Aktualno > Vijesti

Obrazovni materijali u izdanju AEM-a i UNICEF-a

12.06.2020.

U sklopu 3. Dana medijske pismenosti Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili su obrazovne priručnike “Razgovarajmo o životu druge strane ekrana”, “Sexting i sextortion” i “Kritičko razmišljanje u digitalnom okruženju”, te “Ideološki izazov”, priopćili su iz Agencije za elektroničke medije. 

Cilj „Ideološkog izazova“ jest skrenuti pozornost na politički govor, kao i na razumijevanje i razlikovanje ključnih političkih metaideologija, a kako bi se korisnici lakše snalazili u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije “čitali” političke i medijske poruke za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu. Autori edukativne brošure i kvizao političkim ideologijama suMarijana Grbeša i Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Uz pregled ključnih informacija, indikatore pomoću kojih se mogu analizirati medijski tekstovi i politički govortezabavne igre i kvizove učenici će naučiti analizirati i razumjeti političke i medijske poruke.

Izvor: aem.hr. 

U sklopu 3. Dana medijske pismenosti Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavili su obrazovne priručnike “Razgovarajmo o životu druge strane ekrana”, “Sexting i sextortion” i “Kritičko razmišljanje u digitalnom okruženju”, te “Ideološki izazov”, priopćili su iz Agencije za elektroničke medije. 

Cilj „Ideološkog izazova“ jest skrenuti pozornost na politički govor, kao i na razumijevanje i razlikovanje ključnih političkih metaideologija, a kako bi se korisnici lakše snalazili u praćenju političkih i demokratskih procesa i vijesti, te uspješnije “čitali” političke i medijske poruke za vrijeme izbornih kampanja, ali i u svakodnevnom životu. Autori edukativne brošure i kvizao političkim ideologijama suMarijana Grbeša i Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Uz pregled ključnih informacija, indikatore pomoću kojih se mogu analizirati medijski tekstovi i politički govortezabavne igre i kvizove učenici će naučiti analizirati i razumjeti političke i medijske poruke.

Izvor: aem.hr.