O HND-u > Dokumenti

Pravilnik o primanju u članstvo HND-a

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva 48. Skupština HND, održana 14. prosinca 2007. godine, donosi izmjene i dopune 

Pravilnik o primanju u članstvo HND-a

Članak 1. 

Kandidati za primanje u članstvo HND podnose molbu Komisiji za članstvo, koja djeluje u skladu s odredbama Statuta i ovoga Pravilnika. 

Članak 2. 

Kandidati moraju uz molbu za primanje priložiti:

a) isprave koje potvrđuju profesionalni novinarski status 

b) dokaze o objavljenim radovima i redovitim primanjima od rada u novinarstvu 

c) pismenu izjavu da poznaju i prihvaćaju Statut HND i Kodeks časti hrvatskih novinara. 

Članak 3. 

Pod ispravama o profesionalnom novinarskom statusu podrazumijevaju se:

a) za stalno zaposlene novinare: potvrda o zaposlenju i o stručnoj spremi.

Kandidat s visokom stručnom spremom može podnijeti molbu za članstvo nakon godine neprekinuta rada na novinarskim poslovima, a što dokazuje na način predviđen ovim Pravilnikom.

Ako kandidat nema visoku stručnu spremu onda mora imati najmanje tri godine neprekinuta  profesionalnoga staža u novinarstvu. 

b) ugovori ili druge isprave o suradnji s pojedinim javnim glasilima i dokazi o prihodima od novinarstva (porezna prijava), za slobodne novinare ovjerena porezna prijava, iskaz o honorarima od novinarskog rada. 

c) objavljeni radovi ili drugi dokazi o novinarskom radu u proteklih šest mjeseci 

d) kandidati za pridružene članove dostavljaju dokaze o objavljenim radovima.  Komisija i od njih posebno zahtijeva radove objavljene u posljednjih šest mjeseci. 

Komisija može provjeravati priložene isprave, dokaze i navode iz obrasca za primanje. 

Članak 4. 

1 Komisija za članstvo razmatra molbe kandidata na sjednici i samostalno donosi odluke o primanju.

2 Na sjednicu komisije poziva se predstavnik ogranka ili se ogranak očituje pisano o kandidatu za primanje u članstvo HND.

3 O odluci Komisije kandidati se obavještavaju pisano.

4 Ako je molba odbijena, kandidatu se odbijanje obrazlaže, a žalba se može uputiti Izvršnom odboru u roku od 30 dana od slanja odluke.

5 Odluka o primanju u članstvo objavljuje se u glasilu Novinar.  

Članak 5. 

1 Komisija za članstvo utvrđuje profesionalni novinarski status svakog pojedinog kandidata raspravljajući temeljito o molbama kandidata za primanje u članstvo HND, a polazi od sljedećih stajališta: 

2 Profesionalnim novinarstvom smatraju se: 

a) Objavljeni pisani, izgovoreni, slikovni ili on line uradci: izvještaj, vijest, komentar (bilješka ili osvrt, društvena kronika, članak, recenzija), kritika, karikatura, esej, intervju, reportaža /putopis, crtica te naslovi, najave i redaktura

b) uređivanje i redaktura tekstova

c) urednički poslovi u uredništvima tiska, elektroničkim medijima i novinskim agencijama, te na internet-portalima

d) informiranje fotografijom, elektroničkom slikom, filmom i karikaturom što ga obavljaju profesionalni fotoreporteri, snimatelji i karikaturisti (ali samo ako je to kandidatima za članstvo glavno zanimanje). 

3 Ne smatra se novinarstvom: 

a) obavljanje pravnih, gospodarskih, administrativno-organizacijskih i propagandističkih poslova

b) lektoriranje, korigiranje, stenografiranje i strojopis, arhivsko-dokumentacijski poslovi pribavljanja, razvrstavanja i čuvanja medijskih dokumenata

c) najavljivački, spikerski i voditeljski poslovi u elektroničkim medijima

d) tonsko snimanje, video snimanje isključivo studijskim kamerama, montaža tonskih, filmskih i video zapisa

e) uređivanje listova poduzeća, kada nije posrijedi glavno zanimanje i kada se u ugovoru o radu ne spominje izričito novinarsko radno mjesto i ništa drugo, primjerice glasnogovorništvo ili odnosi s  javnošću, izrada komercijalnih priloga, akvizicija oglasa, čitanje propagandnih tekstova u elektroničkim medijima i slično.

f) pisanje tekstova za stripove, horoskope, top-liste i druge slične rubrike, kompilacije i prevođenje za sve medije,  preuzimanje tekstova za web stranice.

g) uređivanje i pisanje rubrike ili emisije stručnih savjeta (npr. liječnika, pravnika, tehničkih znanja, sociologa, savjeta za kućanstvo i sl.), te isključivo urednički rad u časopisima namijenjenim samo određenu profilu stručnjaka kao ni rad u promidžbenim magazinima trgovačkih društava namijenjenih popularizaciji, reklamiranju, prodaji i marketinškoj animaciji kupaca roba i usluga

h) poslovi glasnogovornika i drugi slični poslovi informativnih službi državnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih i drugih institucija

i) samo povremeno i prigodno objavljivanje novinarskih tekstova. 

Članak 6. 

Komisija za članstvo kontinuirano radi na reviziji članstva, o čemu obavještava Izvršni odbor.

 

Zdenko Duka, predsjednik HND-a