Aktualno > Knjige-mediji

Hrana i glad u uknjiženom obiteljskom stablu Vladimira Mateka

09.03.2023.

Piše: Božica Brkan

Novinar i diplomat Vladimir Matek gotovo devet godina radio je na knjizi koju ove jeseni i predstavlja – Otkuda ste, g. Matek? Veliki format na gotovo 280 stranica! Napravio ju je tako impresivno da, kako, uz druge vrijednosti, i akademik Pavao Rudan, liječnik, sveučilišni predavač anatomije i antropologije, jedan od prvih koji su u nas povezali genetička i genealoška istraživanja, ističe u predgovoru knjige, svaki od današnjih hrvatskih Mateka može bez problema složiti svoje obiteljsko stablo gotovo 300 godina unatrag, piše Božica Brkan glavna urednica portala oblizeki.com  čiji tekst prenosimo.  

 

Matek se kao prezime prvi put u nas spominje 1598. na Žumberku za Lovru, Petra i Grgu, kmetove J. Zrinskoga, ali dokumenta koji bi današnje Mateke povezali s njima u arhivima, naravno, nema. No, Vladimir Matek s godinama rođenja i smrti svoje stablo prati u jedanaest generacija.

Mogao je i kolega Vladimir Matek, kao što sam ja u svom romanu Ledina (2015.) literarizirala obiteljsko stablo kroz 300-400 godina, zbog kojega me je upravo Vladimir Matek (Zagreb, 1948.) kao član Hrvatskoga rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“, pozvao na njihovu 6. rodoslovnu konferenciju 2017. Društvo mu je i organizirao ovu zagrebačku, poslije ljetošnje prve promocije u Jasenicama.

Povijest se sjeća slavnih, rodoslovlje svih…

Vladimir Matek istražio je povijest ne samo svoje podvelebitske skupine Mateka, nego i ostalih prezimenjaka u Hrvatskoj – tri skupine Mateka: u Hrvatskom zagorju, Bušetini te u Prekopakri sve do Češke. Krenuo je od samo 1000 imena, a u izrađenim obiteljskim stablima prikupio i više od 2000 Mateka! Geslo knjige je: Povijest se sjeća slavnih, rodoslovlje svih…

Gospodski je utrošio ne samo vrijeme nego i vlastiti novac za istraživanje da bi u vlastitoj nakladi, svojoj Rovanjskoj, gdje je obnovio u ratu uništenu obiteljsku kuću, darivao odličnu i vrijednu knjigu. Uostalom, ne samo Matecima i Matekima, nego i svima koji mogu pronaći izuzetne, različite zanimljivosti zahvaljujući fusnotama i citatima, vrijednim izvorima, literaturi, arhivima… Taj je njegov samizdat (Vlastita naklada, Rovanjska 2022.) odlično napisan – znanstveno precizan a novinarski zanimljiv. Vladimir Matek sebi nije u središtu, kako bi se očekivalo, jer je to danas in i jer je autobiografiju i stablo uistinu mogao pretočiti u roman. Vladimir Matek Diplomirao je medicinu, ali je radio kao vanjskopolitički novinar u Večernjaku, kao dopisnik (naše zajedničke) kuće Vjesnik iz Pariza, šef kabineta ministra vanjskih poslova dr. Mate Granića, veleposlanik i prvi stalni predstavnik RH pri Vijeću Europe u Strasbourgu, diplomat na niz važnih državnih poslova (Beč, Švedska, Latvija, Litva) te sad u mirovini predaje na Diplomatskoj akademiji.

Razgranata obiteljska stabla otkrivaju mnoštvo zanimljivosti

Skroman, strpljiv i predan, fokusiran, uza sve pobrojeno donosi detaljna i pouzdana stabla. Projekt je to, ocjenjujem, za jednu ustanovu ili čak više njih, specijaliziranih, te za EU fondove. A povod da se zagleda u arheogenetiku zapitkivanja su prezimenjaka ilionihkojima su majke ili bake bile Matek tijekom putovanja po svijetu od Pule i Rijeke do Slavonije te od SAD, Kanade do Australije, Otkuda ste, g. Matek?, što je odredilo i naslov knjige. A temeljito istraženu priču odvelo i do provjere DNK čak u Estoniju, koja se, nažalost, izjalovila u koronskom zatvaranju. Ne treba čuditi kako je zainteresirana publika bila popola, pola Mateka, a pola članova Hrvatskoga rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“.

