Aktualno > Vijesti

OTVOREN NATJEČAJ ZA NAGRADU EUROPA

15.03.2024.

Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade Europa, koju HND drugi put dodjeljuje ove godine, i to u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Nagrada Europa dodjeljuje se za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj godini (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.) koji se bave europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije.

Nagrada se dodjeljuje novinarkama i novinarima iz svih medija upisanih u Upisnik pružatelja
medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog
programa ili Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK.

Nagrada Europa dodjeljuje se u četiri kategorije, i to za:

- pisano novinarstvo
- internetsko novinarstvo
- televizijsko novinarstvo
- radijsko novinarstvo.

Kandidatkinje i kandidate za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, svi članovi HND-a, kao i
HND-ovi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor
HND-a i sami autori. 

Nagrada Europa ne može se dodijeliti novinarki ili novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio
Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti
utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

Nagrada Europa sastoji se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa od 1500 eura (bruto).
Radovi se na natječaj šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10000 Zagreb), a
elektroničkim putem na e-mail hnd@hnd.hr uz napomenu - Za Nagradu Europa.

Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i kandidirane tekstove, odnosno snimke nominiranih
priloga ili emisija (USB, WeTransfer i sl.). Svaka prijava može sadržavati maksimalno pet (5)
radova po kandidatkinji ili kandidatu.

Rok za dostavu kandidatura je 5. travnja 2024. godine.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravodobno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i
radovi koje članovi upute poštom ako ih je HND primio u roku od tri dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način
dostave, neće se uzeti u obzir. 

Nagrada se dodjeljuje u sklopu obilježavanja Dana Europe.
Ocjenjivački odbor za Nagradu Europa čini sedmero članica i članova koje iz redova uglednih
novinarskih profesionalaca imenuje Izvršni odbor HND-a.
Ocjenjivački odbor će među pristiglim kandidaturama, vodeći računa o svim novinarskim
žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), izabrati samo jedan najbolji rad iz kategorije pisanog,
radijskog, televizijskog i internetskog novinarstva, a prema sljedećim kriterijima:

- izvještavanje u skladu s profesionalnim standardima novinarske struke, a koji
  uključuju kritičko
- propitivanje javnih politika i različitost kuta gledanja, odnosno pristupa u prikazu
  pojedine teme
- istraživački pristup temama implementacije EU-standarda i dobrih praksi u rad
  hrvatskih institucija
- doprinos informiranosti građanki i građana o relevantnim temama vezanim uz
  europske javne politike
- doprinos informiranosti građanki i građana o djelovanju zakonodavne, izvršne ili
   sudske vlasti te odlukama vezanima uz politike Europske unije koje se odnose na
   građanke i građane Hrvatske odnosno Europske unije
- promicanje vrijednosti i načela EU-a, odnosno doprinos promicanju vladavine prava,
  slobode i demokracije te afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava
- točnost i provjerenost informacija te inovativan pristup temi.

Izvor: HND

Foto: Nikola Šolić/HND

Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade Europa, koju HND drugi put dodjeljuje ove godine, i to u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Nagrada Europa dodjeljuje se za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj godini (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.) koji se bave europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije.

Nagrada se dodjeljuje novinarkama i novinarima iz svih medija upisanih u Upisnik pružatelja
medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog
programa ili Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK.

Nagrada Europa dodjeljuje se u četiri kategorije, i to za:

- pisano novinarstvo
- internetsko novinarstvo
- televizijsko novinarstvo
- radijsko novinarstvo.

Kandidatkinje i kandidate za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, svi članovi HND-a, kao i
HND-ovi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor
HND-a i sami autori. 

Nagrada Europa ne može se dodijeliti novinarki ili novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio
Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti
utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

Nagrada Europa sastoji se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa od 1500 eura (bruto).
Radovi se na natječaj šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10000 Zagreb), a
elektroničkim putem na e-mail hnd@hnd.hr uz napomenu - Za Nagradu Europa.

Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i kandidirane tekstove, odnosno snimke nominiranih
priloga ili emisija (USB, WeTransfer i sl.). Svaka prijava može sadržavati maksimalno pet (5)
radova po kandidatkinji ili kandidatu.

Rok za dostavu kandidatura je 5. travnja 2024. godine.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravodobno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i
radovi koje članovi upute poštom ako ih je HND primio u roku od tri dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način
dostave, neće se uzeti u obzir. 

Nagrada se dodjeljuje u sklopu obilježavanja Dana Europe.
Ocjenjivački odbor za Nagradu Europa čini sedmero članica i članova koje iz redova uglednih
novinarskih profesionalaca imenuje Izvršni odbor HND-a.
Ocjenjivački odbor će među pristiglim kandidaturama, vodeći računa o svim novinarskim
žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), izabrati samo jedan najbolji rad iz kategorije pisanog,
radijskog, televizijskog i internetskog novinarstva, a prema sljedećim kriterijima:

- izvještavanje u skladu s profesionalnim standardima novinarske struke, a koji
  uključuju kritičko
- propitivanje javnih politika i različitost kuta gledanja, odnosno pristupa u prikazu
  pojedine teme
- istraživački pristup temama implementacije EU-standarda i dobrih praksi u rad
  hrvatskih institucija
- doprinos informiranosti građanki i građana o relevantnim temama vezanim uz
  europske javne politike
- doprinos informiranosti građanki i građana o djelovanju zakonodavne, izvršne ili
   sudske vlasti te odlukama vezanima uz politike Europske unije koje se odnose na
   građanke i građane Hrvatske odnosno Europske unije
- promicanje vrijednosti i načela EU-a, odnosno doprinos promicanju vladavine prava,
  slobode i demokracije te afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava
- točnost i provjerenost informacija te inovativan pristup temi.

Izvor: HND

Foto: Nikola Šolić/HND