Aktualno > Vijesti

U Saboru obilježen Međunarodni dan prava na pristup informacijama

27.09.2019.

U povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 28. rujna, povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan izjavio je u petak da se radi o građanskom i ustavnom pravu te da je odgovornost za objavu informacija po zahtjevima građana i drugih korisnika na tijelima javne vlasti i njihovim čelnicima.

Povjerenik za informiranje zadnjih šest godina kontinuirano promiče i štiti to pravo i zajedno s Visokom upravnim sudom podiže standarde prava na pristup informacijama u Hrvatskoj, istaknuo je Pičuljan u izjavi za medije u Hrvatskom saboru.

Nažalost, pravo na pristup informacijama još nije u dovoljnoj mjeri prepoznato ni korišteno od samih građana, stoga ih valja poticati da to čine ne samo iz Ureda povjerenika, nego i na lokalnim razinama, naglasio je Pičuljan.

Što se tiče suradnje s drugim institucijama, Pičuljan kaže kako ih upozoravaju da imaju puno prostora za napredak u proaktivnoj objavi informacija. Ima puno dobre prakse, ali i loših rješenja, ocijenio je.

Naša je zadaća da preispitujemo njihove odluke i dajemo objektivna i nepristrana rješenja koja može preispitati Visoki upravni sud, rekao je Pičuljan.

Govoreći o slučaju imovinskih kartica hrvatske kandidatkinje za Europsku komisiju Dubravke Šuice, koje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne može objaviti zbog GDPR-a, Pičuljan je potvrdio da su dobili upit za Šuičinu "staru karticu".

Bude li odluka Povjerenstva osporena u žalbenom postupku pred povjerenikom mi ćemo donijeti odluku u pravno uređenom postupku, najavio je Pičuljan i dodao kako ne može prejudicirati rješenje, jer se može dogoditi da preispituju tu odluku kao drugostupanjsko tijelo.

Do sada nismo imali primjera starih nego samo novih kartica pravosudnih dužnosnika i jednog dužnosnika na lokalnoj razini, kada je zauzeto pravno shvaćanje da se podaci o imovini trebaju dati na uvid javnosti, dodao je.

Autor: Hina

U povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, 28. rujna, povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan izjavio je u petak da se radi o građanskom i ustavnom pravu te da je odgovornost za objavu informacija po zahtjevima građana i drugih korisnika na tijelima javne vlasti i njihovim čelnicima.

Povjerenik za informiranje zadnjih šest godina kontinuirano promiče i štiti to pravo i zajedno s Visokom upravnim sudom podiže standarde prava na pristup informacijama u Hrvatskoj, istaknuo je Pičuljan u izjavi za medije u Hrvatskom saboru.

Nažalost, pravo na pristup informacijama još nije u dovoljnoj mjeri prepoznato ni korišteno od samih građana, stoga ih valja poticati da to čine ne samo iz Ureda povjerenika, nego i na lokalnim razinama, naglasio je Pičuljan.

Što se tiče suradnje s drugim institucijama, Pičuljan kaže kako ih upozoravaju da imaju puno prostora za napredak u proaktivnoj objavi informacija. Ima puno dobre prakse, ali i loših rješenja, ocijenio je.

Naša je zadaća da preispitujemo njihove odluke i dajemo objektivna i nepristrana rješenja koja može preispitati Visoki upravni sud, rekao je Pičuljan.

Govoreći o slučaju imovinskih kartica hrvatske kandidatkinje za Europsku komisiju Dubravke Šuice, koje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne može objaviti zbog GDPR-a, Pičuljan je potvrdio da su dobili upit za Šuičinu "staru karticu".

Bude li odluka Povjerenstva osporena u žalbenom postupku pred povjerenikom mi ćemo donijeti odluku u pravno uređenom postupku, najavio je Pičuljan i dodao kako ne može prejudicirati rješenje, jer se može dogoditi da preispituju tu odluku kao drugostupanjsko tijelo.

Do sada nismo imali primjera starih nego samo novih kartica pravosudnih dužnosnika i jednog dužnosnika na lokalnoj razini, kada je zauzeto pravno shvaćanje da se podaci o imovini trebaju dati na uvid javnosti, dodao je.

Autor: Hina