Aktualno > Vijesti

Natječaj za dodjelu nagrade „Marko Polo – slavni putopisac“

09.10.2020.

Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu u suradnji sa Zborom turističkih novinara Hrvatskog novinarskog društva raspisuje natječaj za nagrade „Marko Polo- slavni putopisac“ za 2020. godinu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu novinaru za najbolju putopisnu reportažu ako je to ostvarenje u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, medalja i priznanja "Marko Polo – slavni putopisac"

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime i prezime kandidata

2. životopis kandidata

3. prijavljenu reportažu ili putopis

4. obrazloženje prijedloga

5. pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora (ukoliko je kandidat i

predlagatelj)

6. ime i prezime i adresu predlagatelja kandidata ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno

naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko je predlagatelj

pravna osoba

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata (nije obvezujuće)

Prijedlog za dodjelu nagrade može sadržavati i druge priloge. Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu nagrade mogu predložiti pojedinca novinara, moraju navesti za koju vrstu nagrade kandidata predlažu (nagrada "Marko Polo – slavni putopisac"). Prijedlozi za nagradu upućuju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

HRVATSKA UDRUGA TURISTIČKIH NOVINARA I PISACA U TURIZMU ( n/r

predsjednika Ocjenjivačkog odbora)

c/o HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

10 000 ZAGREB

Perkovčeva 2

Prijedlozi za dodjelu nagrade podnose se od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama do zaključno 15. studenog 2020 godine. Ocjenjivački odbor zadržava pravo zahtjeva za nadopunu nepotpunog prijedloga. Ocjenjivački odbor ima pravo odustati od razmatranja nepravodobno dostavljenog prijedloga.

Prvilnik o nagradama Marko Polo možete preuzeti ovdje.

Tina Čubrilo, predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara i pisaca u turizmu

Karin Mimica, predsjednica Zbora turističkih novinara HND-a

Izvor: HND 

 

Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu u suradnji sa Zborom turističkih novinara Hrvatskog novinarskog društva raspisuje natječaj za nagrade „Marko Polo- slavni putopisac“ za 2020. godinu.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu novinaru za najbolju putopisnu reportažu ako je to ostvarenje u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, medalja i priznanja "Marko Polo – slavni putopisac"

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime i prezime kandidata

2. životopis kandidata

3. prijavljenu reportažu ili putopis

4. obrazloženje prijedloga

5. pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora (ukoliko je kandidat i

predlagatelj)

6. ime i prezime i adresu predlagatelja kandidata ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno

naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko je predlagatelj

pravna osoba

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata (nije obvezujuće)

Prijedlog za dodjelu nagrade može sadržavati i druge priloge. Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu nagrade mogu predložiti pojedinca novinara, moraju navesti za koju vrstu nagrade kandidata predlažu (nagrada "Marko Polo – slavni putopisac"). Prijedlozi za nagradu upućuju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

HRVATSKA UDRUGA TURISTIČKIH NOVINARA I PISACA U TURIZMU ( n/r

predsjednika Ocjenjivačkog odbora)

c/o HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

10 000 ZAGREB

Perkovčeva 2

Prijedlozi za dodjelu nagrade podnose se od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama do zaključno 15. studenog 2020 godine. Ocjenjivački odbor zadržava pravo zahtjeva za nadopunu nepotpunog prijedloga. Ocjenjivački odbor ima pravo odustati od razmatranja nepravodobno dostavljenog prijedloga.

Prvilnik o nagradama Marko Polo možete preuzeti ovdje.

Tina Čubrilo, predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara i pisaca u turizmu

Karin Mimica, predsjednica Zbora turističkih novinara HND-a

Izvor: HND