Javna tribina o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije

Hrvatska radiotelevizija (HRT) 29. travnja 2017. godine otvara javnu raspravu o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije kao dijelu budućega ugovora o obavljanju javne medijske usluge za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine, koji sklapaju Hrvatska radiotelevizija i Vlada Republike Hrvatske.

U okviru javne rasprave o prijedlogu programskih obveza održat će se Javna tribina o programskim obvezama Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 2018. do 2022. godine, u četvrtak, 8. lipnja 2017. od 12.00 do 14.00 u HRT-ovu radijskome studiju Zvonimir Bajsić, uz izravan radijski prijenos na Trećemu programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 3) i televizijsko snimanje uz odgođeno emitiranje na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV4).

Govornici: predstavnici Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije – ravnatelj Poslovne jedinice Program te glavni urednici Hrvatske televizije (HRT – HTV) i Hrvatskoga radija (HRT – HR)

Moderator: Mislav Togonal

Na javnu tribinu bit će pozvani svi dionici ključni za Hrvatsku radioteleviziju i njezine programske obveze koji bi konstruktivnim prijedlozima mogli pridonijeti kvaliteti javne tribine i cjelokupne rasprave, a time i kvalitetnomu sadržaju programskih obveza Hrvatske radiotelevizije.

Važnost pružanja javnih medijskih usluga za socijalni, demokratski i kulturni život europsko su naslijeđe potvrđeno brojnim priopćenjima i odlukama u Europskoj uniji. U njima se prepoznaje važnost pružatelja javnih medijskih usluga u osiguravanju općega javnog pristupa širokomu rasponu programa kojim se obraćaju društvu u cijelosti, različitim kanalima i uslugama, bez diskriminacije i na temelju jednakih mogućnosti.
 
Hrvatska radiotelevizija Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji ovlaštena je obavljati javnu medijsku uslugu radi zadovoljavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba hrvatskoga društva i potrebe očuvanja medijskoga pluralizma te tu svoju obvezu pobliže određuje ugovorom koji na petogodišnje razdoblje sklapa s Vladom Republike Hrvatske. Njime se utvrđuju javna misija i programske obveze te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje. O prijedlogu programskih obveza Hrvatska radiotelevizija provodi javnu raspravu kako bi se cjelokupna javnost, kojoj su usluge Hrvatske radiotelevizije namijenjene, uključila u njihovo uobličavanje.
 
Programske su obveze Hrvatske radiotelevizije, kao dio Ugovora, iskazane po radijskim i televizijskim programskim kanalima te elektroničkim publikacijama (mrežnim portalima), audiouslugama i audiovizualnim uslugama na zahtjev, glazbenoj proizvodnji te programskim vrstama i ostalim zakonom propisanim programskim obvezama.

Hrvatska radiotelevizija izradila je Prijedlog programskih obveza  u najboljoj namjeri pružanja cjelovite usluge koja zadovoljava potrebe hrvatskoga društva i pojedinaca te u skladu s europskom praksom, ali je potpuno otvorena sagledati stvarne potrebe korisnika usluga, odnosno građana, te stoga poziva javnost da što kvalitetnijom i otvorenijom javnom raspravom pridonese kvaliteti i raznovrsnosti javne medijske usluge u budućemu razdoblju.
 
Javna rasprava o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije trajat će 45 dana, od 29. travnja do 12. lipnja 2017. godine, a provedbu javne rasprave pratit će povjerenstvo u koje dva člana imenuje glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, a dva člana Vlada Republike Hrvatske.

U javnu raspravu možete se uključiti:
•    popunjavanjem ankete unutar koje možete dati i svoje komentare po pojedinim područjima
•    sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama i na tribinama koje se pripremaju
•    slanjem komentara putem obrasca na ovoj stranici
•    redovitim putem obraćajući se povjereniku za javne usluge Hrvatske radiotelevizije.

Više informacija možete dobiti ovdje.