Aktualno > Vijesti

Europski centar za novinarske i medijske slobode osigurava pravnu pomoć europskim novinarima

24.08.2017.

Europski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) osigurava i koordinira pravnu pomoć u slučajevima povreda slobode govora pojedinaca i organizacija iz zemalja koje geografski pripadaju Europi. Ovisno o procjeni ECPMF-a, pomoć se može sastojati od savjeta, pravnih analiza te angažmana u sudskim postupcima. 

Europski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) prepoznaje da su fizičke prijetnje, prijetnje smrću, nasrtaji na fizički integritet i sigurnost novinara i medijskih organizacija stalni izvor zabrinutosti u mnogim europskim zemljama. 

Nedavni potezi nekih vlada koji ograničavaju pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija ukazuju na to da postoji potreba za poboljšanjem postojećeg zakonodavstva.

Novinari, blogeri, aktivisti, zagovornici slobode govora, nevladine organizacije i medijske kuće mogu se naći u situaciji da ne mogu platiti pravnu pomoć. Pravne stručnjake mogu zatražiti i organizacije koje prate rad vlada i parlamenata kako bi se borile za bolja zakonodavna rješenja.

Više informacija možete dobiti ovdje.

Kontakt za pitanja u vezi pravne pomoći je legal@ecpmf.eu.

Izvor: ECPMF

Europski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) osigurava i koordinira pravnu pomoć u slučajevima povreda slobode govora pojedinaca i organizacija iz zemalja koje geografski pripadaju Europi. Ovisno o procjeni ECPMF-a, pomoć se može sastojati od savjeta, pravnih analiza te angažmana u sudskim postupcima. 

Europski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) prepoznaje da su fizičke prijetnje, prijetnje smrću, nasrtaji na fizički integritet i sigurnost novinara i medijskih organizacija stalni izvor zabrinutosti u mnogim europskim zemljama. 

Nedavni potezi nekih vlada koji ograničavaju pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija ukazuju na to da postoji potreba za poboljšanjem postojećeg zakonodavstva.

Novinari, blogeri, aktivisti, zagovornici slobode govora, nevladine organizacije i medijske kuće mogu se naći u situaciji da ne mogu platiti pravnu pomoć. Pravne stručnjake mogu zatražiti i organizacije koje prate rad vlada i parlamenata kako bi se borile za bolja zakonodavna rješenja.

Više informacija možete dobiti ovdje.

Kontakt za pitanja u vezi pravne pomoći je legal@ecpmf.eu.

Izvor: ECPMF