O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 5. sjednice Novinarskog vijeća časti održane 12. studenog 2015.

Ivan Šegota vs Ivor Balen

Ivan Šegota vs Ivor Balen

 

Zahtjev Ivana Šegote za pokretanje postupka protiv Ivora Balena zbog njegova teksta „Ivanu Šegoti trajno zatvorena vrata DVD-a Rab“, objavljenoga u Novom listu 26. svibnja 2015. godine

Tekst više  nije na web stranicama.

 

Zaključak

Vijeće je jednoglasno ocijenilo da u tekstu „Ivanu Šegoti trajno zatvorena vrata DVD-a  Rab“ novinar Ivor Balen  nije narušio  moralno-etičke principe  novinarske struke, odnosno nije prekršio niti jedan članak Kodeksa časti hrvatskih novina.  

 

Obrazloženje: Donošenjem relevantnih činjenica sa sjednice skupštine rapskog DVD-a, održane 22. svibnja 2015., Ivor Balen  je u svom izvještaju postupio sukladno profesionalnim etičkim standardima  novinarskog posla. Naslov „Ivanu Šegoti trajno zatvorena vrata DVD-a  Rab“ svoje uporište ima u izjavi Harija Čipčića, zapovjednika DVD-a i člana  Upravnog odbora: „Ako ponovo otvorimo stegovni postupak, ništa novo ne bismo utvrdili, tim više što su neki sudionici tih događaja u međuvremenu nažalost preminuli. Za naše društvo ovaj je slučaj stoga gotov i upućujem gospodina Šegotu da se obrati državnim i sudskim tijelima“. 

U obraćanju Vijeću časti HND-a, g. Šegota se pozvao i na članak13 Kodeksa časti hrvatskih novinara koji govori o ljudskim pravima, slobodi i jednakosti jer da je spomenuti novinarski tekst općenito doveo u pitanje njegovo pravo učlanjivanja  u udruge. Međutim, iz istoga teksta, jasno je  da je u njemu  riječ o Šegotinom izbacivanju  samo iz članstva  udruge DVD-a Rab čiju je skupštinsku odluku g. Šegota - i prihvatio.

 

Protiv ovog zaključka tužitelj Ivan Šegota podnio je žalbu Središnjem odboru.