Aktualno > Vijesti

Preporuke HUOJ-a Vladi o statusu odnosa s javnošću u državnoj upravi

06.02.2017.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), kao nacionalna strukovna organizacija, uputila je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade i ministru uprave Ivanu Kovačiću Preporuke o statusu odnosa s javnošću u državnoj upravi.

U Preporukama Vladi, a s ciljem osiguravanja kvalitetnog razvoja odnosa s javnošću (OSJ) u državnoj upravi, HUOJ je ukazao na važnost održavanja profesionalnosti i neovisnosti stručnjaka za komuniciranje te na činjenicu da je njihov primarni posao komuniciranje aktivnosti i programa ministarstava i javnih politika, a ne osobna promocija ministara ili dužnosnika. HUOJ potiče Vladu da u svakom ministarstvu osigura najmanje jednog zaposlenog stručnjaka, čiji je isključivi i glavni posao komunikacija rada i rezultata ministarstava prema vanjskim javnostima na dnevnoj bazi.

HUOJ u dokumentu upozorava da je prijeko potrebno zakonski regulirati pitanje sukoba interesa politički imenovanih pojedinaca na pozicijama posebnih savjetnika predsjednika Vlade ili ministara (tzv. pro bono angažmani), a što još uvijek nije obuhvaćeno niti regulirano niti jednim zakonom ili propisom o sprečavanju sukoba interesa.

„Zbog njihove izuzetne potencijalne moći utjecanja na odluke, s ciljem postizanja transparentnosti rada i angažiranja političkih imenovanih savjetnika, nužno je zakonski regulirati njihove potencijalne sukobe interesa. Ovo je još uvijek otvoreno i neriješeno pitanje“ ističe mr.sc. Aleksandra Kolarić, predsjednica HUOJ-a. 

U HUOJ-u naglašavaju da je nužno da svaki pojedinac koji se bavi odnosima s javnošću u državnoj upravi, bez obzira radi li se o državnom službeniku ili o političkom imenovanju, ima potrebna znanja i vještine među kojima su ključni strateško upravljanje i planiranje komunikacijskih programa, komunikacijsko savjetovanje i krizno komuniciranje te upravljanje odnosima s dionicima ministarstava i drugih državnih institucija.

Zalažemo se za redovitu, dvosmjernu, odgovornu, jasnu, pravovremenu i cjelovitu komunikaciju s građanima i drugim javnostima, zaključuju u HUOJ-u.

Tekst cijelog priopćenja nalazi se ovdje.

Izvor: HUOJ

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), kao nacionalna strukovna organizacija, uputila je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade i ministru uprave Ivanu Kovačiću Preporuke o statusu odnosa s javnošću u državnoj upravi.

U Preporukama Vladi, a s ciljem osiguravanja kvalitetnog razvoja odnosa s javnošću (OSJ) u državnoj upravi, HUOJ je ukazao na važnost održavanja profesionalnosti i neovisnosti stručnjaka za komuniciranje te na činjenicu da je njihov primarni posao komuniciranje aktivnosti i programa ministarstava i javnih politika, a ne osobna promocija ministara ili dužnosnika. HUOJ potiče Vladu da u svakom ministarstvu osigura najmanje jednog zaposlenog stručnjaka, čiji je isključivi i glavni posao komunikacija rada i rezultata ministarstava prema vanjskim javnostima na dnevnoj bazi.

HUOJ u dokumentu upozorava da je prijeko potrebno zakonski regulirati pitanje sukoba interesa politički imenovanih pojedinaca na pozicijama posebnih savjetnika predsjednika Vlade ili ministara (tzv. pro bono angažmani), a što još uvijek nije obuhvaćeno niti regulirano niti jednim zakonom ili propisom o sprečavanju sukoba interesa.

„Zbog njihove izuzetne potencijalne moći utjecanja na odluke, s ciljem postizanja transparentnosti rada i angažiranja političkih imenovanih savjetnika, nužno je zakonski regulirati njihove potencijalne sukobe interesa. Ovo je još uvijek otvoreno i neriješeno pitanje“ ističe mr.sc. Aleksandra Kolarić, predsjednica HUOJ-a. 

U HUOJ-u naglašavaju da je nužno da svaki pojedinac koji se bavi odnosima s javnošću u državnoj upravi, bez obzira radi li se o državnom službeniku ili o političkom imenovanju, ima potrebna znanja i vještine među kojima su ključni strateško upravljanje i planiranje komunikacijskih programa, komunikacijsko savjetovanje i krizno komuniciranje te upravljanje odnosima s dionicima ministarstava i drugih državnih institucija.

Zalažemo se za redovitu, dvosmjernu, odgovornu, jasnu, pravovremenu i cjelovitu komunikaciju s građanima i drugim javnostima, zaključuju u HUOJ-u.

Tekst cijelog priopćenja nalazi se ovdje.

Izvor: HUOJ