O HND-u > Dokumenti

Pravilnik o novinarskim nagradama Velebitska degenija za najbolje radove s područja zaštite prirode i okoliša

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog novinarskog društva, Središnji odbor HND-a, na sjednici održanoj 28. veljače 2024. godine donio je                         
Pravilnik o novinarskim nagradama Velebitska degenija 
za najbolje radove s područja zaštite  prirode i okoliša     

1. Novinarske nagrade Velebitska degenija za najbolje radove s područja zaštite prirode i okoliša dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo, Zbor novinara za okoliš. 

2. Nagrade se dodjeljuju novinarima/kama i fotoreporterima/kama u četiri kategorije za najbolji novinarski rad i fotografiju o zaštiti prirode i okoliša, i to:

- u tisku i na internetu

- na televiziji

- na radiju

- za najbolju fotografiju. 

3. Natječaj za nagrade objavljuje se 1. veljače do 28./29.veljače za radove objavljene od. 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine. U iznimnim i opravdanim okolnostima moguće je promijeniti datum objave natječaja ili ga i produljiti.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju novinari/ke, novinarske redakcije, ogranci, zborovi i tijela Hrvatskog novinarskog društva, pojedinci i institucije.

Sponzor nagrade ne može biti predlagač kandidata za nagradu. 

4. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog dijela (929 eura neto).  

5. Kandidati za nagradu dužni su, uz obrazloženu kandidaturu, priložiti kopije nominiranih radova u digitalnom obliku, u lako prenosivom formatu (poveznice na video i audio radove, komprimirani prilozi itd). Svi materijali moraju imati naznaku gdje i kada su objavljeni, a mogu se slati poštom ili elektroničkim putem. 

6. Odluku o dodjeli nagrada, nakon pregleda radova prispjelih na natječaj, donosi sedmeročlani Ocjenjivački odbor. Ocjenjivački odbor dužan je uz odluku o dodjeli nagrada pripremiti obrazloženja. 

7. Članove i članice Ocjenjivačkog odbora imenuje Izvršni odbor Zbora novinara za zaštitu okoliša HND-a uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora HND-a. Ocjenjivački odbor sastoji se od predstavnika novinarske struke, odnosno članova Zbora novinara za okoliš HND-a, te stručnjaka za zaštitu okoliša. Ocjenjivački odbor bira predsjednika, radi na sjednicama ili po radnim grupama, a odluku donosi većinom glasova svih članova Odbora. 

9. Uvjete za rad Ocjenjivačkog odbora osigurava HND. 

10. Ocjenjivački odbor pri odlučivanju o dodjeli nagrada postupa vodeći se kriterijima novinarske profesionalnosti i izvrsnosti te posvećenosti temama o zaštiti prirode i okoliša.

Ocjenjivački odbor ima pravo iz opravdanih razloga ne dodijeliti nagradu u bilo kojoj kategoriji ako tako odluči većinom glasova. 

11. Odluka o nagrađenima objavljuje se i dodjeljuje na Dan planeta Zemlje, 22. travnja svake godine. U izuzetnim okolnostima, kada to ocijene Izvršni odbor HND-a i Izvršni odbor Zbora novinara za okoliš, moguće je dodjelu nagrada pomaknuti na jedan od sljedećih datuma vezanih uz zaštitu prirode i okoliša. 

12. Danom donošenja ovog Pravilnika o novinarskim nagradama Velebitska degenija prestaje vrijediti dosadašnji pravilnik od 12. travnja 2022. godine.