Aktualno > Vijesti

Priopćenje Odbora za Statut HND-a povodom ostavke predsjednika HND-a

16.05.2018.

"Ostavkom Saše Lekovića na dužnost predsjednika HND-a nastupile su okolnosti iz članka 41. stavak 6. Statuta HND-a prema kojem predsjednika HND-a u slučaju ostavke prije isteka četverogodišnjeg mandata zamjenjuje prvi potpredsjednik, a u slučaju istovjetne nemogućnosti prvog potpredsjednika, druga potpredsjednica", stoji u priopćenju Odbora za Statut HND-a.

Prema broju glasova dobivenim na Izbornoj skupštini HND-a u travnju 2015. godine prvi potpredsjednik je Denis Romac, a druga potpredsjednica Slavica Lukić, izvijestio je Odbor u priopćenju.

Prema stavku 7. istoga članka zamjena traje do izbora novog predsjednika, a najduže 90 dana o dana nastupa navedenih okolnosti. Prema informaciji objavljenoj na portalu hnd.hr Saša Leković je ostavku podnio Središnjem odboru 10. svibnja. Rok od 90 dana računa se od prvog sljedećeg dana nakon što je Središnji odbor zaprimio ostavku.

S obzirom na ostavku Saše Lekovića na dužnost predsjednika HND-a stekli su se uvjeti za izvanrednu Skupštinu Društva. Izvanrednu Skupštinu Društva prema članku 32. saziva Središnji odbor odlukom koju donosi dvotrećinska većina njegovih članova na zahtjev Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, najmanje trećine članova Skupštine HND-a ili samoinicijativno. Na izvanrednoj Skupštini bira se predsjednik ili predsjednica Društva.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ako ocijeni da je prekršen Statut, da ima nepravilnosti u materijalnom poslovanju ili zbog nekih drugih razloga, prema članku 45. stavka 1d Statuta.

Prema članku 33. stavak 10. Statuta HND-a pravo kandidiranja za pojedine funkcije i tijela imaju svi organizacijski oblici djelovanja HND-a te najmanje 10 članova Skupštine. Oni mogu istaknuti svog kandidata ili kandidatkinju za predsjednika ili predsjednicu HND-a, ako osoba zadovoljava druge formalne uvjete i prihvaća kandidaturu. Kandidati za predsjednika HND-a moraju biti redovni članovi Društva i članovi Skupštine HND-a. Predsjednika HND-a bira se na mandat od četiri godine.

Mandat predsjednika može iznimno trajati kraće od četiri godine u skladu s člankom 41. Statuta HND-a. Mandat predsjednika može iznimno trajati kraće od četiri godine i ako Skupština u tom roku usvoji novi Statut. U tom slučaju prva sljedeća Skupština izborna je za predsjednika HND-a i sva tijela HND-a koja bira Skupština.

Organizacijski oblici djelovanja HND-a ne trebaju uoči izvanredne Skupštine provoditi izbore unutar svojih organizacijskih oblika kako bi odredili delegata/delegate na Skupštini. Njihovi delegati su otprije izabrane osobe, ako je njihov delegatski status usklađen sa Statutom HND-a. Saziv i rad izvanredne Skupštine provodi se po istom postupku kao i redovna Skupština što znači da poziv s dnevnim redom treba biti upućen 15 dana prije zasjedanja Skupštine.

Na izvanrednoj Skupštini ne biraju se tijela HND-a koja bira Skupština. Ona su izabrana u travnju 2015. godine na mandat od četiri godine i njihov mandat traje. Prema članku 43. Statuta HND-a likvidatora HND-a imenuje Izvršni odbor. Odbor za Statut obaviješten je da je za likvidatora udruge imenovan Saša Leković te da on, s obzirom na činjenicu da je podnio ostavku, više ne želi biti zaveden kao likvidator udruge. Odbor za Statut poziva Izvršni odbor da u skladu sa svojim ovlastima žurno imenuje novog likvidatora udruge, stoji u priopćenju Odbora.

