PRAVILNIK O NAGRADI ZA ŽIVOTNO DJELO OTOKAR KERŠOVANI

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva, Središnji odbor HND-a, na sjednici održanoj 30. studenoga 2020. godine, donosi 

Pravilnik za dodjelu nagrade HND-a Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani 

 

1. Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se redovnom članu HND-a, osobi koja je u svom najmanje 30-godišnjem radu: 

- djelovala u novinarstvu tako da je isključivo novinarskim radom u javnosti stekla neosporan profesionalni i osobni visoki ugled 

- da je u medijima u kojima je radila uvijek promicala visoke etičke standarde 

- da je uvijek radila na boljitku novinarske profesije 

- da u protekle tri godine nije prekršila Kodeks časti hrvatskih novinara. 

2. Ocjenjivački odbor, što ga čine sve tri ocjenjivačke skupine, na temelju prispjelih prijedloga utvrđuje da li predloženi kandidati ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o novinarskim nagradama i Pravilnikom za dodjelu Nagrade za životno djelo Otokar Keršovani

3. Temeljem obrazloženja uz prijedloge za nagradu i procjene Ocjenjivački odbor donosi odluku o dodjeli nagrade. Odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Ocjenjivačkog odbora. 

4. Ako ni jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova, u drugom krugu se glasa između dva kandidata s najvećim brojem glasova iz prvog kruga. 

5. Središnji odbor može poništiti odluku Ocjenjivačkog odbora, ako se utvrdi da nisu poštovane sve odredbe Pravilnika. 

6. Dobitniku nagrade pripada novčani iznos od 15.000,00 kn*

7. Danom donošenja ovog Pravilnika za dodjelu nagrade HND-a Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani prestaje vrijediti dosadašnji Pravilnik za dodjelu nagrade HND-a Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani 18. prosinca 2015. godine. 

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva

* Prema odluci Središnjeg odbora HND-a od 16. studenog 2022. godine, iznosi novčanog dijela nagrade HND-a za 2022. godinu - koji pripada dobitnicima članovima HND-a - privremeno su smanjeni, i to tako da:

- dobitniku Nagrade Otokar Keršovani pripada novčani iznos od 1000 eura

- dobitniku nagrade Novinar godine/ Novinarka godine pripada novčani iznos od 600 eura

- dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka, Jasna Babić, Nikša Antonini i Žarko Kaić pripada novčani iznos od po 400 eura.