Na predstavljanju je govorila i predsjednica Izvršnog odbora HRD prof. dr. Alka Horvat, a i ja sam imala zadovoljstvo i čast ukazati kako svaki čitatelj, bio Matek ili ne bio, može u knjizi pronaći raznovrsnih, izuzetno zanimljivih i poticajnih tema. Uz drugo, možda i na istraživanje vlastita obiteljskog stabla. Oprimjerila sam to jezičnim različitostima Mateka štokavaca ikavaca (Mateci) i kajkavaca (Mateki) (Bušetina je najistočnije mjesto kajkavskoga govora!) te značenjima, najčešće pejorativnima, prezimena Matek (dakako, ukorijenjenom u imenima Matej i Matija, koje se prvi put uopće spominje 1086. u Engleskoj!) ponajprije u kontinentalnim krajevima.

Godine gladi

Jedan od takvih meni, a uvjerena sam i mojim čitateljima, zanimljivih primjera je hrana odnosno glad, koja je često, kao što to čini u svijetu i danas, izaziva selidbe. Posebice je to izraženo u prostoru Matekove prapostojbine, pod Velebitom, gdje su se pomicale granice velikih – Austrougarske, Turske i Mletaka. 

Na 39. stranici u Sukob zbog pomaknutih „mrgilja“ opisuje pomicanje „mrgilja“, međnih kamenova na velebitskim pašnjacima. Generalni providur Balbi u izvješću mletačkom Senatu 1748. opisuje otimanje pašnjaka te kako je  u deset godina urod samo jednom bio dovoljan da prehrani stanovništvo.
Tijekom 18. stoljeća opisuje primitivnost i nehajnost života, nedostatak i novca i zanata, ljudske i stočne bolesti.

Na 39. i 40. opisuje Gladne godine u Dalmaciji. Kad bi zavladala glad, kazuje, mletačke vlasti zabrinule bi se da će područja pod njihovom vlašću ostati bez kolona koji će obrađivati zemlju i da će područja ostati pusta. Slijedi Peričićeva kronologija gladnih godina, s gotovo dvadesetak takvih primjera, sastavljena na temelju autentičnih dokumenata iz cijele Dalmacije i mnoštvo izvora:

1715. – bijedne usjeve koji su preostali nakon velike suše uništili su Turci u namjeri da oslabe Mlečane s kojima su tada ratovali
1722. – zbog suše je u cijeloj Dalmaciji ponestalo hrane
1730./31. – zima je bila tako jaka da je sitna stoka masovno ugibala od hladnoće i gladi; usjevi i voćke su propali pa je već u ljeto zavladala glad, a hranu se nije moglo uvesti iz područja pod turskim nadzorom jer su zbog kuge, koja je izbila u okolici Knina, granice bile zatvorene
1740. – u proljeće je val hladnoće uništio svu vegetaciju pa „glad žestoka slidi kakve ljudsko pamćenje ne zna“
1746. – neka stočna pošast poharala je stada
1757. – „glad žestoki na sve strane“1758. – kronike bilježe da se u Dalmaciji umire od gladi
1763. – u ravnim kotarima i Bukovici glad je bila tolika da su okolni seljaci u potrazi za hranom napali Zadar, a grad je oružjem branila vojska
1773./1774. – s kninskoga područja iselilo se oko 3000 duša!
1777. – providur Gradenigo javlja Senatu u Mletke da su „Morlacchi sbatuti da carestia di biade“ (Morlaci slomljeni nestašicom žita). Da ne pomru odgladi, mnogi stanovnici Dalmatinske zagore odlazili su u Bosnu iako je ona još bila pod Turcima
1781./1782. – velika studen i posljedična oskudica zavladali su ne samo u dakmaciji bego i u čitavoj Euripi: stanovništvo je preživljavalo jedući koru stabala, travu, konjsko i magareće meso.
1783. – već sredinom ljeta glad je bila tolika da je u Dalmaciji, tvrdi s eu nekim izvješćima, umrlo oko 20.000 duša!
Suvremenik tih zbivanja, fra Frane Radman iz Donjeg Muća, zapisao je 1783. godine:
Pako pade straovita tmina
svrhu zemlje, mora i planina
Od po lipnja pa do polak rujna
i ta bič sta tri miseca puna…

(Opaska B.B: nije se znao uzrok, do toga će doći tek u 21. stoljeću kada se ponovila 2010. erupcija vulkana na Islandu!)

