Aktualno > Vijesti

Fra Ma Fu: natječaj za najbolju reportažu u 2020.

07.04.2021.

Hrvatsko novinarsko društvo i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje raspisali su natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove – reportaže obavljene u 2020. godini.

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. u novinama i na internetskim portalima.

Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori. Rok za prijavu je do 15. svibnja 2021. godine. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i PDF-skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

Prijedloge treba slati na mail-adresu framafu.fest@gmail.com

Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada. O nagradama odlučuje ocjenjivačk skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala. Dobitnicima će  biti uručene na otvaranju 7. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2021. godine.

Izvor: Fra Ma Fu

Hrvatsko novinarsko društvo i Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje raspisali su natječaj za dodjelu nagrade Fra Ma Fu za najbolje novinarske radove – reportaže obavljene u 2020. godini.

Pravo sudjelovanja imaju novinari i novinarke iz Hrvatske čije su reportaže objavljene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. u novinama i na internetskim portalima.

Autore mogu predlagati pojedinci, uredništva, ogranci, zborovi i županijska vijeća HND-a, ocjenjivačka skupina i sami autori. Rok za prijavu je do 15. svibnja 2021. godine. Uz pisani prijedlog i biografiju autora, treba priložiti linkove i PDF-skenove kandidiranih tekstova ako su objavljeni u tiskanim izdanjima. Svaki autor ili autorica mogu sudjelovati samo s jednom reportažom.

Prijedloge treba slati na mail-adresu framafu.fest@gmail.com

Nagrađuje se u tri razine: prva, druga i treća nagrada. O nagradama odlučuje ocjenjivačk skupina koju imenuje direkcija Fra Ma Fu festivala. Dobitnicima će  biti uručene na otvaranju 7. Fra Ma Fu festivala u Daruvaru, 2. listopada 2021. godine.

Izvor: Fra Ma Fu