatila i Nacrt javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije zbog isteka mandata.

Izvor: Hina

Vlada je u četvrtak predložila Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju HRT-a za 2016. godinu, ali i da taj javni servis, zbog iskazanih problema u poslovanju, obveže na izradu plana smanjenja kreditnog zaduženja, racionalizacije troškova poslovanja, smanjenja troškova vanjskih suradnika, povećanja efikasnosti stalno zaposlenih djelatnika i provedbu restrukturiranja.

"Iskazani rezultati u Izvješću upućuju da je došlo do određenih pozitivnih pomaka u poslovanju HRT-a, što je vidljivo kroz povećanje ostvarene dobiti, ali i dalje treba smanjivati troškove poslovanja, posebice u dijelu troškova vanjskih suradnika, i istovremeno poduzimati aktivnosti u cilju povećanja likvidnosti i smanjivanja zaduženosti", kazao je državni tajnik Ministarstva kulture Krešimir Partl obrazlažući Vladin prijedlog Saboru.

Prema Izvješću, ukupni prihodi HRT-a u 2016. godini iznosili su 1,393 milijardu kuna i bili su niži za 0,4 posto (5,5 milijuna kuna) od ostvarenja u 2015. godini, a manji za 1,1 posto (15 milijuna kuna) u odnosu na plan za 2016. godinu.

Ukupni rashodi bili su 1,363 milijardu kuna i niži su za 1,3 posto (17,6 milijuna kuna) od ostvarenja u 2015. godini i manji za 2,5 posto (34,6 milijuna kuna) u odnosu na plan za 2016. godinu.

Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 30,3 milijuna kuna viša je 66 posto u odnosu na 2015. godinu (18,3 milijuna kuna) i 182,4 posto u odnosu na plan za 2016. godinu.

Preneseni gubitak HRT-a na kraju 2016. godine iznosio je i dalje visokih 587,96 milijuna kuna (u odnosu na 2015. godinu bilježi se blagi pad od 1,6 posto).

Ukupne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama povećane su 7,6 posto (26,3 milijuna kuna) u odnosu na 2015. godinu, budući da je u 2016. godini realizirano ukupno 140 milijuna kuna dodatnog kreditnog zaduženja, uz redovitu otplatu dospjelih rata kredita.

HRT ima aktivnih sedam dugoročnih kredita, ukupne vrijednosti 375,8 milijuna kuna, namijenjenih reprogramu kratkoročnih kredita, financiranju troškova restrukturiranja (otpremnine i investicije) te obrtnih sredstava.

Realizacija troškova vanjskih suradnika u odnosu na 2015. godinu manja je i iznosi 89,1 milijun kuna (u odnosu na plan smanjenje je 3,8 posto). Iako je u 2016. godini smanjen broj radnika, ostvareni su veći troškovi plaća zbog sudskih i izvansudskih nagodbi u ukupnom iznosu od 1,21 milijun kuna.

Vlada je na sjednici prihvatila i Nacrt javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije zbog isteka mandata.

Izvor: Hina