Aktualno > Vijesti

Pravobraniteljica poziva na izradu Smjernica za zaštitu privatnosti djece-pacijenata

25.07.2019.

Potaknuta brojnim slučajevima neprimjerenog izvještavanja u medijima o djeci koja se nalaze na liječenju u bolnici zbog teških bolesti ili stradanja u nesrećama, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je preporuku Ministarstvu zdravstva o izradi Smjernica za zaštitu dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata.

Pravobraniteljica za djecu izvjestila je o preporuci za izradu Smjernica i Hrvatsko novinarsko društvo  ističući kako je uloga HND-a iznimno važna u očuvanju profesionalnih standarda putem Kodeksa časti hrvatskih novinara u kojem važnu sastavnicu čini i zaštita dobrobiti djece u medijskom izvještavanju te je bitno sa preporukama upoznati i članove Novinarskog vijeća časti.

Kako se ističe u priopćenju Pravobraniteljice za djecu prateći medijsko izvještavanje o djeci uočeni su brojni primjeri u kojima je zdravstveno osoblje nepotrebno iznosilo niz podataka o dijagnozama djece i njihovom zdravstvenom stanju, o ozljedama djeteta stradalog u nesreći ili djeteta koje je bilo žrtva nasilja i zlostavljanja, o medicinskim zahvatima koji su učinjeni i onima koji slijede, o tome tko posjećuje dijete i druge informacije koje su liječnici dužni čuvati kao profesionalnu tajnu, na što ih obvezuju i zakoni – Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) i Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08) – kao i Kodeks medicinske etike i deontologije (NN 55/08 i 139/15).

-Još prošle godine, na njezin poticaj, Ministarstvo zdravstva je svim zdravstvenim ustanovama proslijedilo preporuku pravobraniteljice za djecu o nužnosti zaštite osobnosti, dostojanstva i privatnosti djece u situacijama kad postoji pojačano zanimanje javnosti za pojedine slučajeve. Nažalost, brojni slučajevi u 2019. godini, u kojima su ravnatelji bolnica i drugi liječnici detaljno izvještavali medije o zdravstvenom stanju stradale djece i davali izjave za televizijske i druge medijske kuće, pokazuju da se u našim zdravstvenim ustanovama i dalje ne poštuje i ne razumije pravo djeteta-pacijenta na dostojanstvo i privatnost. Osobito zabrinjava to što se čini da odgovorne osobe u bolnicama koje su davale izjave za javnost uopće nisu bile svjesne toga da krše prava djeteta i ugrožavaju dijete, ističe se u priopćenju koje potpisuje Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Nadalje se ističe kako su nedvojbeno i mediji odgovorni za zaštitu privatnosti djece te su ih zbog toga u više slučajeva upozoravali te pozivali Vijeće za elektroničke medije da primijeni odgovarajuće sankcije protiv nakladnika elektroničkih medija u pojedinim konkretnim slučajevima. - Međutim, smatramo da je u većini aktualnih ovogodišnjih slučajeva povreda prava djece-pacijenata u medijima bila povezana s odavanjem liječničke tajne te nerazumijevanjem zdravstvenih djelatnika da njihove obveze i odgovornosti u zaštiti sveukupne dobrobiti djece-pacijenata uključuju i zaštitu njihova dostojanstva i privatnosti u medijima, navode.

 -Takvo stanje realno predstavlja rizik za brojne nove slučajeve povreda prava na privatnost djece-pacijenata, stoga smatramo nužnim da Ministarstvo zdravstva aktivnije pridonese rješavanju tog problema. S tim ciljem pravobraniteljica poziva Ministarstvo zdravstva da što prije donese smjernice o zaštiti dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata koje bi bile namijenjene zdravstvenome osoblju i rukovoditeljima zdravstvenih ustanova. Smjernice bi trebale uključiti i praktične upute o načinu informiranja javnosti o pojedinim slučajevima liječenja djece za koje postoji javni interes, o opsegu podataka koji se smiju iznijeti i načinu na koji se to može učiniti a da se time ne nanese šteta djetetu-.

U preporuci se za zaštitu dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata se navodi da su liječnici obvezni čuvati profesionalnu tajnu te bez suglasnosti roditelja ne smiju prenositi informacije o djetetovu stanju.

