Aktualno > Vijesti

Skupština Hrvatskog novinarskog društva: Podržani strateški ciljevi

17.03.2018.

Skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) usvojila je u subotu izvještaj predsjednika i drugih tijela HND-a za prošlu godinu, čime su podržani ciljevi koje je udruga zacrtala u svom strateškom planu, a koji vode njezinoj daljnjoj modernizaciji.

Skupština je donijela i nekoliko teških odluka u cilju financijske konsolidacije HND-a, među kojima i onu o prestanku izlaženja glasila Novinar u tiskanom izdanju. Odlučeno je da se Društvo, umjesto toga, još snažnije orijentira na internetski portal hnd.hr koji već sada svakodnevno pruža brojne informacije o novinarskim i medijskim temama, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) usvojila je izvještaj predsjednika HND-a o radu HND-a kao i izvještaje o radu tijela HND-a u 2017. godini te je donijela i nekoliko drugih nužnih odluka u cilju financijske konsolidacije Društva, kao što su ukidanje pomoći obiteljima umrlih članova i beskamatnih zajmova. HND ipak i dalje ostaje vjeran svojoj socijalnoj dimenziji pa će i dalje pružati bespovratnu financijsku pomoć svojim članovima, sukladno svojim internim pravilima.

Predsjednik HND-a Saša Leković podnio je izvještaj o radu u 2017. godini koji je sadržavao i analizu stanja te najbitnije elemente onoga što je vodstvo Društva učinilo u gotovo tri godine mandata. Usvojeni su i izvještaji o radu Središnjeg odbora, Nadzornog odbora, Novinarskog vijeća časti, Fonda solidarnosti, Odbora za Statut te Upravnog odbora Novinarskog doma.

Skupština HND-a usvojila je i izmjene i dopune Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti (NVČ), za čiju je novu članicu izabrana Ivana Radaljac Krušlin iz ogranka HND-a na Hrvatskom radiju.

“Odluke o ukidanju posmrtnina i pozajmica članovima HND-a teške su i niti malo ugodne, ali su na žalost rezultat financijskih problema HND-a uzrokovanih dugogodišnjim trendom smanjenja prihoda”, objasnio je predsjednik HND-a Saša Leković. “Unazad desetak godina broj članova HND-a je smanjen za trećinu, cijene najma prostora su drastično pale, a članarine i novac od iznajmljivanja prostora u Novinarskom domu su oduvijek bili isključivi prihodi HND-a”, kaže Leković.

”Trend smanjenja broja članova HND-a u posljednje tri godine je zaustavljen, a po prvi puta u povijesti Društva usvojen je Strateški plan kojim se vodstvo HND-a rukovodi pri ostvarivanju ciljeva Društva čiji je bitan dio rad na projektima korisnima za novinare, medije i novinarstvo, gotovo u potpunosti financiranima iz fondova Europske unije”, dodaje predsjednik HND-a.

Na taj način je HND u 2017. godini po prvi puta ostvario više od 4 milijuna kuna prihoda, ali su troškovi održavanja zgrade Novinarskog doma i smanjenje prihoda od najma te financijske pomoći članovima i druge obveze kroz godine financijski opteretile HND.

“Dodatni je problem”, kaže Leković, “što nakon zakonskih izmjena od 1. siječnja 2017. godine 40 % iznosa posmrtnina obiteljima preminulih članova HND-a država uzima na ime poreza”, dodajući: “Današnjim odlukama Skupština HND-a je potvrdila strateške ciljeve HND-a koji Društvo vode k modernoj profesionalnoj organizaciji. Gašenjem Novinara pojačat će se web portal hnd.hr, a HND će i dalje nastojati maksimalno pomoći financijski najugroženijim članovima kroz bespovratne novčane pomoći.”

Današnje zasjedanje nastavak je sjednice Skupštine koja je započela 15. prosinca 2017. godine, ali je prekinuta zbog gubitka kvoruma. Na prvom dijelu sjednice usvojeni su izvještaj o poslovanju HND-a u 2017. godini te financijski plan za 2018. godinu, kao i izmjene i dopune Statuta HND-a. “Sljedeći strateški zadaci HND-a su tematska sjednica Skupštine o dodatnim aktivnostima za financijsku konsolidaciju te donošenje novog Statuta koji će biti primjeren strateškim smjernicama HND-a kao moderne profesionalne udruge”, najavio je predsjednik HND-a Saša Leković.

