Aktualno > Vijesti

Komunikator godine - Novinarka Helena Puljiz

14.03.2016.

Odlukom stručnog žirija za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću 9. Grand Prix-a, posebna nagrada za Komunikatora godine u 2015. dodijeljena je novinarki Heleni Puljiz.

„Njena tipkovnica pero je profesionalnog i ljudskog angažmana kojim ona, ponekad strasno angažirano, ali uvijek tankoćutno, preispituje i promišlja našu sve neugodniju stvarnost. Čini to s hrabrošću osobe koja se žestoko i odlučno bori za vrijednosti za koje iskreno vjeruje da su okosnica slobodnog demokratskog društva. Pri tome Helena ni u jednom trenutku nije zaboravila na esenciju novinarskog i bilo čijeg poziva: etiku javne riječi. Nagrada Heleni podsjetnik je da neugodnoj stvarnosti usprkos, svaki pojedinac svojim profesionalnim gardom i odgovornošću gradi bolja društva“, stoji u obrazloženju žirija.

Žiri nadalje dodaje: „Svatko od nas može štošta naučiti od Helene Puljiz. Hrabra i moralna, žestoko se i odlučno borila protiv pritisaka, prijetnji i ucjena, nespremna komprimirati svoju profesiju i svoj osobni integritet. Poanta nagrade za komunikatora godine ipak je njenim sadašnjim borbama kojima je obilježila 2015. Helena hrabro, usprkos svemu, nastavlja i dalje zastupa humanističke vrijednosti za koje iskreno vjeruje da su okosnica slobodnog demokratskog društva. Tankoćutno, a ponekad i strasno angažirano, Helena promišlja i kritizira, podsjećajući nas na važnost slobode". 

Članovi žirija predložili su Helenu Puljiz za komunikatora godine jer uporno propituje našu sve neugodniju stvarnost, naše sve dublje podjele, ni u jednom trenutku ne zaboravljajući esenciju novinarskog i bilo čijeg poziva: etiku javne riječi.

 

HOUJ

Odlukom stručnog žirija za dodjelu godišnjih nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću 9. Grand Prix-a, posebna nagrada za Komunikatora godine u 2015. dodijeljena je novinarki Heleni Puljiz.

„Njena tipkovnica pero je profesionalnog i ljudskog angažmana kojim ona, ponekad strasno angažirano, ali uvijek tankoćutno, preispituje i promišlja našu sve neugodniju stvarnost. Čini to s hrabrošću osobe koja se žestoko i odlučno bori za vrijednosti za koje iskreno vjeruje da su okosnica slobodnog demokratskog društva. Pri tome Helena ni u jednom trenutku nije zaboravila na esenciju novinarskog i bilo čijeg poziva: etiku javne riječi. Nagrada Heleni podsjetnik je da neugodnoj stvarnosti usprkos, svaki pojedinac svojim profesionalnim gardom i odgovornošću gradi bolja društva“, stoji u obrazloženju žirija.

Žiri nadalje dodaje: „Svatko od nas može štošta naučiti od Helene Puljiz. Hrabra i moralna, žestoko se i odlučno borila protiv pritisaka, prijetnji i ucjena, nespremna komprimirati svoju profesiju i svoj osobni integritet. Poanta nagrade za komunikatora godine ipak je njenim sadašnjim borbama kojima je obilježila 2015. Helena hrabro, usprkos svemu, nastavlja i dalje zastupa humanističke vrijednosti za koje iskreno vjeruje da su okosnica slobodnog demokratskog društva. Tankoćutno, a ponekad i strasno angažirano, Helena promišlja i kritizira, podsjećajući nas na važnost slobode". 

Članovi žirija predložili su Helenu Puljiz za komunikatora godine jer uporno propituje našu sve neugodniju stvarnost, naše sve dublje podjele, ni u jednom trenutku ne zaboravljajući esenciju novinarskog i bilo čijeg poziva: etiku javne riječi.

 

HOUJ