O HND-u > Dokumenti

Pravilnik o dodjeli priznanja zaslužnim novinarima Milan Grlović

Na temelju članka 36 Statuta Hrvatskog novinarskog društva, a u svezi sa članovima 56 i 58, Središnji odbor HND na sjednici održanoj 29. ožujka 2000. godine donosi                
 
Pravilnik o dodjeli priznanja zaslužnim novinarima Milan Grlović 

Članak 1.
Priznanje Milan Grlović dodjeljuje se zaslužnim novinarima, članovima HND za dugogodišnji rad i značajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jačanju medijskih sloboda; novinarima koji su se istakli u radu i aktivnostima HND – Skupštini i njenim tijelima, organima, zborovima i drugim oblicima novinarskog udruživanja. 

Članak 2.

Odluku o dodjeli Priznanja HND-a Milan Grlović donosi Središnji odbor HND na prijedlog ogranaka, zborova, županijskih vijeća i drugih tijela Hrvatskoga novinarskog društva.

Predlagači su dužni uz prijedlog priložiti precizno obrazloženje. 

Članak 3.

Priznanje se sastoji od srebrnjaka s likom Milana Grlovića, na aversu je lik Novinarskog doma. 

Članak 4.

Postupak predlaganja, ocjenjivanja i dodjele Priznanja provodi se u istim rokovima kao postupak za dodjelu novinarskih nagrada. 

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.