O HND-u > Dokumenti

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE HND-a NOVINAR/ NOVINARKA GODINE

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog novinarskog društva, Središnji odbor HND-a, na sjednici održanoj ­­­­­­­­­­­3. studenog 2020. godine, donosi   

Pravilnik o dodjeli Nagrade Novinar/ Novinarka godine  

1. Nagrada se dodjeljuje onim novinarima koji su u godini koja se ocjenjuje pisanjem ili radio i TV-emisijama unijeli u novinarstvo novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajući novu publiku i nove žanrovske odrednice. 

2. Ocjenjivački odbor, koji čine članovi svih ocjenjivačkih skupina (za pisano, radijsko, televizijsko i internetsko novinarstvo) pri odlučivanju o kandidatima za nagradu mora uzeti u obzir da nisu prekršili Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela. 

3. Ocjenjivački odbor predlaže između pristiglih kandidatura najmanje dva, a najviše četiri imena, te obrazlaže svoj prijedlog. Ocjenjivački odbor može procijeniti da ni jedan kandidat ne udovoljava kriterijima pa se te godine nagrada neće ni dodijeliti. 

4. Konačnu odluku o dobitniku nagrade donose svi redovni članovi Hrvatskog novinarskog društva. Glasa se tajno nakon što imena kandidata budu objavljena. Članovi mogu izabrati između dva oblika glasanja, pisanim putem ili elektorničkim putem. Oni članovi koji glasaju pisanim putem na kućnu adresu dobit će glasački listić, uz koji trebaju biti priložena objašnjenja kandidatura. Oni članovi koji glasaju elektroničkim putem dobit će jedinstveni kod za elektoničko glasanje i upute za njegovo korištenje, uz priložena objašnjenja kandidatura. 

4.1. Pri pisanom glasanju, pravovaljanima će se smatrati glasački listići:

- na kojima je zaokruženo ime samo jednog kandidata

- na kojima piše ime i prezime člana HND-a i broj njegove članske iskaznice

- koji su HND-u dostavljeni u roku od 30 dana. 

4.2. Pri elektroničkom glasanju pravovaljanima će se smatrati svi glasovi koji završe postupak unosa podataka u aplikaciju i uspješno autentificiraju unos u propisanim rokovima za elektroničko glasanje.  

4.3. Iznimno od odredbe 4.1. pravovaljanim i pravovremeno dostavljenim glasačkim listićima smatrat će se i oni listići koje članovi upute poštom, ako ih je HND primio u roku od 3 dana od dana proteka roka iz toč. Glasački listići koje društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način glasanja, neće se uzeti u obzir. 

4.4. Nagrada se dodjeljuje kandidatu koji je dobio najviše glasova. U slučaju da dva kandidata dobiju isti broj glasova dodijelit će se dvije ravnopravne nagrade. 

5. Da bi nagrada bila dodijeljena, u glasanju mora sudjelovati najmanje 20 % članova HND-a. 

Iznimno nagrada se dodjeljuje i ako je odaziv manji, a jedan od kandidata dobije najmanje 10 % glasova svih članova HND-a. 

6. Pristigli glasački listići bit će deponirani u Tajništvu HND-a, a odabrani odvjetnički ured će procijeniti je li glasanje bilo regularno. 

7. Dobitniku nagrade pripada novčani iznos od 8.000 kuna*

8. Danom donošenja ovog Pravilnika o dodjeli nagrade HND-a Novinar godine/ Novinarka godine prestaje vrijediti Pravilnik o dodjeli nagrade HND-a Novinar godine ­­­­­­­­­­­od ­­­­­­­­­­­18. prosinca 2015. 

Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

* Prema odluci Središnjeg odbora HND-a od 16. studenog 2022. godine, iznosi novčanog dijela nagrade HND-a za 2022. godinu - koji pripada dobitnicima članovima HND-a - privremeno su smanjeni, i to tako da:

- dobitniku Nagrade Otokar Keršovani pripada novčani iznos od 1000 eura

- dobitniku nagrade Novinar godine/ Novinarka godine pripada novčani iznos od 600 eura

- dobitnicima nagrada Marija Jurić-Zagorka, Jasna Babić, Nikša Antonini i Žarko Kaić pripada novčani iznos od po 400 eura.