Aktualno > Vijesti

HND i SNH pridružili su se EFJ-u u borbi za bolje radne uvjete novinara

02.11.2019.

Europska federacija novinara (EFJ) pozvala je novinarske organizacije i medijske kuće da podrže “Povelju o uvjetima rada” Povelja o radnim uvjetima novinara EFJ-a je smjernica o radnim uvjetima, koju je 12. veljače 2019. u Beogradu potpisalo 14 novinarskih organizacija udruženih u Europsku federaciju novinara i vodeći novinarski sindikati sa zapadnog Balkana i Turske. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske također su se pridružili EFJ-u u borbi za bolje radne uvjete novinara, navode u HND-u i SNH-u. 

Povelja je otvorena za potpisivanje svim novinarskim organizacijama, privatnim ili javnim medijskim kompanijama ili vlastima koje su voljne obvezati se poboljšati radne uvjete i ojačati radna prava novinara i medijskih radnika u Europi, boriti se protiv cenzure i promicati slobodan pristup informacijama i izvorima, navodi EFJ.

Povelja sadrži 10 članaka koji sažimaju glavna načela koja utječu na radni odnos novinara, njihovih poslodavaca i javnog mnijenja kao krajnjega korisnika njihova rada. Također formulira glavne vrijednosti koje privatne ili javne vlasti – uključujući institucije EU – trebaju poštovati ​​kada rade s novinarima.

Ideja Povelje pokrenuta je 2018. u okviru projekta financiranog od UNESCO-a i EU pod nazivom Izgradnja povjerenja u medije jugoistočne Europe i Turske koji nastoji ojačati slobodu izražavanja, pristup informacijama, slobodne, neovisne i pluralističke medije, osiguravanje da su novinari i mediji ključni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regiji.

Povelja će biti predana Europskoj komisiji u Bruxellesu tijekom 2019., a Vijeću Europe u Strasbourgu također do kraja godine, s ciljem da postane mjerilo uvjeta rada za novinare i da može povećati povjerenje između profesionalnih novinara i javnog mijenja u Europi.

 

Više možete pročitati na snh.hr

 

Europska federacija novinara (EFJ) pozvala je novinarske organizacije i medijske kuće da podrže “Povelju o uvjetima rada” Povelja o radnim uvjetima novinara EFJ-a je smjernica o radnim uvjetima, koju je 12. veljače 2019. u Beogradu potpisalo 14 novinarskih organizacija udruženih u Europsku federaciju novinara i vodeći novinarski sindikati sa zapadnog Balkana i Turske. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske također su se pridružili EFJ-u u borbi za bolje radne uvjete novinara, navode u HND-u i SNH-u. 

Povelja je otvorena za potpisivanje svim novinarskim organizacijama, privatnim ili javnim medijskim kompanijama ili vlastima koje su voljne obvezati se poboljšati radne uvjete i ojačati radna prava novinara i medijskih radnika u Europi, boriti se protiv cenzure i promicati slobodan pristup informacijama i izvorima, navodi EFJ.

Povelja sadrži 10 članaka koji sažimaju glavna načela koja utječu na radni odnos novinara, njihovih poslodavaca i javnog mnijenja kao krajnjega korisnika njihova rada. Također formulira glavne vrijednosti koje privatne ili javne vlasti – uključujući institucije EU – trebaju poštovati ​​kada rade s novinarima.

Ideja Povelje pokrenuta je 2018. u okviru projekta financiranog od UNESCO-a i EU pod nazivom Izgradnja povjerenja u medije jugoistočne Europe i Turske koji nastoji ojačati slobodu izražavanja, pristup informacijama, slobodne, neovisne i pluralističke medije, osiguravanje da su novinari i mediji ključni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regiji.

Povelja će biti predana Europskoj komisiji u Bruxellesu tijekom 2019., a Vijeću Europe u Strasbourgu također do kraja godine, s ciljem da postane mjerilo uvjeta rada za novinare i da može povećati povjerenje između profesionalnih novinara i javnog mijenja u Europi.

 

Više možete pročitati na snh.hr