Iz medija

Trebamo spriječiti utapanje Hine u HRT

27.04.2015.
Link na članak

Založit ću se da se teme od javnog interesa vrate u novinarstvo

Autor: Dijana Jurasić
Saša Leković novi je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, koji je najavio iniciranje zakonskih izmjena koje se tiču novinarske profesije.

Koje izmjene zakona konkretno mislite inicirati?

Ne mogu sada konkretnije reći koje ćemo izmjene inicirati, osim da to nisam rekao samo kao frazu. Prvo ću predložiti Izvršnom i Središnjem odboru konkretne zakonske inicijative, koje ćemo raspraviti, a onda ćemo izaći s tim u javnost u suradnji s nevladinim udrugama. Sada su aktualni pokušaji da se Hina utopi u HRT ili Narodne novine, što treba spriječiti.

Rekli ste da je novinarska struka devastirana i izmanipulirana. Na što ste konkretno mislili i što ćete poduzeti da se to promijeni?

To je tako duga lista... Većina novinara zna o čemu je tu riječ. Sve je više novinara bez posla što je, s obzirom na krizu koja traje, osobito teško za novinare jer je medijsko tržište malo. Velike korporacije drže većinu medija, u medijima je prisutna tabloidizacija, a ne teme od javnog interesa. Založit ću se da se teme od javnog interesa vrate u novinarstvo jer je to pitanje integriteta novinara i profesije.

Treba li HND voditi profesionalac koji će zamrznuti svoj radni status?

Mislim da bi HND, kada se financijski konsolidira, trebao voditi profesionalac koji će se posvetiti struci, a ne da taj ozbiljan posao radi usput, tim više što je HND u problemima, članstvo se osipa, vlada apatija... Dobro je što sam slobodni novinar i nisam vezan za poslodavaca pa se mogu više posvetiti HND-u.

Najavili ste da ćete ponuditi ostavku ako se pokaže da dobro ne radite, što dosad nismo čuli...

Nisam to rekao iz populističkih razloga. To sam doista i mislio. Svaki mjesec podnosit ću izvještaj nadležnim tijelima i, ako članovi ne budu zadovoljni, najmanje što mogu je ponuditi ostavku.

Je li vrijeme da i novinarska struka pokaže veću demokratičnost i da svaki član bira predsjednika?

Nisam protiv toga i ima mnogo stvari koje treba mijenjati. Rukovodstvo HND-a treba pitati članove što o tome misle. No, nije samo u tome problem. Ako članovi glasuju za predsjednika i predstavnike u upravnim tijelima jer ih znaju ili s njima piju kavu, a ne znaju im program, ako sve ne bude transparentno, to će biti farsa.  

Autor: Dijana Jurasić