Aktualno > Vijesti

Nadležne institucije moraju jamčiti sigurnost novinara

03.05.2018.

Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara, koja zastupa više od 8.000 članova, povodom 3. svibnja, Svjetskog dana slobode medija poziva vlade regije da štite novinare i rade na jačanju slobode medija.

Dan slobode medija proglasila je Generalna skupština UN-a u prosincu 1993. godine prateći preporuke Generalne  konferencije UNESCO-a. Od tada, na dan godišnjice Windhoek deklaracije, 3. svibanj slavi se širom svijeta kao Svjetski dan slobode medija.

Prilikom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana slobode medija naglašava se važnost omogućavanja pravnog okruženja za ostvarivanje medijskih sloboda i posebna pažnja posvećuje se ulozi neovisnog pravosuđa u osiguravanju pravnih jamstava medijske slobode i procesuiranju zločina počinjenih nad novinarima.

Članice Platforme podsjećaju vlade zapadnog Balkana da je od 2014. godine dokumentirano 446 napada na novinare, a da su nadležne institucije riješile tek nekoliko slučajeva. Od početka 2014. godine u regiji su zabilježena tri pokušaja ubojstva novinara, 103 fizička napada, 257 prijetnji, 48 napada na imovinu i pet slučajeva hapšenja.

Najveći broj slučajeva ugrožavanja sigurnosti novinara zabilježen je u Srbiji (143) i Bosni i Hercegovini (102), zatim na Kosovu (77), u Makedoniji (59), Hrvatskoj (43) i Crnoj Gori (31).

Novinari zapadnog Balkana očigledno još uvijek rade u vrlo opasnom okruženju, te Platforma poziva sve vlade spomenutih zemalja da pojačaju napore prilikom istraživanja napada na novinare i da osiguraju sigurne uvjete za njihov rad.

Članice Platforme ohrabruju sve novinare da prijavljuju slučajeve prijetnji i napada koji su se odigrali tijekom njihovog rada. Platforma snažno podržava napore novinarskih i medijskih organizacija u zaštiti novinara i slobode govora, kao i njihovu borbu protiv nekažnjavanja napada na novinare.

Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokraciju i prava svih građana.

Udruženje/udruga BiH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara, koja zastupa više od 8.000 članova, povodom 3. svibnja, Svjetskog dana slobode medija poziva vlade regije da štite novinare i rade na jačanju slobode medija.

Dan slobode medija proglasila je Generalna skupština UN-a u prosincu 1993. godine prateći preporuke Generalne  konferencije UNESCO-a. Od tada, na dan godišnjice Windhoek deklaracije, 3. svibanj slavi se širom svijeta kao Svjetski dan slobode medija.

Prilikom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana slobode medija naglašava se važnost omogućavanja pravnog okruženja za ostvarivanje medijskih sloboda i posebna pažnja posvećuje se ulozi neovisnog pravosuđa u osiguravanju pravnih jamstava medijske slobode i procesuiranju zločina počinjenih nad novinarima.

Članice Platforme podsjećaju vlade zapadnog Balkana da je od 2014. godine dokumentirano 446 napada na novinare, a da su nadležne institucije riješile tek nekoliko slučajeva. Od početka 2014. godine u regiji su zabilježena tri pokušaja ubojstva novinara, 103 fizička napada, 257 prijetnji, 48 napada na imovinu i pet slučajeva hapšenja.

Najveći broj slučajeva ugrožavanja sigurnosti novinara zabilježen je u Srbiji (143) i Bosni i Hercegovini (102), zatim na Kosovu (77), u Makedoniji (59), Hrvatskoj (43) i Crnoj Gori (31).

Novinari zapadnog Balkana očigledno još uvijek rade u vrlo opasnom okruženju, te Platforma poziva sve vlade spomenutih zemalja da pojačaju napore prilikom istraživanja napada na novinare i da osiguraju sigurne uvjete za njihov rad.

Članice Platforme ohrabruju sve novinare da prijavljuju slučajeve prijetnji i napada koji su se odigrali tijekom njihovog rada. Platforma snažno podržava napore novinarskih i medijskih organizacija u zaštiti novinara i slobode govora, kao i njihovu borbu protiv nekažnjavanja napada na novinare.

Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokraciju i prava svih građana.

Udruženje/udruga BiH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Nezavisno udruženje novinara Srbije