Aktualno > Vijesti

Radionica „Intelektualno vlasništvo u novinarstvu“

30.11.2018.

U Klubu Novinarskog doma 7. prosinca 2018. u 12:00 sati održat će se besplatna interaktivna radionica „Intelektualno vlasništvo u novinarstvu“ za članove Hrvatskog novinarskog društva.

Radionica će obuhvatiti tematiku intelektualnog vlasništva u novinarstvu, posebno pitanja zaštite novinara - autora i novinarskih djela kao autorskih djela. Obradit će se i digitalna korištenja intelektualnih tvorevina u novinskom izdavaštvu. Ukazat će se na odnos autorskog prava i cenzure. Posebno će se obraditi i iznimno aktualna i zanimljiva tema o EU Direktivi o autorskim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu s naglaskom na „kontroverznim“ člancima 11. i 13.

Predavačica je izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta i voditeljica specijalističkog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Intelektualno vlasništvo“ na Sveučilištu u Zagrebu. Dopredsjednica je Hrvatskog društva za autorsko pravo i posebna savjetnica ministrice kulture u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Nine Obuljen Koržinek, surađuje kao međunarodni ekspert u području autorskog prava sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) i angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji se odnose se transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

 

Program radionice:

- interaktivno predavanje (12:00)

- diskusija (12:30)

- druženje uz domjenak (13:15)

 

Molimo potvrdite svoj dolazak do 6. prosinca na adresu hnd@hnd.hr.

Pozivaju se novinari da eventualno unaprijed pošalju pitanja koja ih zanimaju kako bi se kvalitetnije koncipiralo predavanje.

Organizatori radionice su Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo", Zebra komunikacije d.o.o. i Hrvatsko novinarsko društvo.

U Klubu Novinarskog doma 7. prosinca 2018. u 12:00 sati održat će se besplatna interaktivna radionica „Intelektualno vlasništvo u novinarstvu“ za članove Hrvatskog novinarskog društva.

Radionica će obuhvatiti tematiku intelektualnog vlasništva u novinarstvu, posebno pitanja zaštite novinara - autora i novinarskih djela kao autorskih djela. Obradit će se i digitalna korištenja intelektualnih tvorevina u novinskom izdavaštvu. Ukazat će se na odnos autorskog prava i cenzure. Posebno će se obraditi i iznimno aktualna i zanimljiva tema o EU Direktivi o autorskim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu s naglaskom na „kontroverznim“ člancima 11. i 13.

Predavačica je izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta i voditeljica specijalističkog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija „Intelektualno vlasništvo“ na Sveučilištu u Zagrebu. Dopredsjednica je Hrvatskog društva za autorsko pravo i posebna savjetnica ministrice kulture u Vladi Republike Hrvatske, dr. sc. Nine Obuljen Koržinek, surađuje kao međunarodni ekspert u području autorskog prava sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO) i angažirana je na više projekata na Sveučilištu u Zagrebu koji se odnose se transfer tehnologije i intelektualno vlasništvo.

 

Program radionice:

- interaktivno predavanje (12:00)

- diskusija (12:30)

- druženje uz domjenak (13:15)

 

Molimo potvrdite svoj dolazak do 6. prosinca na adresu hnd@hnd.hr.

Pozivaju se novinari da eventualno unaprijed pošalju pitanja koja ih zanimaju kako bi se kvalitetnije koncipiralo predavanje.

Organizatori radionice su Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo", Zebra komunikacije d.o.o. i Hrvatsko novinarsko društvo.