 -Smatramo da je, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, poželjno i da liječnici upute roditelje u važnost zaštite privatnosti djeteta te da, koliko je moguće, zaštite i roditelje od pritiska medija. Napominjemo da činjenica da mediji neće objaviti ime djeteta tj. otkriti njegov identitet, ne umanjuje štetu koja je nanesena djetetu javnim iznošenjem podataka o njemu, pogotovo s obzirom na to da sve te informacije ostaju trajno dostupne na internetu. Svjesni smo da su zdravstveni radnici često izloženi snažnom pritisku medija koji zahtijevaju više podataka o djeci opravdavajući to „javnim interesom“. Međutim, samo postojanje zanimanja javnosti za pojedine slučajeve ne znači da je objava tih informacija u javnom interesu. Nije u javnom interesu udovoljavati znatiželji javnosti i liječnici moraju zaštititi djecu-pacijente od takve znatiželje. U interesu javnosti jest da mediji redovito izvještavaju o otkriću i primjeni novih ili osobito uspješnih metoda liječenja, kao i o ostvarenim izvanrednim uspjesima u zaštiti zdravlja i života djece. Ali, kad informiraju medije o tome, liječnici moraju voditi osobitu brigu o zaštiti dostojanstva, osobnosti i prava na privatnost djeteta. U vezi s time smatramo vrlo važnim djelovanje Etičkoga povjerenstva u zdravstvenim ustanovama, stoji u priopćenju Pravobraniteljice za djecu.  

Ovu preporuku pravobraniteljica je uputila na znanje i Hrvatskom liječničkom zboru te Hrvatskoj liječničkoj komori, s prijedlogom da se i oni uključe u izradu smjernica koje će pomoći njihovim kolegama u zaštiti prava i interesa djece. Istaknula je i kako smatra da to, u konačnici, pridonosi i zaštiti ugleda liječničke struke, navodi se u priopćenju Pravobraniteljice za djecu.

Izvor: dijete.hr - Pravobranitelj za djecu 

 

 

 

Potaknuta brojnim slučajevima neprimjerenog izvještavanja u medijima o djeci koja se nalaze na liječenju u bolnici zbog teških bolesti ili stradanja u nesrećama, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je preporuku Ministarstvu zdravstva o izradi Smjernica za zaštitu dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata.

Pravobraniteljica za djecu izvjestila je o preporuci za izradu Smjernica i Hrvatsko novinarsko društvo  ističući kako je uloga HND-a iznimno važna u očuvanju profesionalnih standarda putem Kodeksa časti hrvatskih novinara u kojem važnu sastavnicu čini i zaštita dobrobiti djece u medijskom izvještavanju te je bitno sa preporukama upoznati i članove Novinarskog vijeća časti.

Kako se ističe u priopćenju Pravobraniteljice za djecu prateći medijsko izvještavanje o djeci uočeni su brojni primjeri u kojima je zdravstveno osoblje nepotrebno iznosilo niz podataka o dijagnozama djece i njihovom zdravstvenom stanju, o ozljedama djeteta stradalog u nesreći ili djeteta koje je bilo žrtva nasilja i zlostavljanja, o medicinskim zahvatima koji su učinjeni i onima koji slijede, o tome tko posjećuje dijete i druge informacije koje su liječnici dužni čuvati kao profesionalnu tajnu, na što ih obvezuju i zakoni – Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04 i 37/08), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) i Zakon o liječništvu (NN 121/03 i 117/08) – kao i Kodeks medicinske etike i deontologije (NN 55/08 i 139/15).

-Još prošle godine, na njezin poticaj, Ministarstvo zdravstva je svim zdravstvenim ustanovama proslijedilo preporuku pravobraniteljice za djecu o nužnosti zaštite osobnosti, dostojanstva i privatnosti djece u situacijama kad postoji pojačano zanimanje javnosti za pojedine slučajeve. Nažalost, brojni slučajevi u 2019. godini, u kojima su ravnatelji bolnica i drugi liječnici detaljno izvještavali medije o zdravstvenom stanju stradale djece i davali izjave za televizijske i druge medijske kuće, pokazuju da se u našim zdravstvenim ustanovama i dalje ne poštuje i ne razumije pravo djeteta-pacijenta na dostojanstvo i privatnost. Osobito zabrinjava to što se čini da odgovorne osobe u bolnicama koje su davale izjave za javnost uopće nisu bile svjesne toga da krše prava djeteta i ugrožavaju dijete, ističe se u priopćenju koje potpisuje Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.

