O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 5. sjednice Novinarskog vijeća časti održane 12. studenog 2015.

Goran Maravić vs Igor Alborghetti

Goran Maravić vs Igor Alborghetti

 

Zahtjev Gorana Maravića za pokretanje postupka protiv portala telegram.hr zbog plagiranja dijelova njegove reportaže „Urbano istraživanje – Komunikacijski centar Ivanščica“ objavljene 26. svibnja 2014. godine na web magazinu urbangadgette.com, a dijelom kopirane na portalu telegram.hr 7. srpnja 2015. godine u tekstu „Infiltracija epizoda 8: Istražili smo špijunski centar na Ivanščici iz 80-ih“, novinara Igora Šimulije.

Zaključak

Igor Alborghetti, glavni urednik portala telegram.hr, prekršio je članak 11. Kodeksa časti hrvatskih novinara zbog toga što su u tekstu „Infiltracija epizoda 8: Istražili smo špijunski centar na Ivanščici iz 80-ih“ objavljeni dijelovi reportaže „Urbano istraživanje – Komunikacijski centar Ivanščica“ s web magazina urbangadgette.com, bez navođenja izvora informacija. Iako se Alborghetti u međuvremenu ispričao, a sporna verzija teksta je povučena, Novinarsko vijeće časti izriče mu opomenu i upozorenje da u buduće novinari i urednici Telegrama više pažnje posvete brizi u navođenju izvora informacija te novinarskoj i uredničkoj obradi teksta.

 

Obrazloženje: Goran Maravić prijavio je portal telegram.hr Novinarskom vijeću časti zato što je, kako tvrdi, u opisu video serijala Infiltracija (8. epizoda o Ivanščici) 7. srpnja 2015. godine iskoristio dijelove njegove reportaže „Urbano istraživanje – Komunikacijski centar Ivanščica“ objavljene 26. svibnja 2014. godine na web magazinu urbangadgette.com.  Maravić je naveo da je isti dan poslao elektroničku poruku uredništvu  Telegrama s upozorenjem da je novinar Igor Šimulija „doslovce prekopirao dijelove“ njegove reportaže u tekst objavljen na portalu telegram.hr. Dodao je da on nema problema s prijenosom dijela teksta, ali da bi se u tom slučaju morao navesti izvor originala. Uredništvo Telegrama na njegovu prijavu nije odgovorilo nekoliko dana niti je napisalo izvor informacija. Isprika i izmjena teksta uslijedili su tek nakon što je Maravić slučaj prijavio Novinarskom vijeću časti, 12. srpnja 2015. godine.

U očitovanju Novinarskom vijeću časti, Igor Alborghetti, glavni urednik portala telegram.hr objasnio je da je do objave došlo „zbog nesporazuma između autora Infiltracije, produkcijskog tima i redakcije Telegrama, s obzirom na to da autori serijala sami pišu sinopsis i opis epizode“ te da su oni „greškom Telegramu poslali dijelove teksta svog kolege i suradnika“. „Ispričali smo se svim čitateljima, novinaru Goranu Maraviću i izdavačima portala urbangadgette.com za nenamjernu pogrešku“, navodi na kraju Alborghetti uz napomenu da „redakcija Telegrama nastavlja svakodnevne napore da, kao i do sada, poštuje najviša etička načela i profesionalne standarde“.

Slična isprika objavljena je i na web stranicama portala Telegram u uvodu nove verzije teksta, ali uz opasku uredništva da je Goran Maravić „ovaj nesporazum iskoristio za pomalo infantilnu promociju portala na kojem piše“.  Upravo ta nepotrebna, suvišna i ironična opaska pokazuje da uredništvo Telegrama ne shvaća ozbiljno problem plagiranja, odnosno problem nenavođenja izvora informacija. Prepisivanje, odnosno kopiranje dijelova izvornog teksta bez navođenja izvora nije se smjelo dogoditi, a isprika je nepotrebno relativizirana ironičnom upadicom.

U članku 3. Kodeksa časti hrvatskih novinara jasno stoji: “Novinar poštuje autorstvo drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju. U svojim prilozima navodi izvore kojima se koristio. Plagijat je nespojiv s novinarskom etikom“. Zbog svega navedenog Novinarsko vijeće časti izriče opomenu Igoru Alborghettiju, glavnom uredniku portala Telegram. 

 

Protiv ovog zaključka tuženi Igor Alborghetti je podnio žalbu Središnjem odboru HND-a.