Aktualno > Vijesti

Otvoren javni poziv za imenovanje članova Upravnog vijeća Hine

13.10.2016.

Vlada je prihvatila Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinaske agencije - jednog člana iz reda zaposlenih u Hini te tri člana iz reda ekonomsko - financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. Od ukupno pet članova Upravnog vijeća Hine, jednoj članici mandat je istekao 12. listopada, dok još trojici članova mandat istječe 19. listopada.

Za člana Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa, navodi se u pozivu.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i izjavu da kandidat nije u sukobu interesa, presliku diplome, potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te eventualno druge dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: "Prijava kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije".

Ministarstvo kulture objavit će poziv u Narodnim novinama i u jednom od dnevnih glasila, prikupiti prijave kandidata i dostaviti ih Vladi Republike Hrvatske, s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje.

Na temelju prispjelih prijava na Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje četiri člana Upravnog vijeća Hine. Mandat člana Upravnog vijeća je četiri godine, stoji u pozivu.

Izvor: vlada.gov.hr

Vlada je prihvatila Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinaske agencije - jednog člana iz reda zaposlenih u Hini te tri člana iz reda ekonomsko - financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka. Od ukupno pet članova Upravnog vijeća Hine, jednoj članici mandat je istekao 12. listopada, dok još trojici članova mandat istječe 19. listopada.

Za člana Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa, navodi se u pozivu.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i izjavu da kandidat nije u sukobu interesa, presliku diplome, potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te eventualno druge dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga Javnog poziva, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: "Prijava kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije".

Ministarstvo kulture objavit će poziv u Narodnim novinama i u jednom od dnevnih glasila, prikupiti prijave kandidata i dostaviti ih Vladi Republike Hrvatske, s cjelokupnom dokumentacijom i prijedlogom za imenovanje.

Na temelju prispjelih prijava na Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje četiri člana Upravnog vijeća Hine. Mandat člana Upravnog vijeća je četiri godine, stoji u pozivu.

Izvor: vlada.gov.hr