Više možete pročitati na oblizeki.com. 

Piše: Božica Brkan

Novinar i diplomat Vladimir Matek gotovo devet godina radio je na knjizi koju ove jeseni i predstavlja – Otkuda ste, g. Matek? Veliki format na gotovo 280 stranica! Napravio ju je tako impresivno da, kako, uz druge vrijednosti, i akademik Pavao Rudan, liječnik, sveučilišni predavač anatomije i antropologije, jedan od prvih koji su u nas povezali genetička i genealoška istraživanja, ističe u predgovoru knjige, svaki od današnjih hrvatskih Mateka može bez problema složiti svoje obiteljsko stablo gotovo 300 godina unatrag, piše Božica Brkan glavna urednica portala oblizeki.com  čiji tekst prenosimo.  

 

Matek se kao prezime prvi put u nas spominje 1598. na Žumberku za Lovru, Petra i Grgu, kmetove J. Zrinskoga, ali dokumenta koji bi današnje Mateke povezali s njima u arhivima, naravno, nema. No, Vladimir Matek s godinama rođenja i smrti svoje stablo prati u jedanaest generacija.

Mogao je i kolega Vladimir Matek, kao što sam ja u svom romanu Ledina (2015.) literarizirala obiteljsko stablo kroz 300-400 godina, zbog kojega me je upravo Vladimir Matek (Zagreb, 1948.) kao član Hrvatskoga rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“, pozvao na njihovu 6. rodoslovnu konferenciju 2017. Društvo mu je i organizirao ovu zagrebačku, poslije ljetošnje prve promocije u Jasenicama.

Povijest se sjeća slavnih, rodoslovlje svih…

Vladimir Matek istražio je povijest ne samo svoje podvelebitske skupine Mateka, nego i ostalih prezimenjaka u Hrvatskoj – tri skupine Mateka: u Hrvatskom zagorju, Bušetini te u Prekopakri sve do Češke. Krenuo je od samo 1000 imena, a u izrađenim obiteljskim stablima prikupio i više od 2000 Mateka! Geslo knjige je: Povijest se sjeća slavnih, rodoslovlje svih…

Gospodski je utrošio ne samo vrijeme nego i vlastiti novac za istraživanje da bi u vlastitoj nakladi, svojoj Rovanjskoj, gdje je obnovio u ratu uništenu obiteljsku kuću, darivao odličnu i vrijednu knjigu. Uostalom, ne samo Matecima i Matekima, nego i svima koji mogu pronaći izuzetne, različite zanimljivosti zahvaljujući fusnotama i citatima, vrijednim izvorima, literaturi, arhivima… Taj je njegov samizdat (Vlastita naklada, Rovanjska 2022.) odlično napisan – znanstveno precizan a novinarski zanimljiv. Vladimir Matek sebi nije u središtu, kako bi se očekivalo, jer je to danas in i jer je autobiografiju i stablo uistinu mogao pretočiti u roman. Vladimir Matek Diplomirao je medicinu, ali je radio kao vanjskopolitički novinar u Večernjaku, kao dopisnik (naše zajedničke) kuće Vjesnik iz Pariza, šef kabineta ministra vanjskih poslova dr. Mate Granića, veleposlanik i prvi stalni predstavnik RH pri Vijeću Europe u Strasbourgu, diplomat na niz važnih državnih poslova (Beč, Švedska, Latvija, Litva) te sad u mirovini predaje na Diplomatskoj akademiji.

Razgranata obiteljska stabla otkrivaju mnoštvo zanimljivosti

Skroman, strpljiv i predan, fokusiran, uza sve pobrojeno donosi detaljna i pouzdana stabla. Projekt je to, ocjenjujem, za jednu ustanovu ili čak više njih, specijaliziranih, te za EU fondove. A povod da se zagleda u arheogenetiku zapitkivanja su prezimenjaka ilionihkojima su majke ili bake bile Matek tijekom putovanja po svijetu od Pule i Rijeke do Slavonije te od SAD, Kanade do Australije, Otkuda ste, g. Matek?, što je odredilo i naslov knjige. A temeljito istraženu priču odvelo i do provjere DNK čak u Estoniju, koja se, nažalost, izjalovila u koronskom zatvaranju. Ne treba čuditi kako je zainteresirana publika bila popola, pola Mateka, a pola članova Hrvatskoga rodoslovnog društva „Pavao Ritter Vitezović“.

