Aktualno > Vijesti

HAKOM: RF spektar za zemaljsku digitalnu televiziju na javnom natječaju

23.04.2019.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u četvrtak je izvijestila o raspisivanju javnog natječaja za uporabu radofrekvencijskog spektra za zemaljsku digitalnu televiziju, za što zainteresirani ponude mogu podnijeti do 14. lipnja.

Kako se navodi u priopćenju, Vijeće HAKOM-a je onijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pojasu 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama zemaljske digitalne televizije na području Republike Hrvatske.

Riječ je o multipleksima M1, M2 i L1, u kojima će se koristiti noviji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja.

"Prelazak na učinkovitiji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja će omogućiti nastavak emitiranja postojećih televizijskih sadržaja u visokoj razlučivosti (HDTV) za sve nakladnike, uvođenje novih sadržaja i dodatnih usluga te oslobađanje RF spektra druge digitalne dividende za daljnji razvoj mobilnih usluga", objašnjavaju iz HAKOM-a.

Napominju i da su uvjeti sudjelovanja na natječaju i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude propisani natječajnom dokumentacijom, koja se može preuzeti na HAKOM-ovim internet stranicama. 

Ponude na natječaj mogu se podnijeti HAKOM-u najkasnije do 14. lipnja ove godine, do 10 sati, neovisno o načinu dostave ponude.

Odluka o izdavanju dozvole donijet će se najkasnije do 12. srpnja 2019. godine, najavljuju iz HAKOM-a. 

Autor: Hina

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u četvrtak je izvijestila o raspisivanju javnog natječaja za uporabu radofrekvencijskog spektra za zemaljsku digitalnu televiziju, za što zainteresirani ponude mogu podnijeti do 14. lipnja.

Kako se navodi u priopćenju, Vijeće HAKOM-a je onijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pojasu 470-694 MHz za pružanje usluge upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama zemaljske digitalne televizije na području Republike Hrvatske.

Riječ je o multipleksima M1, M2 i L1, u kojima će se koristiti noviji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja.

"Prelazak na učinkovitiji DVB-T2 standard i h.265/HEVC sustav kodiranja će omogućiti nastavak emitiranja postojećih televizijskih sadržaja u visokoj razlučivosti (HDTV) za sve nakladnike, uvođenje novih sadržaja i dodatnih usluga te oslobađanje RF spektra druge digitalne dividende za daljnji razvoj mobilnih usluga", objašnjavaju iz HAKOM-a.

Napominju i da su uvjeti sudjelovanja na natječaju i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude propisani natječajnom dokumentacijom, koja se može preuzeti na HAKOM-ovim internet stranicama. 

Ponude na natječaj mogu se podnijeti HAKOM-u najkasnije do 14. lipnja ove godine, do 10 sati, neovisno o načinu dostave ponude.

Odluka o izdavanju dozvole donijet će se najkasnije do 12. srpnja 2019. godine, najavljuju iz HAKOM-a. 

Autor: Hina