Aktualno > Vijesti

Novinarski problemi s lokalnim šerifima

07.12.2019.

Odnos pojedinih čelnika lokalnih vlasti prema novinarima, nije uvijek na zadovoljavajućoj razini, budući da ima primjera ponižavanja i vrijeđanja, kazano je na sastanku predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko sa članovima varaždinskog ogranka HND-a. 

 

 

 

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećoj Skupštini te obilježavanju 110. obljetnice Društva te izazovima s kojima se novinari susreću u svakodnevnom radu. Zbog odnos pojedinih čelnika lokalnih vlasti prema novinarima HND će uputiti i dopis gradonačelniku Varaždina Ivanu Čehoku i varaždinskom županu Radimiru Čačiću, priopćili su iz varaždinskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva.   

Na sastanku je ukazano i na potrebu boljeg reguliranja radnog vremena, kao i na položaj novinara koji ne poštuju pravila struke, odnosno rade više marketinške nego novinarske poslove. O tome će se uskoro razgovarati i na tribini u organizaciji HND-a u Varaždinu. Također je najavljena i radionica na temu autorskih prava novinara i fotografa, članova HND-a.

Predsjednik varaždinskog ogranka Ivica Kruhoberec, kao i ostali nazočni, upoznali su Zovka s primjerima kada novinari ne dobivaju od tijela javnih vlasti tražene informacije, čak i kada se radi o (nepravomoćnim) presudama protiv dužnosnika. O tome će se raspravljati, kako je najavio Hrvoje Zovko - i u središnjici Društva. Dodao je da je svjestan problema s kojima se susreću novinari u lokalnim medijima, koji su, nažalost - često i veći nego u nacionalnim.

- Znamo da tekstovi često završavaju tužbama te da su veliki problemi s lokalni šerifima. Kolege trebaju znati da u takvim situacijama mogu računati na pravnu i drugu pomoć HND-a, rekao je Zovko koji je govorio i o vlasatim iskustvima na sudu.

-Na  sastanku se razgovaralo i o planiranim aktivnostima u 2020. godini a u kojoj Društvo obilježava 110. obljetnicu djelovanja. Dogovoreno je da će varaždinske kolege uskoro posjetiti članovi Izvršnog odbora Društva s ciljem jačanja zaštite profesionalnih prava, priopćili su iz HND-ovog ogranka iz Varaždina. 

Izovr: HND 

Odnos pojedinih čelnika lokalnih vlasti prema novinarima, nije uvijek na zadovoljavajućoj razini, budući da ima primjera ponižavanja i vrijeđanja, kazano je na sastanku predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko sa članovima varaždinskog ogranka HND-a. 

 

 

 

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećoj Skupštini te obilježavanju 110. obljetnice Društva te izazovima s kojima se novinari susreću u svakodnevnom radu. Zbog odnos pojedinih čelnika lokalnih vlasti prema novinarima HND će uputiti i dopis gradonačelniku Varaždina Ivanu Čehoku i varaždinskom županu Radimiru Čačiću, priopćili su iz varaždinskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva.   

Na sastanku je ukazano i na potrebu boljeg reguliranja radnog vremena, kao i na položaj novinara koji ne poštuju pravila struke, odnosno rade više marketinške nego novinarske poslove. O tome će se uskoro razgovarati i na tribini u organizaciji HND-a u Varaždinu. Također je najavljena i radionica na temu autorskih prava novinara i fotografa, članova HND-a.

Predsjednik varaždinskog ogranka Ivica Kruhoberec, kao i ostali nazočni, upoznali su Zovka s primjerima kada novinari ne dobivaju od tijela javnih vlasti tražene informacije, čak i kada se radi o (nepravomoćnim) presudama protiv dužnosnika. O tome će se raspravljati, kako je najavio Hrvoje Zovko - i u središnjici Društva. Dodao je da je svjestan problema s kojima se susreću novinari u lokalnim medijima, koji su, nažalost - često i veći nego u nacionalnim.

- Znamo da tekstovi često završavaju tužbama te da su veliki problemi s lokalni šerifima. Kolege trebaju znati da u takvim situacijama mogu računati na pravnu i drugu pomoć HND-a, rekao je Zovko koji je govorio i o vlasatim iskustvima na sudu.

-Na  sastanku se razgovaralo i o planiranim aktivnostima u 2020. godini a u kojoj Društvo obilježava 110. obljetnicu djelovanja. Dogovoreno je da će varaždinske kolege uskoro posjetiti članovi Izvršnog odbora Društva s ciljem jačanja zaštite profesionalnih prava, priopćili su iz HND-ovog ogranka iz Varaždina. 

Izovr: HND