O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 13. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 15. rujna 2016.

Kuća ljudskih prava vs Josip Gajski

Zahtjev Kuće ljudskih prava za pokretanje postupka protiv novinara Josipa Gajskog, autora teksta „Homoseksualac na čelu riječkog kazališta?“ objavljenog

23. svibnja 2016. na portalu HRsvijet.net.

Josip Gajski nije član HND-a.

 

Zaključak: Novinarsko vijeće časti jednoglasno ocjenjuje da Josip Gajski nije postupio u skladu s općim novinarskim načelima. 

 

Obrazloženje: Zahtjev Kuće ljudskih prava za pokretanje postupka protiv novinara Josipa Gajskog, autora teksta „Homoseksualac na čelu riječkog kazališta?“ objavljenoga 23. svibnja 2016. na portalu HRsvijet.net. utemeljen je. Budući da Josip Gajski nije član HND-a, stoji mu upozorenje na nedopustivu uporabu višestrukog diskriminatornog etiketiranja na osnovama nacionalne i etničke pripadnosti, te seksualne orijentacije, a potkrijepljenoga nizom insinuacija. Pritom ne napada samo kandidata za intendanta riječkog HNK, nego potiče na širu diskriminaciju u cijelom društvu.