Na predstavljanju je govorila i predsjednica Izvršnog odbora HRD prof. dr. Alka Horvat, a i ja sam imala zadovoljstvo i čast ukazati kako svaki čitatelj, bio Matek ili ne bio, može u knjizi pronaći raznovrsnih, izuzetno zanimljivih i poticajnih tema. Uz drugo, možda i na istraživanje vlastita obiteljskog stabla. Oprimjerila sam to jezičnim različitostima Mateka štokavaca ikavaca (Mateci) i kajkavaca (Mateki) (Bušetina je najistočnije mjesto kajkavskoga govora!) te značenjima, najčešće pejorativnima, prezimena Matek (dakako, ukorijenjenom u imenima Matej i Matija, koje se prvi put uopće spominje 1086. u Engleskoj!) ponajprije u kontinentalnim krajevima.

Godine gladi

Jedan od takvih meni, a uvjerena sam i mojim čitateljima, zanimljivih primjera je hrana odnosno glad, koja je često, kao što to čini u svijetu i danas, izaziva selidbe. Posebice je to izraženo u prostoru Matekove prapostojbine, pod Velebitom, gdje su se pomicale granice velikih – Austrougarske, Turske i Mletaka. 

Na 39. stranici u Sukob zbog pomaknutih „mrgilja“ opisuje pomicanje „mrgilja“, međnih kamenova na velebitskim pašnjacima. Generalni providur Balbi u izvješću mletačkom Senatu 1748. opisuje otimanje pašnjaka te kako je  u deset godina urod samo jednom bio dovoljan da prehrani stanovništvo.
Tijekom 18. stoljeća opisuje primitivnost i nehajnost života, nedostatak i novca i zanata, ljudske i stočne bolesti.

Na 39. i 40. opisuje Gladne godine u Dalmaciji. Kad bi zavladala glad, kazuje, mletačke vlasti zabrinule bi se da će područja pod njihovom vlašću ostati bez kolona koji će obrađivati zemlju i da će područja ostati pusta. Slijedi Peričićeva kronologija gladnih godina, s gotovo dvadesetak takvih primjera, sastavljena na temelju autentičnih dokumenata iz cijele Dalmacije i mnoštvo izvora:

1715. – bijedne usjeve koji su preostali nakon velike suše uništili su Turci u namjeri da oslabe Mlečane s kojima su tada ratovali
1722. – zbog suše je u cijeloj Dalmaciji ponestalo hrane
1730./31. – zima je bila tako jaka da je sitna stoka masovno ugibala od hladnoće i gladi; usjevi i voćke su propali pa je već u ljeto zavladala glad, a hranu se nije moglo uvesti iz područja pod turskim nadzorom jer su zbog kuge, koja je izbila u okolici Knina, granice bile zatvorene
1740. – u proljeće je val hladnoće uništio svu vegetaciju pa „glad žestoka slidi kakve ljudsko pamćenje ne zna“
1746. – neka stočna pošast poharala je stada
1757. – „glad žestoki na sve strane“1758. – kronike bilježe da se u Dalmaciji umire od gladi
1763. – u ravnim kotarima i Bukovici glad je bila tolika da su okolni seljaci u potrazi za hranom napali Zadar, a grad je oružjem branila vojska
1773./1774. – s kninskoga područja iselilo se oko 3000 duša!
1777. – providur Gradenigo javlja Senatu u Mletke da su „Morlacchi sbatuti da carestia di biade“ (Morlaci slomljeni nestašicom žita). Da ne pomru odgladi, mnogi stanovnici Dalmatinske zagore odlazili su u Bosnu iako je ona još bila pod Turcima
1781./1782. – velika studen i posljedična oskudica zavladali su ne samo u dakmaciji bego i u čitavoj Euripi: stanovništvo je preživljavalo jedući koru stabala, travu, konjsko i magareće meso.
1783. – već sredinom ljeta glad je bila tolika da je u Dalmaciji, tvrdi s eu nekim izvješćima, umrlo oko 20.000 duša!
Suvremenik tih zbivanja, fra Frane Radman iz Donjeg Muća, zapisao je 1783. godine:
Pako pade straovita tmina
svrhu zemlje, mora i planina
Od po lipnja pa do polak rujna
i ta bič sta tri miseca puna…

(Opaska B.B: nije se znao uzrok, do toga će doći tek u 21. stoljeću kada se ponovila 2010. erupcija vulkana na Islandu!)

Više možete pročitati na oblizeki.com.