O HND-u > Dokumenti

Pravilnik o Nagradi "Europa"

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskoga novinarskog društva, Središnji odbor HND-a
na 26. sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine donosi  

Pravilnik o Nagradi Europa 

Članak 1.

Nagradu Europa za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini koji govore o europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije dodjeljuje Hrvatsko novinarsko društvo (dalje u tekstu: HND), u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj (dalje u tekstu: EK Hrvatska) i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj (dalje u tekstu: EP Hrvatska).

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje novinarkama i novinarima iz svih medija koji su upisani u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog programa ili Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK.

Članak 3.

Nagrada Europa dodjeljuje se u četiri kategorije, i to za:

  • pisano novinarstvo
  • internetsko novinarstvo
  • televizijsko novinarstvo
  • radijsko novinarstvo.

Članak 4.

Kandidatkinje i kandidate za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, svi članovi HND-a, kao i HND-ovi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori. 

Nagrada Europa ne može se dodijeliti novinarki ili novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

Članak 5.

Nagrada Europa sastoji se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa od 1500 eura (bruto).

Članak 6.

Natječaj za Nagradu Europa raspisuje Izvršni odbor HND-a u ožujku tekuće godine za radove objavljene u prethodnoj godini (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca) i traje mjesec dana.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravodobno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom ako ih je HND primio u roku od tri dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir. 

Nagrada se dodjeljuje u sklopu obilježavanja Dana Europe.

Članak 7.

Ocjenjivački odbor za Nagradu Europa čini sedmero članica i članova koje iz redova uglednih novinarskih profesionalaca imenuje Izvršni odbor HND-a.

Ocjenjivački odbor će među pristiglim kandidaturama, vodeći računa o svim novinarskim žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), izabrati samo jedan najbolji rad iz kategorije pisanog, radijskog, televizijskog i internetskog novinarstva, a prema sljedećim kriterijima:

  • izvještavanje u skladu s profesionalnim standardima novinarske struke, a koji uključuju kritičko propitivanje javnih politika i različitost kuta gledanja, odnosno pristupa u prikazu pojedine teme
  • istraživački pristup temama implementacije EU-standarda i dobrih praksi u rad hrvatskih institucija
  • doprinos informiranosti građanki i građana o relevantnim temama vezanim uz europske javne politike
  • doprinos informiranosti građanki i građana o djelovanju zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te odlukama vezanima uz politike Europske unije koje se odnose na građanke i građane Hrvatske odnosno Europske unije
  • promicanje vrijednosti i načela EU-a, odnosno doprinos promicanju vladavine prava, slobode i demokracije te afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava
  • točnost i provjerenost informacija te inovativan pristup temi.

Članice i članovi  Ocjenjivačkog odbora dužni su pri pregledu kandidiranih radova voditi računa o tome da kandidirani radovi zadovoljavaju pravila Kodeksa časti hrvatskih novinara, univerzalna etička novinarska načela i kriterije profesionalne  izvrsnosti te u slučaju sumnje na povrede Kodeksa radove uputiti Novinarskom vijeću časti. Povredu Kodeksa časti utvrđuje Novinarsko vijeće časti HND-a.

Članica ili član Ocjenjivačkog odbora koji je u bračnom ili rodbinskom odnosu s kandidatkinjom ili kandidatom za nagradu te član ili članica radi za istu medijsku kuću kao i kandidat ili kandidatkinja za nagradu dužna/dužan je izuzeti se od odlučivanja i glasovanja o toj kandidaturi. U slučaju izuzeća članice ili člana žirija, žiri se dopunjuje članicom ili članom Izvršnog odbora HND-a.

Ocjenjivački odbor donosi odluku natpolovičnom većinom glasova svih članica i članova. U bilo kojoj kategoriji nagrada se može i ne dodijeliti ako ocjenjivačka skupina smatra da nijedan predloženi rad ne zadovoljava kriterije nagrade. 

Članak 8.

Radovi se na natječaj šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2. 10000 Zagreb), a elektroničkim putem na e-mail adresu hnd@hnd.hr do kraja ožujka tekuće godine. Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i kandidirane tekstove, odnosno snimke nominiranih priloga ili emisija (CD, DVD). Svaka prijava može sadržavati maksimalno 5 radova po kandidatkinji ili kandidatu, a radovi mogu biti iz bilo koje od navedene četiri kategorije.

Članak 9.

Središnji odbor HND-a može poništiti odluke Ocjenjivačkog odbora ako se ustvrdi da nisu poštovane odredbe ovog Pravilnika.  

Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva