Aktualno > Vijesti

Produljen rok za prijavu novinarskih radova za nagradu "Velebitska degenija"

31.03.2020.

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa Izvršni odbor Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva odlučio je produljiti rok natječaja za najbolje novinarske radove i fotografiju u području zaštite okoliša i prirode "Velebitska degenija", i to do 30. travnja 2020. godine.

Također, IO Zbora preporuča da se sve prijave šalju elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, radije nego običnom poštom, i to:

- za radove objavljene na internetu – dostaviti link (poveznicu) na objavljeni članak

- za radove u tisku i za fotografije/fotoreportaže – dostaviti u nekom od formata kao što su pdf ili jpg

- za TV-radove – ako su dostupni na javno dostupnim arhivama (npr. HRTi ili Youtube-kanali), dostaviti link (poveznicu) na objavljenu emisiju (prilog); ako nisu dostupni, poslati kao dokument putem nekog od uobičajenih servisa (Jumbo Mail, We Transfer…)

- za radove na radiju - isto (ako su kratki prilozi, tj. dokumenti manjeg formata, do 20 MB, mogu se poslati i izravno na e-mail adresu.

Termin svečane dodjele nagrada odredit će se naknadno, u skladu sa situacijom i mjerama poduzetima protiv epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

 

Izvor: HND

Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa Izvršni odbor Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva odlučio je produljiti rok natječaja za najbolje novinarske radove i fotografiju u području zaštite okoliša i prirode "Velebitska degenija", i to do 30. travnja 2020. godine.

Također, IO Zbora preporuča da se sve prijave šalju elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, radije nego običnom poštom, i to:

- za radove objavljene na internetu – dostaviti link (poveznicu) na objavljeni članak

- za radove u tisku i za fotografije/fotoreportaže – dostaviti u nekom od formata kao što su pdf ili jpg

- za TV-radove – ako su dostupni na javno dostupnim arhivama (npr. HRTi ili Youtube-kanali), dostaviti link (poveznicu) na objavljenu emisiju (prilog); ako nisu dostupni, poslati kao dokument putem nekog od uobičajenih servisa (Jumbo Mail, We Transfer…)

- za radove na radiju - isto (ako su kratki prilozi, tj. dokumenti manjeg formata, do 20 MB, mogu se poslati i izravno na e-mail adresu.

Termin svečane dodjele nagrada odredit će se naknadno, u skladu sa situacijom i mjerama poduzetima protiv epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

 

Izvor: HND