Iz medija

Novom listu odobreno drugo produljenje roka za predstečajnu nagodbu

28.04.2015.
Link na članak

Ministarstvo financija produljilo je rok predstečajne nagodbe Novog lista za dodatnih trideset dana, objavljeno je na stranicama Financijske agencije (Fine).

Prema odobrenju Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija od 17. travnja, uvažen je zahtjev uprave Novog lista za drugim produljenjem roka predstečajne nagodbe budući da ključni vjerovnik Zagrebačka banka izričito traži da revizorska tvrtka provede analizu utvrđenih tražbina.

U predstečajnoj nagodbi Novog lista, otvorenoj u listopadu prošle godine, ukupan iznos tražbina vjerovnika u prosincu je bio utvrđen na 31,3 milijuna kuna, dok je ukupan iznos osporenih tražbina bio 1,73 milijuna kuna. Nakon izvršenog prijeboja preostali iznos tražbina vjerovnika utvrđen je na 31,04 milijuna kuna.

Na to rješenje žalilo se sedam vjerovnika čije su žalbe u ožujku bile odbijene. Među njima je najznačajnija Zagrebačka banka (Zaba) koja je prijavila potraživanje prema Novom listu s osnove kredita po kojima je Novi list korisnik kredita i založni dužnik na temelju čega je Zagrebačkoj banci priznat status razlučnog vjerovnika, ali banci taj status nije bio priznat po dva ugovora. Prema obrazloženju Ministarstva financija, radi se o ugovorima o kreditima u kojima je Zagrebačka banka bila kreditor Glasu Istre Novine i Glasu Istre Trgovina, a za koje su sudužnici bili Novi list i Andre d.o.o, tvrtke u vlasništvu Alberta Faggiana.

Zagrebačka banka je na temelju tih ugovora prijavila tražbinu i od 7,3 milijuna kuna za koju posjeduje ovršnu ispravu, ali je u tablicu vjerovnika Zagrebačka banka uvrštena samo s tražbinom čiji je utvrđeni iznos osiguranim razlučnim pravom od 12,5 milijuna kuna.

Kako se ističe u obrazloženju, na temelju ugovora s Glasom Istre Novine i Glasom Istre Trgovina, Novi list nije bio korisnik kredita i utvrđeno je da Novi list kao dužnik "nije osobno odgovoran žalitelju kao vjerovniku". Utvrđeno je da Zagrebačka banka nije razlučni vjerovnik s osnove prijavljene tražbine po ta dva ugovora već da ima status običnog vjerovnika čija je tražbina osigurana ovršnom ispravom.

Savjetodavno vijeće Ministarstva financija 17. veljače prvi je put odobrilo produljenje roka predstečajne nagodbe Novog lista za 60 dana, a nakon drugog produljenja roka do sredine svibnja očekuje se konačno rješenje spora o utvrđivanju tražbina između Zagrebačke banke i Novog lista.

Hina/eZadar