Aktualno > Vijesti

U tijeku prijave na natječaj “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”

11.08.2017.

U okviru projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara”, Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji s partnerskim organizacijama iz regije provodi natječaj za potpore male vrijednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”. Prijave se primaju do 31. kolovoza 2017. 

Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji s partnerskim organizacijama iz regije poziva organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava da se se u partnerstvu s novinarima, njihovim udruženjima, sindikatima, mrežama i medijskim organizacijama prijave za financijsku podršku putem programa potpora male vrijednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

Natječaj ima dva prioriteta: (1) podrška projektima koji se bave problemima i preprekama na koje nailaze novinari izloženi različitim vrstama pritisaka te (2) podrška projektima koji se usredotočuju na pritiske kojima su izloženi aktivisti za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.

Ukupna vrijednost programa malih potpora je 267 000 EUR. Program je organiziran u dvije cjeline (1) potpore za regionalne projekte u visini 30 000 – 40 000 EUR po projektu (2) potpore za nacionalne projekte u visini 5000 – 1000 EUR po projektu. Ovisno o kvaliteti prijava, planira se dodjela 15 potpora (5 većih regionalnih i 5 manjih za nacionalne projekte).

Natječaj je otvoren od 25. 7. do  31. 8. 2017. kada u ponoć ističe rok za prijave. Natječajna dokumentacija (smjernice za prijavitelje, prijavni obrazac te prijavni obrazac proračuna) nalazi se na web stranici projekta.

Radni jezik natječaja je engleski, što podrazumijeva da su natječajna dokumentacija, komunikacija s prijaviteljima i projektne prijave na  engleskom jeziku.

Ovaj natječaj provodi Hrvatsko novinarsko društvo (HND)uz sklopu šireg projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara” zajedno sa partnerskim novinarskim udruženjima iz Srbije (NUNS), BiH (BHN), Crne Gore (SMCG), Kosova (AGK) i Makedonije (ZNM), uz financijsku potporu Europske komisije (IPA) te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH.

Pitanja o uvjetima natječaja mogu se postaviti u razdoblju od 25. 7. do 10. 8. 2017. na email adresu mediafreedom.smallgrants@solidarna.hr na koju se šalju i projektne prijave. Rezultati natječaja bit će objavljeni 20. rujna/septembra na na web stranici projekta http://safejournalists.net gdje će 20.8.2017. biti objavljeni I svi odgovori na postavljena pitanja o natječajnom postupku. Tehničku pomoć u provedbi natječaja pruža Zaklada SOLIDARNA.

Izvor: HND

U okviru projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara”, Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji s partnerskim organizacijama iz regije provodi natječaj za potpore male vrijednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”. Prijave se primaju do 31. kolovoza 2017. 

Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji s partnerskim organizacijama iz regije poziva organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava da se se u partnerstvu s novinarima, njihovim udruženjima, sindikatima, mrežama i medijskim organizacijama prijave za financijsku podršku putem programa potpora male vrijednosti “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

Natječaj ima dva prioriteta: (1) podrška projektima koji se bave problemima i preprekama na koje nailaze novinari izloženi različitim vrstama pritisaka te (2) podrška projektima koji se usredotočuju na pritiske kojima su izloženi aktivisti za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.

Ukupna vrijednost programa malih potpora je 267 000 EUR. Program je organiziran u dvije cjeline (1) potpore za regionalne projekte u visini 30 000 – 40 000 EUR po projektu (2) potpore za nacionalne projekte u visini 5000 – 1000 EUR po projektu. Ovisno o kvaliteti prijava, planira se dodjela 15 potpora (5 većih regionalnih i 5 manjih za nacionalne projekte).

Natječaj je otvoren od 25. 7. do  31. 8. 2017. kada u ponoć ističe rok za prijave. Natječajna dokumentacija (smjernice za prijavitelje, prijavni obrazac te prijavni obrazac proračuna) nalazi se na web stranici projekta.

Radni jezik natječaja je engleski, što podrazumijeva da su natječajna dokumentacija, komunikacija s prijaviteljima i projektne prijave na  engleskom jeziku.

Ovaj natječaj provodi Hrvatsko novinarsko društvo (HND)uz sklopu šireg projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara” zajedno sa partnerskim novinarskim udruženjima iz Srbije (NUNS), BiH (BHN), Crne Gore (SMCG), Kosova (AGK) i Makedonije (ZNM), uz financijsku potporu Europske komisije (IPA) te sufinanciranje Ureda za udruge Vlade RH.

Pitanja o uvjetima natječaja mogu se postaviti u razdoblju od 25. 7. do 10. 8. 2017. na email adresu mediafreedom.smallgrants@solidarna.hr na koju se šalju i projektne prijave. Rezultati natječaja bit će objavljeni 20. rujna/septembra na na web stranici projekta http://safejournalists.net gdje će 20.8.2017. biti objavljeni I svi odgovori na postavljena pitanja o natječajnom postupku. Tehničku pomoć u provedbi natječaja pruža Zaklada SOLIDARNA.

Izvor: HND