Aktualno > In memoriam

Profesor koji je u medijima širio zdravstvenu kulturu u medicinsku znanost

24.03.2018.

U Zagrebu je 23. veljače preminuo prof. dr. sc. Predrag Keros. Ugledni liječnik, pedagog bio je i vrstan novinar. Čak 20 godina objavljivao je odgovore na pitanja čitatelja, pa nije čudo da mu je Vjesnik dodijelio nagradu „Boris Janković-Argus“ za stalan rad i suradnju u revijama Vjesnikove kuće u trajanju od 20 godina, čime je širio zdravstvenu kulturu i medicinsku znanost.

 

Predrag Keros rođen je u Zagrebu 1933. godine. Diplomirao je 1958. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a potom je završio poslijediplomski studij eksperimentalne biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te je obranio magistarski rad 1970. godine. Završio je specijalizacije iz opće kirurgije (1965.), ortopedije (1969.) i neurokirurgije (1978.). Radio je kao asistent u Zavodu za anatomiju (1960.-1965.), a potom je izabran za docenta (1965.), izvanrednog profesora (1970.) i redovnog profesora (1973). U Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb bio je pročelnik Polikliničkog odjela sa Centrom za suzbijanje boli (1976.-1998.).

Objavio je 406 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a aktivno je sudjelovao izlaganjima na 96 kongresa i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 2009. godinu i Državne nagrade za znanost za životno djelo za razvoj biomedicinskih znanosti 2010. (nu)

 

U Zagrebu je 23. veljače preminuo prof. dr. sc. Predrag Keros. Ugledni liječnik, pedagog bio je i vrstan novinar. Čak 20 godina objavljivao je odgovore na pitanja čitatelja, pa nije čudo da mu je Vjesnik dodijelio nagradu „Boris Janković-Argus“ za stalan rad i suradnju u revijama Vjesnikove kuće u trajanju od 20 godina, čime je širio zdravstvenu kulturu i medicinsku znanost.

 

Predrag Keros rođen je u Zagrebu 1933. godine. Diplomirao je 1958. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a potom je završio poslijediplomski studij eksperimentalne biologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, te je obranio magistarski rad 1970. godine. Završio je specijalizacije iz opće kirurgije (1965.), ortopedije (1969.) i neurokirurgije (1978.). Radio je kao asistent u Zavodu za anatomiju (1960.-1965.), a potom je izabran za docenta (1965.), izvanrednog profesora (1970.) i redovnog profesora (1973). U Klinici za neurokirurgiju KBC Zagreb bio je pročelnik Polikliničkog odjela sa Centrom za suzbijanje boli (1976.-1998.).

Objavio je 406 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima, a aktivno je sudjelovao izlaganjima na 96 kongresa i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 2009. godinu i Državne nagrade za znanost za životno djelo za razvoj biomedicinskih znanosti 2010. (nu)