Autor: HND

Skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) usvojila je u subotu izvještaj predsjednika i drugih tijela HND-a za prošlu godinu, čime su podržani ciljevi koje je udruga zacrtala u svom strateškom planu, a koji vode njezinoj daljnjoj modernizaciji.

Skupština je donijela i nekoliko teških odluka u cilju financijske konsolidacije HND-a, među kojima i onu o prestanku izlaženja glasila Novinar u tiskanom izdanju. Odlučeno je da se Društvo, umjesto toga, još snažnije orijentira na internetski portal hnd.hr koji već sada svakodnevno pruža brojne informacije o novinarskim i medijskim temama, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) usvojila je izvještaj predsjednika HND-a o radu HND-a kao i izvještaje o radu tijela HND-a u 2017. godini te je donijela i nekoliko drugih nužnih odluka u cilju financijske konsolidacije Društva, kao što su ukidanje pomoći obiteljima umrlih članova i beskamatnih zajmova. HND ipak i dalje ostaje vjeran svojoj socijalnoj dimenziji pa će i dalje pružati bespovratnu financijsku pomoć svojim članovima, sukladno svojim internim pravilima.

Predsjednik HND-a Saša Leković podnio je izvještaj o radu u 2017. godini koji je sadržavao i analizu stanja te najbitnije elemente onoga što je vodstvo Društva učinilo u gotovo tri godine mandata. Usvojeni su i izvještaji o radu Središnjeg odbora, Nadzornog odbora, Novinarskog vijeća časti, Fonda solidarnosti, Odbora za Statut te Upravnog odbora Novinarskog doma.

Skupština HND-a usvojila je i izmjene i dopune Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti (NVČ), za čiju je novu članicu izabrana Ivana Radaljac Krušlin iz ogranka HND-a na Hrvatskom radiju.

“Odluke o ukidanju posmrtnina i pozajmica članovima HND-a teške su i niti malo ugodne, ali su na žalost rezultat financijskih problema HND-a uzrokovanih dugogodišnjim trendom smanjenja prihoda”, objasnio je predsjednik HND-a Saša Leković. “Unazad desetak godina broj članova HND-a je smanjen za trećinu, cijene najma prostora su drastično pale, a članarine i novac od iznajmljivanja prostora u Novinarskom domu su oduvijek bili isključivi prihodi HND-a”, kaže Leković.

”Trend smanjenja broja članova HND-a u posljednje tri godine je zaustavljen, a po prvi puta u povijesti Društva usvojen je Strateški plan kojim se vodstvo HND-a rukovodi pri ostvarivanju ciljeva Društva čiji je bitan dio rad na projektima korisnima za novinare, medije i novinarstvo, gotovo u potpunosti financiranima iz fondova Europske unije”, dodaje predsjednik HND-a.

Na taj način je HND u 2017. godini po prvi puta ostvario više od 4 milijuna kuna prihoda, ali su troškovi održavanja zgrade Novinarskog doma i smanjenje prihoda od najma te financijske pomoći članovima i druge obveze kroz godine financijski opteretile HND.

“Dodatni je problem”, kaže Leković, “što nakon zakonskih izmjena od 1. siječnja 2017. godine 40 % iznosa posmrtnina obiteljima preminulih članova HND-a država uzima na ime poreza”, dodajući: “Današnjim odlukama Skupština HND-a je potvrdila strateške ciljeve HND-a koji Društvo vode k modernoj profesionalnoj organizaciji. Gašenjem Novinara pojačat će se web portal hnd.hr, a HND će i dalje nastojati maksimalno pomoći financijski najugroženijim članovima kroz bespovratne novčane pomoći.”

Današnje zasjedanje nastavak je sjednice Skupštine koja je započela 15. prosinca 2017. godine, ali je prekinuta zbog gubitka kvoruma. Na prvom dijelu sjednice usvojeni su izvještaj o poslovanju HND-a u 2017. godini te financijski plan za 2018. godinu, kao i izmjene i dopune Statuta HND-a. “Sljedeći strateški zadaci HND-a su tematska sjednica Skupštine o dodatnim aktivnostima za financijsku konsolidaciju te donošenje novog Statuta koji će biti primjeren strateškim smjernicama HND-a kao moderne profesionalne udruge”, najavio je predsjednik HND-a Saša Leković.

Autor: HND