 

Izvor: HND

"Ostavkom Saše Lekovića na dužnost predsjednika HND-a nastupile su okolnosti iz članka 41. stavak 6. Statuta HND-a prema kojem predsjednika HND-a u slučaju ostavke prije isteka četverogodišnjeg mandata zamjenjuje prvi potpredsjednik, a u slučaju istovjetne nemogućnosti prvog potpredsjednika, druga potpredsjednica", stoji u priopćenju Odbora za Statut HND-a.

Prema broju glasova dobivenim na Izbornoj skupštini HND-a u travnju 2015. godine prvi potpredsjednik je Denis Romac, a druga potpredsjednica Slavica Lukić, izvijestio je Odbor u priopćenju.

Prema stavku 7. istoga članka zamjena traje do izbora novog predsjednika, a najduže 90 dana o dana nastupa navedenih okolnosti. Prema informaciji objavljenoj na portalu hnd.hr Saša Leković je ostavku podnio Središnjem odboru 10. svibnja. Rok od 90 dana računa se od prvog sljedećeg dana nakon što je Središnji odbor zaprimio ostavku.

S obzirom na ostavku Saše Lekovića na dužnost predsjednika HND-a stekli su se uvjeti za izvanrednu Skupštinu Društva. Izvanrednu Skupštinu Društva prema članku 32. saziva Središnji odbor odlukom koju donosi dvotrećinska većina njegovih članova na zahtjev Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, najmanje trećine članova Skupštine HND-a ili samoinicijativno. Na izvanrednoj Skupštini bira se predsjednik ili predsjednica Društva.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ako ocijeni da je prekršen Statut, da ima nepravilnosti u materijalnom poslovanju ili zbog nekih drugih razloga, prema članku 45. stavka 1d Statuta.

Prema članku 33. stavak 10. Statuta HND-a pravo kandidiranja za pojedine funkcije i tijela imaju svi organizacijski oblici djelovanja HND-a te najmanje 10 članova Skupštine. Oni mogu istaknuti svog kandidata ili kandidatkinju za predsjednika ili predsjednicu HND-a, ako osoba zadovoljava druge formalne uvjete i prihvaća kandidaturu. Kandidati za predsjednika HND-a moraju biti redovni članovi Društva i članovi Skupštine HND-a. Predsjednika HND-a bira se na mandat od četiri godine.

Mandat predsjednika može iznimno trajati kraće od četiri godine u skladu s člankom 41. Statuta HND-a. Mandat predsjednika može iznimno trajati kraće od četiri godine i ako Skupština u tom roku usvoji novi Statut. U tom slučaju prva sljedeća Skupština izborna je za predsjednika HND-a i sva tijela HND-a koja bira Skupština.

Organizacijski oblici djelovanja HND-a ne trebaju uoči izvanredne Skupštine provoditi izbore unutar svojih organizacijskih oblika kako bi odredili delegata/delegate na Skupštini. Njihovi delegati su otprije izabrane osobe, ako je njihov delegatski status usklađen sa Statutom HND-a. Saziv i rad izvanredne Skupštine provodi se po istom postupku kao i redovna Skupština što znači da poziv s dnevnim redom treba biti upućen 15 dana prije zasjedanja Skupštine.

Na izvanrednoj Skupštini ne biraju se tijela HND-a koja bira Skupština. Ona su izabrana u travnju 2015. godine na mandat od četiri godine i njihov mandat traje. Prema članku 43. Statuta HND-a likvidatora HND-a imenuje Izvršni odbor. Odbor za Statut obaviješten je da je za likvidatora udruge imenovan Saša Leković te da on, s obzirom na činjenicu da je podnio ostavku, više ne želi biti zaveden kao likvidator udruge. Odbor za Statut poziva Izvršni odbor da u skladu sa svojim ovlastima žurno imenuje novog likvidatora udruge, stoji u priopćenju Odbora.

 

Izvor: HND