Aktualno > Vijesti

OTVOREN NATJEČAJ ZA NAGRADU "EUROPA"

02.03.2023.

Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade Europa, koju HND prvi put dodjeljuje ove godine, i to u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Nagrada Europa dodjeljuje se za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj godini (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.) koji se bave europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije.

Nagrada se dodjeljuje novinarkama i novinarima iz svih medija upisanih u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog programa ili Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK.

Nagrada Europa dodjeljuje se u četiri kategorije, i to za:

 • pisano novinarstvo
 • internetsko novinarstvo
 • televizijsko novinarstvo
 • radijsko novinarstvo.

Kandidatkinje i kandidate za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, svi članovi HND-a, kao i HND-ovi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori. 

Nagrada Europa ne može se dodijeliti novinarki ili novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

Nagrada Europa sastoji se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa od 1500 eura (bruto).

Radovi se na natječaj šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10000 Zagreb), a elektroničkim putem na e-mail hnd@hnd.hr uz napomenu - Za Nagradu Europa.

Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i kandidirane tekstove, odnosno snimke nominiranih priloga ili emisija (USB, WeTransfer i sl.). Svaka prijava može sadržavati maksimalno pet (5) radova po kandidatkinji ili kandidatu.

Rok za dostavu kandidatura je 2. travnja 2023. godine.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravodobno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom ako ih je HND primio u roku od tri dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir. 

Nagrada se dodjeljuje u sklopu obilježavanja Dana Europe.

Ocjenjivački odbor za Nagradu Europa čini sedmero članica i članova koje iz redova uglednih novinarskih profesionalaca imenuje Izvršni odbor HND-a.

Ocjenjivački odbor će među pristiglim kandidaturama, vodeći računa o svim novinarskim žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), izabrati samo jedan najbolji rad iz kategorije pisanog, radijskog, televizijskog i internetskog novinarstva, a prema sljedećim kriterijima:

 • izvještavanje u skladu s profesionalnim standardima novinarske struke, a koji uključuju kritičko
 • propitivanje javnih politika i različitost kuta gledanja, odnosno pristupa u prikazu pojedine teme
 • istraživački pristup temama implementacije EU-standarda i dobrih praksi u rad hrvatskih institucija
 • doprinos informiranosti građanki i građana o relevantnim temama vezanim uz europske javne politike
 • doprinos informiranosti građanki i građana o djelovanju zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te odlukama vezanima uz politike Europske unije koje se odnose na građanke i građane Hrvatske odnosno Europske unije
 • promicanje vrijednosti i načela EU-a, odnosno doprinos promicanju vladavine prava, slobode i demokracije te afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava
 • točnost i provjerenost informacija te inovativan pristup temi.

Izvor: HND

 

Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva raspisao je natječaj za dodjelu Nagrade Europa, koju HND prvi put dodjeljuje ove godine, i to u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj i uz potporu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Nagrada Europa dodjeljuje se za najbolje novinarske radove objavljene u prethodnoj godini (razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.) koji se bave europskim temama od interesa za građanke i građane Hrvatske i Europske unije.

Nagrada se dodjeljuje novinarkama i novinarima iz svih medija upisanih u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i radijskog programa ili Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK.

Nagrada Europa dodjeljuje se u četiri kategorije, i to za:

 • pisano novinarstvo
 • internetsko novinarstvo
 • televizijsko novinarstvo
 • radijsko novinarstvo.

Kandidatkinje i kandidate za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, svi članovi HND-a, kao i HND-ovi ogranci, zborovi, županijska vijeća, uredništva, ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori. 

Nagrada Europa ne može se dodijeliti novinarki ili novinaru koji je u zadnje tri godine prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, odnosno univerzalna novinarska etička načela, što mora biti utvrđeno odlukom Vijeća časti. 

Nagrada Europa sastoji se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa od 1500 eura (bruto).

Radovi se na natječaj šalju pisanim putem na adresu HND-a (Perkovčeva 2, 10000 Zagreb), a elektroničkim putem na e-mail hnd@hnd.hr uz napomenu - Za Nagradu Europa.

Uz pisani prijedlog prijave valja priložiti i kandidirane tekstove, odnosno snimke nominiranih priloga ili emisija (USB, WeTransfer i sl.). Svaka prijava može sadržavati maksimalno pet (5) radova po kandidatkinji ili kandidatu.

Rok za dostavu kandidatura je 2. travnja 2023. godine.

Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravodobno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom ako ih je HND primio u roku od tri dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir. 

Nagrada se dodjeljuje u sklopu obilježavanja Dana Europe.

Ocjenjivački odbor za Nagradu Europa čini sedmero članica i članova koje iz redova uglednih novinarskih profesionalaca imenuje Izvršni odbor HND-a.

Ocjenjivački odbor će među pristiglim kandidaturama, vodeći računa o svim novinarskim žanrovima (vijest, reportaža, intervju/ razgovor, komentar/ kolumna, karikatura/ ilustracija/ fotomontaža), izabrati samo jedan najbolji rad iz kategorije pisanog, radijskog, televizijskog i internetskog novinarstva, a prema sljedećim kriterijima:

 • izvještavanje u skladu s profesionalnim standardima novinarske struke, a koji uključuju kritičko
 • propitivanje javnih politika i različitost kuta gledanja, odnosno pristupa u prikazu pojedine teme
 • istraživački pristup temama implementacije EU-standarda i dobrih praksi u rad hrvatskih institucija
 • doprinos informiranosti građanki i građana o relevantnim temama vezanim uz europske javne politike
 • doprinos informiranosti građanki i građana o djelovanju zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti te odlukama vezanima uz politike Europske unije koje se odnose na građanke i građane Hrvatske odnosno Europske unije
 • promicanje vrijednosti i načela EU-a, odnosno doprinos promicanju vladavine prava, slobode i demokracije te afirmaciji građanskih, političkih i socijalnih ljudskih prava
 • točnost i provjerenost informacija te inovativan pristup temi.

Izvor: HND