Nadalje se ističe kako su nedvojbeno i mediji odgovorni za zaštitu privatnosti djece te su ih zbog toga u više slučajeva upozoravali te pozivali Vijeće za elektroničke medije da primijeni odgovarajuće sankcije protiv nakladnika elektroničkih medija u pojedinim konkretnim slučajevima. - Međutim, smatramo da je u većini aktualnih ovogodišnjih slučajeva povreda prava djece-pacijenata u medijima bila povezana s odavanjem liječničke tajne te nerazumijevanjem zdravstvenih djelatnika da njihove obveze i odgovornosti u zaštiti sveukupne dobrobiti djece-pacijenata uključuju i zaštitu njihova dostojanstva i privatnosti u medijima, navode.

 -Takvo stanje realno predstavlja rizik za brojne nove slučajeve povreda prava na privatnost djece-pacijenata, stoga smatramo nužnim da Ministarstvo zdravstva aktivnije pridonese rješavanju tog problema. S tim ciljem pravobraniteljica poziva Ministarstvo zdravstva da što prije donese smjernice o zaštiti dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata koje bi bile namijenjene zdravstvenome osoblju i rukovoditeljima zdravstvenih ustanova. Smjernice bi trebale uključiti i praktične upute o načinu informiranja javnosti o pojedinim slučajevima liječenja djece za koje postoji javni interes, o opsegu podataka koji se smiju iznijeti i načinu na koji se to može učiniti a da se time ne nanese šteta djetetu-.

U preporuci se za zaštitu dostojanstva i privatnosti djece-pacijenata se navodi da su liječnici obvezni čuvati profesionalnu tajnu te bez suglasnosti roditelja ne smiju prenositi informacije o djetetovu stanju.

 -Smatramo da je, radi zaštite najboljeg interesa djeteta, poželjno i da liječnici upute roditelje u važnost zaštite privatnosti djeteta te da, koliko je moguće, zaštite i roditelje od pritiska medija. Napominjemo da činjenica da mediji neće objaviti ime djeteta tj. otkriti njegov identitet, ne umanjuje štetu koja je nanesena djetetu javnim iznošenjem podataka o njemu, pogotovo s obzirom na to da sve te informacije ostaju trajno dostupne na internetu. Svjesni smo da su zdravstveni radnici često izloženi snažnom pritisku medija koji zahtijevaju više podataka o djeci opravdavajući to „javnim interesom“. Međutim, samo postojanje zanimanja javnosti za pojedine slučajeve ne znači da je objava tih informacija u javnom interesu. Nije u javnom interesu udovoljavati znatiželji javnosti i liječnici moraju zaštititi djecu-pacijente od takve znatiželje. U interesu javnosti jest da mediji redovito izvještavaju o otkriću i primjeni novih ili osobito uspješnih metoda liječenja, kao i o ostvarenim izvanrednim uspjesima u zaštiti zdravlja i života djece. Ali, kad informiraju medije o tome, liječnici moraju voditi osobitu brigu o zaštiti dostojanstva, osobnosti i prava na privatnost djeteta. U vezi s time smatramo vrlo važnim djelovanje Etičkoga povjerenstva u zdravstvenim ustanovama, stoji u priopćenju Pravobraniteljice za djecu.  

Ovu preporuku pravobraniteljica je uputila na znanje i Hrvatskom liječničkom zboru te Hrvatskoj liječničkoj komori, s prijedlogom da se i oni uključe u izradu smjernica koje će pomoći njihovim kolegama u zaštiti prava i interesa djece. Istaknula je i kako smatra da to, u konačnici, pridonosi i zaštiti ugleda liječničke struke, navodi se u priopćenju Pravobraniteljice za djecu.

Izvor: dijete.hr - Pravobranitelj za djecu