Aktualno > Vijesti

Vlada predložila smjenu Vijeća za elektroničke medije

10.03.2016.

Vlada je dala negativno mišljenje na Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu i Saboru predložila da zbog teških propusta u izvršenju zakonskih obveza smijeni sve članove Vijeća.

U Izvješću ne postoje potpuni podaci da su Vijeće i Agencija ispunili zakonske obveze i obveze iz programa rada, rekao je ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Primjerice, u izvješću se ne spominje da je na HRT-u proveden nadzor nad korištenjem mjesečne pristojbe temeljem Zakona o HRT-u, a ne postoji ni podatak da je članica Vijeća Gordana Simonović od svibnja 2013. do prosinca 2014. bila u sukobu interesa i protuzakonito obnašala dvije javne dužnosti – članice Vijeća i članice Upravnog vijeća Hine.

„To je svojim mišljenjem i odlukom utvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a Vijeće je bilo dužno izvijestiti Vladu da su se stekli uvjeti za njezino razrješenje prije isteka mandata, što je propustilo“, kazao je Hasanbegović dodajući da su „zbog neizvršenja ciljeva i zadaća utvrđenih programom rada Vijeća i Agencije za 2014. ispunjeni uvjeti za razrješenje predsjednika i članova Vijeća prije isteka mandata“.

U Vijeću za elektroničke medije su predsjednica Mirjana Rakić, koja je ujedno i ravnateljica Agencije za elektroničke medije, te članovi Damir Hajduk, Suzana Kunac, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na Vladin prijedlog.

Pripremila: Ema Tarabochia

Izvor: Hina

Vlada je dala negativno mišljenje na Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu i Saboru predložila da zbog teških propusta u izvršenju zakonskih obveza smijeni sve članove Vijeća.

U Izvješću ne postoje potpuni podaci da su Vijeće i Agencija ispunili zakonske obveze i obveze iz programa rada, rekao je ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Primjerice, u izvješću se ne spominje da je na HRT-u proveden nadzor nad korištenjem mjesečne pristojbe temeljem Zakona o HRT-u, a ne postoji ni podatak da je članica Vijeća Gordana Simonović od svibnja 2013. do prosinca 2014. bila u sukobu interesa i protuzakonito obnašala dvije javne dužnosti – članice Vijeća i članice Upravnog vijeća Hine.

„To je svojim mišljenjem i odlukom utvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a Vijeće je bilo dužno izvijestiti Vladu da su se stekli uvjeti za njezino razrješenje prije isteka mandata, što je propustilo“, kazao je Hasanbegović dodajući da su „zbog neizvršenja ciljeva i zadaća utvrđenih programom rada Vijeća i Agencije za 2014. ispunjeni uvjeti za razrješenje predsjednika i članova Vijeća prije isteka mandata“.

U Vijeću za elektroničke medije su predsjednica Mirjana Rakić, koja je ujedno i ravnateljica Agencije za elektroničke medije, te članovi Damir Hajduk, Suzana Kunac, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na Vladin prijedlog.

Pripremila: Ema Tarabochia

Izvor: Hina