Aktualno > Vijesti

Upozorenje Vijeća za elektroničke medije svim elektroničkim medijima u Republici Hrvatskoj

13.03.2020.

Obzirom na veliki interes javnosti u svezi pandemije COVID-19 i u svrhu zaštite javnog interesa, Vijeće za elektroničke medije upozorava sve elektroničke medije u Republici Hrvatskoj kao i elektroničke medije čiji je poslovni nastan na području druge države članice EU, a koji se obraćaju publici na teritoriju RH, na sljedeće:

-da je svaki pružatelj medijskih usluga obvezan na zahtjev nadležnoga državnog tijela objaviti bez naknade proglase, kao i službena priopćenja nadležnih državnih tijela kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, sigurnost zemlje te javni red i mir,

-da u izvještavanju poštuju odredbe članka 24. i članka 25. Zakona o elektroničkim medijima: „Svi audiovizualni i radijski programi trebaju objavljivati točne i provjerene informacije, događaji trebaju istinito i korektno predočiti činjenice i događaje, a mišljenja i komentari moraju biti lako prepoznatljivi kao mišljenje ili komentar, te mora biti razvidno čije se mišljenje ili komentar objavljuje.“

-da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta  kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih kojima smo suočeni.

Vijeće za elektroničke medije će, u skladu sa svojim nadležnostima, ovakve pojave strogo sankcionirati, vodeći pritom računa o načelu razmjernosti i zaštiti javnog interesa.

Vijeće je svjesno činjenice da izvještavanje o ovoj izvanrednoj prijetnji po zdravlje i uobičajeni način života građana predstavlja višestruke izazove za novinare i urednike. Zbog toga Vijeće  apelira na sve medijske profesionalce da se drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u izvještavanju o ovoj krizi, stoji u priopćenjiu Vijeća za elektroničke medije, koje potpisuje Predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije Josip Popovac. 

Obzirom na veliki interes javnosti u svezi pandemije COVID-19 i u svrhu zaštite javnog interesa, Vijeće za elektroničke medije upozorava sve elektroničke medije u Republici Hrvatskoj kao i elektroničke medije čiji je poslovni nastan na području druge države članice EU, a koji se obraćaju publici na teritoriju RH, na sljedeće:

-da je svaki pružatelj medijskih usluga obvezan na zahtjev nadležnoga državnog tijela objaviti bez naknade proglase, kao i službena priopćenja nadležnih državnih tijela kada postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, sigurnost zemlje te javni red i mir,

-da u izvještavanju poštuju odredbe članka 24. i članka 25. Zakona o elektroničkim medijima: „Svi audiovizualni i radijski programi trebaju objavljivati točne i provjerene informacije, događaji trebaju istinito i korektno predočiti činjenice i događaje, a mišljenja i komentari moraju biti lako prepoznatljivi kao mišljenje ili komentar, te mora biti razvidno čije se mišljenje ili komentar objavljuje.“

-da su zabranjene sve audiovizualne medijske usluge, uključujući i one putem interneta  kojima se objavljuju ili šire dezinformacije, posebice one u vezi s pitanjima javnog zdravlja. Objavljivanje ili širenje dezinformacija izaziva zabrinutost, širenje straha i panike među stanovništvom te vodi do još težih posljedica od ovih kojima smo suočeni.

Vijeće za elektroničke medije će, u skladu sa svojim nadležnostima, ovakve pojave strogo sankcionirati, vodeći pritom računa o načelu razmjernosti i zaštiti javnog interesa.

Vijeće je svjesno činjenice da izvještavanje o ovoj izvanrednoj prijetnji po zdravlje i uobičajeni način života građana predstavlja višestruke izazove za novinare i urednike. Zbog toga Vijeće  apelira na sve medijske profesionalce da se drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u izvještavanju o ovoj krizi, stoji u priopćenjiu Vijeća za elektroničke medije, koje potpisuje Predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije Josip Popovac.