Novinarsko vijeće časti

POVEZNICE:

Kodeks časti hrvatskih novinara

Pravilnik o radu Novinarskog vijeća časti

Zaključci Novinarskog vijeća časti

Prijava Novinarskom vijeću časti

 

Novinarsko vijeće časti jedino je tijelo samoregulacije medijskog prostora u Hrvatskoj i djeluje u okviru Hrvatskog novinarskog društva (HND) od njegova osnutka, 18. prosinca 1910. godine.

Novinarsko vijeće časti ima 11 članova koje bira Skupština HND-a iz svojih redova. Prilikom izbora se posebno vodi računa o iskustvu kandidata i zastupljenosti različitih medija i sredina.

Novinarskim vijećem časti trenutno predsjedava Hrvoje šimičević. Vijeće se sastaje prema potrebi, odnosno broju zaprimljenih prijava i žalbi.

Prijava Novinarskom vijeću časti podnosi se isključivo putem obrasca za prijavu koji se nalazi na ovoj poveznici

Žalbe na odluke Novinarskog vijeća časti podnose se u pravilu elektroničkom poštom na adresu hnd@hnd.hr, s naznakom "za Novinarsko vijeće časti".